Logo

Jak kupić projekt?

Zasady sprzedaży

Projekt można zamówić:

1. Korzystając z formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej. Formularz dostępny jest na podstronie każdego projektu pod przyciskiem „Zamów projekt”. Każde zamówienie zostanie potwierdzone zwrotnym e-mailem lub telefonicznie. Zamówienia niepotwierdzone nie będą realizowane.
2. Telefonicznie pod nr telefonu:  (85) 74 36 846  lub  519 770 336  w godzinach od  8.00  do  16.00 (w środy 8-18).
3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  projekty@domoweklimaty.pl. Potwierdzenie zamówienia jak w punkcie 1.
4. Listownie na adres pracowni.
5. U lokalnych przedstawicieli Pracowni Domowe Klimaty.

Numery kont:
przelew krajowy klienci indywidualni – 84 1020 1332 0000 1502 1406 4796
przelew zagraniczny oraz klienci prowadzący działalność gosp. – PKOPPLPW PL10 1240 5211 1111 0000 4927 4668
Pełna informacja o danych kontaktowych znajduje się w zakładce KONTAKT.

Z czego składa się projekt?

Komplet dokumentacji składa się z 3 egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego oraz 3 egzemplarzy projektu technicznego, zawierających pełnobranżową dokumentację techniczną. Zapewniają tym samym zgodność ze znowelizowanymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Aktualne ceny projektów publikowane są na stronie internetowej Pracowni.

Podane ceny obejmują podatek VAT i koszty przesyłki na terenie Polski.

Projekty wysyłamy za pobraniem (opłata za projekt przy odbiorze przesyłki), po dokonaniu przedpłaty na konto lub za pośrednictwem bramki Przelewy 24 (szybki przelew).

Projekt wysyłamy przesyłką kurierską w ciągu 3 dni roboczych. Termin ten nie dotyczy niektórych projektów oznaczonych jako „Nowość” bądź „W przygotowaniu”. Terminy dostarczenia tych projektów ustalane są indywidualnie przy składaniu zamówienia. O takich przypadkach zostaną Państwo poinformowani po przejściu do formularza zamówienia. 

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w ciągu 14 dni.

Procedura zwrotu dokumentacji:

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy w terminie 14 dni przesłać stosowne oświadczenie (oświadczenie do pobrania tutaj, w formacie „.pdf”) i zwrócić przesyłkę (Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami). Koszt zwrotu projektu pokrywa klient dokonujący zwrotu.

Projekt należy zwrócić w stanie nienaruszonym, w ilości egzemplarzy zgodnej z otrzymaną wraz ze wszystkimi dołączonymi do niego dodatkami na adres APA Jarosław Charkiewicz, ul. Lipowa 6 15-427 Białystok.

Zwrot gotówki nastąpi na wskazane przez klienta konto bankowe w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki

Projekt można wymienić na inny z oferty Pracowni w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu. Szczegóły ustalane są indywidualnie.

Dodatkowe informacje:

Wszystkie projekty domów są dostępne bez dodatkowych opłat w wersji lustrzanego odbicia.

Zgody na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej wydawane są nieodpłatnie.

Dodatki do projektu – sprawdź!

Ograniczona objętość publikacji, zmieniające się przepisy, rozwój technologii budowlanych i ciągłe udoskonalanie projektu powodują , że materiały demonstracyjne na stronach niniejszego serwisu internetowego lub katalogów drukowanych mogą się różnić od zawartości projektu. Aby otrzymać dokładne i aktualne informacje o projekcie prosimy o kontakt z pracownią.

Zawartość projektu

Sprzedawana przez nas dokumentacja składa się z trzech egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego (dalej: PAB) oraz trzech egzemplarzy projektu technicznego (dalej: PT). Każdy egzemplarz PAB zawiera projekt architektoniczny, zaś każdy egzemplarz PT zawiera, oprócz architektonicznego, również projekt konstrukcyjny i projekty instalacji wewnętrznych: wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej i elektrycznej. Taka zawartość projektu spełnia wymagania wynikające z ustawy Prawo Budowlane. Po uzupełnieniu jej o Projekt Zagospodarowania Terenu i ew. dostosowaniu do warunków lokalnych (więcej na ten temat tutaj) umożliwia ona zarówno uzyskanie Pozwolenia na Budowę (PAB) jak i pozwolenia na użytkowanie (PT). Jest też wystarczającym podkładem do budowy przez wykonawcę. 

