Logo

Adaptacja projektu

Spis treści:

 

Adaptacja – dlaczego musi zostać wykonana

Projekt gotowy jest wykonany w sposób zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi aktualnie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jednak lokalizacja budynku na konkretnej działce wymaga uwzględnienia lokalnych przepisów, uwarunkowań naturalnych oraz technicznych. Niektóre z nich mogą odbiegać od przyjętych w dokumentacji projektu gotowego. Na tym właśnie w skrócie polega adaptacja projektu. Jest ona niezbędna, aby można było uzyskać pozwolenie na budowę lub tę budowę zgłosić w stosownym urzędzie.

Co wchodzi w zakres adaptacji projektu?

 • Projekt Zagospodarowania Terenu – uwzględniający wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy;
 • Rozwiązanie podłączenia budynku do instalacji zewnętrznych (zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków);
 • Sprawdzenie, czy rozwiązania przyjęte w projekcie odpowiadają lokalnym warunkom posadowienia, klimatycznym i formalnym.

Osoba dokonująca adaptacji podejmuje decyzję o włączeniu dokumentacji projektu gotowego w skład projektu budowlanego – staje się tym samym projektantem odpowiedzialnym za całość projektu; może również dokonywać zmian w projekcie na życzenie inwestora (warto zaznaczyć, że w myśl prawa “projektant” nie musi być jednocześnie “autorem” projektu).

Osoba dokonująca adaptacji musi wykazać się posiadaniem uprawnień w zakresie projektowania i aktualną przynależnością do organizacji samorządu zawodowego.

Jak wprowadzane są zmiany w projekcie?

Na otrzymanej od naszej pracowni dokumentacji można nanosić zmiany, takie jak przesunięcia ścianek, zmiana kąta dachu czy nawet powiększenie budynku. Wiele z nich może wpłynąć zasadniczo na rozwiązania zastosowane w projekcie, co będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w projektach branżowych (więcej o zakresie projektu w naszej pracowni piszemy tutaj).

Pracą architekta adaptującego staje się w tej sytuacji naniesienie zmian kolorem czerwonym na gotowy projekt. Przygotowani również na bardziej skomplikowane przypadki, oferujemy odpłatnie wersję projektu w formacie PDF. Pozwala ona projektantowi kreślić zmiany w formie elektronicznej i wydrukować projekt ze zmianami od nowa. Dba on przy tym o spójność tak zmodyfikowanej dokumentacji. 

Nie wszystkie zmiany muszą zostać w ten sposób naniesione, a niektóre powodują tak duże modyfikacje całego projektu, że wprowadzanie ich przestaje być racjonalne. Taką decyzję podjąć musi projektant adaptujący

Dlatego doradzamy znalezienie i skontaktowanie się z projektantem adaptującym możliwie jak najwcześniej. Istnieją obecnie ogólnopolskie serwisy online oferujące usługę adaptacji.  

W oddzielnym artykule opisujemy dokładniej, jak przebiega cały proces adaptacji i wprowadzania zmian w projekcie.

Jak długo trwa proces adaptacji?

Jak w przypadku każdej działalności projektowej, czas uzależniony będzie od zakresu zmian i poziomu skomplikowania sytuacji. Działki spadziste lub o skomplikowanych warunkach posadowienia będą wymagały więcej wysiłku, więc adaptacja potrwa dłużej. Należy liczyć się z okresem nawet kilkutygodniowym. 

Adaptację można przyspieszyć, organizując wcześniej niezbędne dokumenty i prace. Więcej na ten temat piszemy w artykule o tym, jak uzyskać pozwolenie na budowę.

Czy na zmiany w projekcie wymagana jest zgoda autora projektu?

Na większość zmian w projekcie wymagana jest zgoda autora. Choć odpowiedzialność za techniczne rozwiązania zawarte w projekcie przejmuje architekt adaptujący, to w myśl prawa autorem pozostaje jego oryginalny twórca

Jeżeli przesłana z dokumentacją zgoda na podstawowe zmiany nie obejmuje wprowadzanych modyfikacji, prosimy o kontakt na nasz adres mailowy w celu uzyskania autorskiej zgody na zmiany. Zgody udzielane są nieodpłatnie.

Wszystkie inne pytania związane z przygotowaniem projektu do budowy staramy się poruszyć w naszym FAQ. Warto też zajrzeć do naszego kompendium budowy domu. 

Co zawierają standardowe zgody na zmiany zawarte w projekcie?

Standardowo wyrażamy zgodę na: 

 • wykonanie budynku w wersji lustrzanej,
 • zamiana technologii wykonania ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i stropu, przy zachowaniu odpowiednich parametrów wytrzymałościowych i izolacyjnych
 • zmiana materiałów wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych, zmiana kolorystyki,
 • zmiana położenia ścianek wewnętrznych, niekonstrukcyjnych i drzwi wewnętrznych,
 • zmiana usytuowania i rodzaju armatury grzewczej, sanitarnej i instalacji elektrycznej,
 • zmiana ilości, wielkości i rozmieszczenia okien i drzwi,
 • podpiwniczenie budynku w dowolnym zakresie,
 • zmiana kąta nachylenia połaci dachowych o +/- 5˚

Jak opisać planowane zmiany by uzyskać zgodę autora?

Wystarczą ogólne informacje, np.: zmiana usytuowania/wielkości okien, likwidacja garażu, zmiana wysokości kondygnacji etc. Na jakie elementy warto wystąpić o zgodę podpowie projektant adaptujący, więcej na ten temat piszemy w artykule o adaptacji. Planowane zmiany wystarczy opisać przed lub po zamówieniu projektu w korespondencji mailowej na adres projekty@domoweklimaty.pl. Wydawane są one nieodpłatnie.

Na jakim etapie budowy przeprowadza się adaptację?

Adaptacja to czynność, którą przeprowadzić należy przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Z tego względu najlepiej zabrać się za nią jak najwcześniej, najlepiej już na etapie wyboru projektu.

Co przygotować przed wizytą u architekta adaptującego? 

Każdy architekt zajmujący się adaptacjami w danym rejonie udzieli miarodajnych i kompletnych informacji, jednak na wstępie warto uzyskać takie dokumenty, jak:

Czy można zlecić adaptację Domowym Klimatom?

Nie przyjmujemy zleceń adaptacyjnych, chyba że działka na którą wydawane ma być pozwolenie znajduje się na terenie miasta Białystok lub powiatu białostockiego. Duża ilość oraz rozproszenie zamówień po całej Polsce uniemożliwia w obecnych realiach pracy urzędów efektywne działanie na odległość.

Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść