Kosztorys robót budowlanych

Koszty budowy domu - zakres kosztorysu i jak jest on liczony


Nasze kosztorysy zawierają wycenę kosztów budowy domu w stanie deweloperskim czyli całkowicie wykończonym z zewnątrz wraz z rozprowadzeniem wszystkich instalacji i tynkami wewnętrznymi. Nie są uwzględnione elementy wykończenia i wyposażenia wnętrz charakteryzujące się dużą rozpiętością cen i mające decydujący wpływ na indywidualny charakter pomieszczeń:
- wykończenie ścian i podłóg (malowanie, glazura, wykładziny podłogowe itp.),
- osprzęt instalacyjny - tzw. "biały montaż" (przełączniki, gniazdka, krany, umywalki itp.)
- drzwi wewnętrzne


Nie uwzględniono również podatku VAT gdyż jest on różny w przypadku kompleksowego zlecenia robót lub ich wykonywania systemem gospodarczym.

 


Budowa metodą gospodarczą - przyjęto, że część prac (ok. 40%) inwestor wykona we własnym zakresie. Przybliżony udział poszczególnych składników w całości kosztów budowy wynosi:
- robocizna:     ok. 17,7%
- materiały:     ok. 76,1%
- sprzęt:         ok. 6,2 %


System zlecony koszt minimalny - całość prac zlecona firmom wykonawczym przy minimalnych stawkach robocizny i narzutów.
Przybliżony udział poszczególnych składników w całości kosztów budowy wynosi:
- robocizna:     ok. 20,4%
- materiały:     ok. 74,0%
- sprzęt:         ok. 5,6 %


System zlecony koszt minimalny i średni - całość prac zlecona firmom wykonawczym przy odpowiednio: minimalnych lub średnich stawkach robocizny i narzutów.
Przybliżony udział poszczególnych składników w całości kosztów budowy wynosi:
- robocizna:     ok. 31,9%
- materiały:     ok. 62,6%
- sprzęt:         ok. 5,5 %

 

 

Poniżej zamieszczamy kosztorys małego domu z poddaszem użytkowym "WRÓBELEK". Umożliwi on Państwu zapoznanie się z tym, co zawiera kosztorys i jego pochodne: przdmiar, wykaz materiałów oraz zestawienie wartości poszczególnych etapów budowy.

Szczegółowe kosztorysy dotyczące wybranych projektów znajdują się w zakładce KOSZTY umieszczonej w pasku pod wizualizacją. Projekty będące na etepie przygotowania nie posiadają takiej zakładki, gdyż kosztorysy sporządzane są w ostatniej fazie sporządzania dokumentacji technicznej. O bliższe informacje na ich temat prosimy zwracać się bezpośrednio do naszej Pracowni.