Poniżej przedstawiamy przykładową zawartość projektu. Faktyczne zestawienie rysunków może być inne w zależności od wielkości obiektu i jego stopnia komplikacji.

Projekt architektoniczno-budowlany

Uwagi wstępne.
Potwierdzenie nadania uprawnień i przynależności projektanta do izb branżowych.
Oświadczenie projektanta.
Projekt architektoniczno – budowlany. Część opisowa.
Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.
Projekt architektoniczno – budowlany. Rysunki.

    A1. Elewacje frontowa i ogrodowa.
    A2. Elewacje boczne.
    A3. Rzut parteru.
    A4. Rzut poddasza.
    A5. Rzut więźby dachowej.
    A6. Wykaz drewnianych elementów więźby.
    A7. Rzut dachu.
    A8. Przekrój A-A.
    A9. Przekrój  B-B.
    A10. Wykaz stolarki zewnętrznej i wewnętrznej.

Projekt techniczny

Charakterystyka energetyczna.
Uprawnienia projektantów i potwierdzenia przynależności do izb branżowych.
Oświadczenie projektantów.
Projekt techniczny – architektura. Opis techniczny.
Projekt techniczny – konstrukcja. Opis techniczny i założenia konstrukcyjne.
Projekt techniczny instalacji wod.- kan., c.o., went mech. Opis techniczny.
Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewn. Opis techniczny i wykaz materiałów.
Projekt techniczny – architektura. Rysunki.

    A1.  Widoki zewnętrzne.
    A2.  Widoki zewnętrzne.
    A3.  Rzut parteru.
    A4.  Rzut strychu.
    A5.  Rzut więźby.
    A6.  Wykaz drewnianych elementów więźby.
    A7.  Rzut dachu.
    A8.  Przekrój A-A.
    A9.  Przekrój B-B, C-C.
    A10.  Przekrój D-D, E-E.
    A11.  Zestawienie stolarki.

Projekt techniczny – konstrukcja. Rysunki.
    K1. Rzut i przekroje ław i stóp fundamentowych.
    K2. Schemat konstrukcyjny parteru i poddasza.
    K3. Belki wewn: Z1/P, B1/P; słupy wewn./zewn.S1-S3/P: nadproża parteru  N1/P, N8/P .
    K4. Nadproża zewn. parteru N2/P, N3/P,N4/P, N5/P,N6/P,N7/P.
    K5. Elementy konstrukcyjne schodów Pb-1, Pb-2, Ps-1.
    K6. Płyta stropu nad parterem – zbrojenie dolne.
    K7. Płyta stropu nad parterem – zbrojenie górne.

Projekt techniczny instalacji wod.- kan., co., went. mechanicznej. Rysunki.
    S1. Rzut parteru – inst. wod.-kan.
    S2. Rzut poddasza – inst. wod-kan.
    S3. Rozwinięcie instalacji wod.kan.
    S4. Zbiornik ścieków.
    S5. Schemat technologiczny kotłowni gazowej.
    S6. Rzut parteru – instalacja  c.o. i  gazu.
    S7. Rzut poddasza – instalacja  c.o.
    S8. Aksonometria instalacji gazowej.
    S9. Ułożenie rur w posadzce.
    S10. Rzut parteru – instalacja wentylacji mechanicznej.
    S11. Rzut poddasza – instalacja wentylacji mechanicznej w posadzce.
    S12. Rzut poddasza – instalacja wentylacji mechanicznej.

Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych. Rysunki.
    E1. Instalacja elektryczna – rzut parteru.
    E2. Instalacja elektryczna – rzut poddasza.
    E3. Instalacja odgromowa – rzut dachu.
    E4. Instalacja elektryczna – schemat rozdzielnicy głównej „RG”

W treści opisów i na rysunkach zawarte są zestawienia materiałów.

Do kompletu dokumentacji projektowej dołączamy też przedmiar robót budowlanych (będący podstawą sporządzenia kosztorysu), autorską zgodę na zmiany i fakturę. Za dodatkową opłatą oferujemy inwestorski kosztorys robót budowlanych.

Dowiedz się więcej w naszym dziale FAQ (często zadawane pytania).

Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść