Wentylacja mechaniczna

Dlaczego dobra wentylacja jest ważna?

Energooszczędne lub pasywne budynki, z racji wysokiej termoizolacyjności i szczelnej stolarki okiennej, są rodzajem termosu. Dostęp świeżego powietrza do wnętrza domu jest bardzo utrudniony, zatem gdyby zastosować w takiej konstrukcji tradycyjną wentylację grawitacyjną wymiana powietrza byłaby na tyle słaba, że szybko doszłoby do wystąpienia niepokojących objawów. Zła wentylacja powoduje skraplanie się pary wodnej, co prowadzi w konsekwencji do zawilgocenia ścian i sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów. Pogorszeniu również ulega izolacyjność termiczna przegród zewnętrznych. Nie oczyszczone z zanieczyszczeń powietrze wpływa negatywnie na samopoczucie domowników. U osób, które przez dłuższy okres przebywają w źle wentylowanym pomieszczeniu stan zdrowia może się na tyle pogorszyć, że mogą wystąpić reakcje alergiczne, włącznie z rozwojem astmy.


Podstawowym rozwiązaniem zapewniającym skuteczną wymianę powietrza jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła czyli wentylacja z rekuperacją.

Wszystkie nasze projekty domów energooszczędnych zawierają standardowo projekt wentylacji mechanicznej i rekuperacji.

Do projektów nie zawierających projektu wentylacji mechanicznej oferujemy:
- rozwiązanie ogólne wentylacji z rekuperacją w trzech wersjach dla różnej wielkości domów: do 150 m2, od 150 do 200 m2, powyżej 200 m2 - nieodpłatnie.
- wykonanie takiej dokumentacji indywidualnie - 300 zł.