Logo

Jakich formalności powinniśmy dopełnić po zakończeniu budowy?

Kategorie: Prawo

Zakończenie budowy wymarzonego domu oznacza, że będziemy musieli jeszcze przejść przez labirynt urzędniczych formalności. Podpowiadamy jakie dokumenty musimy przedstawić.

Zanim przeprowadzimy się do pachnącego jeszcze świeżą farbą naszego nowo wybudowanego domu musimy złożyć w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy. Nie warto tego bagatelizować, bo w przypadku niedopełnienia formalności możemy zostać ukarani bardzo wysoką grzywną. Do wniosku musimy dołączyć dziennik budowy, ze wszystkimi wpisami dokonywanymi przez kierownika budowy. Ponadto kierownik musi potwierdzić, że wykonanie budynku nastąpiło zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz oświadczyć, że teren po budowie został uporządkowany.

Dokumentacja powinna również zawierać wpis uprawnionego geodety o wytyczeniu obiektu na gruncie oraz kopie odbiorów instalacji: elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej i wodociągowej, a także umowy: z zakładem dostarczającym gaz, energię i na wywóz ścieków. Będzie również potrzebna kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Następnie w urzędzie miasta lub gminy składamy wniosek o nadanie numeru domu, najlepiej wraz z wnioskiem o zameldowanie. Do naszego domu możemy się wprowadzić po 21 dniach od złożenia zawiadomienia do nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy – oczywiście pod warunkiem że urząd nie zgłosi sprzeciwu. W przypadku kontroli i stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości nadzór budowlany ma prawo nałożyć na nas karę finansową. Pamiętajmy, że pomimo tego, że dom jest wybudowany i aż prosi się, aby w nim natychmiast zamieszkać, to wprowadzenie się do niego bez dopełnienia formalności może być potraktowane jako nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego i grozi wysoką karą pieniężną. Ponadto formalnie pozostaje on terenem budowy, zatem powinien być zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych. Może to spowodować wiele nieprzyjemności na przykład w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie posesji.
Dla świętego spokoju zadbajmy o dopełnienie nawet tych pozornie błahych formalności.

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść