Logo

Adaptacja projektu

Spis treści:

Adaptacja – dlaczego musi zostać wykonana

Projekt gotowy jest wykonany w sposób zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi aktualnie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jednak lokalizacja budynku na konkretnej działce wymaga uwzględnienia lokalnych przepisów, uwarunkowań naturalnych oraz technicznych. Niektóre z nich mogą odbiegać od przyjętych w dokumentacji projektu gotowego. Na tym właśnie w skrócie polega adaptacja projektu. Jest ona niezbędna, aby można było uzyskać pozwolenie na budowę lub tę budowę zgłosić w stosownym urzędzie.

Zamów wycenę adaptacji projektu lub wprowadzenia zmian

Co wchodzi w zakres adaptacji projektu?

 • Projekt Zagospodarowania Terenu – uwzględniający wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy;
 • Rozwiązanie podłączenia budynku do instalacji zewnętrznych (zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków);
 • Sprawdzenie, czy rozwiązania przyjęte w projekcie odpowiadają lokalnym warunkom posadowienia, klimatycznym i formalnym.

Osoba dokonująca adaptacji podejmuje decyzję o włączeniu dokumentacji projektu gotowego w skład projektu budowlanego – staje się tym samym projektantem odpowiedzialnym za całość projektu; może również dokonywać zmian w projekcie na życzenie inwestora (warto zaznaczyć, że w myśl prawa “projektant” nie musi być jednocześnie “autorem” projektu).

Osoba dokonująca adaptacji musi wykazać się posiadaniem uprawnień w zakresie projektowania i aktualną przynależnością do organizacji samorządu zawodowego.

Jak wprowadzane są zmiany w projekcie?

Na otrzymanej od naszej pracowni dokumentacji można nanosić zmiany, takie jak przesunięcia ścianek, zmiana kąta dachu czy nawet powiększenie budynku. Wiele z nich może wpłynąć zasadniczo na rozwiązania zastosowane w projekcie, co będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w projektach branżowych (więcej o zakresie projektu w naszej pracowni piszemy tutaj).

Pracą architekta adaptującego staje się w tej sytuacji naniesienie zmian kolorem czerwonym na gotowy projekt. Przygotowani również na bardziej skomplikowane przypadki, oferujemy odpłatnie wersję projektu w formacie PDF. Pozwala ona projektantowi kreślić zmiany w formie elektronicznej i wydrukować projekt ze zmianami od nowa. Dba on przy tym o spójność tak zmodyfikowanej dokumentacji. 

Nie wszystkie zmiany muszą zostać w ten sposób naniesione, a niektóre powodują tak duże modyfikacje całego projektu, że wprowadzanie ich przestaje być racjonalne. Taką decyzję podjąć musi projektant adaptujący

Dlatego doradzamy znalezienie i skontaktowanie się z projektantem adaptującym możliwie jak najwcześniej. Istnieją obecnie ogólnopolskie serwisy online oferujące usługę adaptacji.  

W oddzielnym artykule opisujemy dokładniej, jak przebiega cały proces adaptacji i wprowadzania zmian w projekcie.

Jak długo trwa proces adaptacji?

Jak w przypadku każdej działalności projektowej, czas uzależniony będzie od zakresu zmian i poziomu skomplikowania sytuacji. Działki spadziste lub o skomplikowanych warunkach posadowienia będą wymagały więcej wysiłku, więc adaptacja potrwa dłużej. Należy liczyć się z okresem nawet kilkutygodniowym. 

Adaptację można przyspieszyć, organizując wcześniej niezbędne dokumenty i prace. Więcej na ten temat piszemy w artykule o tym, jak uzyskać pozwolenie na budowę.

Czy na zmiany w projekcie wymagana jest zgoda autora projektu?

Na większość zmian w projekcie wymagana jest zgoda autora. Choć odpowiedzialność za techniczne rozwiązania zawarte w projekcie przejmuje architekt adaptujący, to w myśl prawa autorem pozostaje jego oryginalny twórca

Jeżeli przesłana z dokumentacją zgoda na podstawowe zmiany nie obejmuje wprowadzanych modyfikacji, prosimy o kontakt na nasz adres mailowy w celu uzyskania autorskiej zgody na zmiany. Zgody udzielane są nieodpłatnie.

Wszystkie inne pytania związane z przygotowaniem projektu do budowy staramy się poruszyć w naszym FAQ. Warto też zajrzeć do naszego kompendium budowy domu. 

Co zawierają standardowe zgody na zmiany zawarte w projekcie?

Standardowo wyrażamy zgodę na: 

 • wykonanie budynku w wersji lustrzanej,
 • zamiana technologii wykonania ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i stropu, przy zachowaniu odpowiednich parametrów wytrzymałościowych i izolacyjnych
 • zmiana materiałów wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych, zmiana kolorystyki,
 • zmiana położenia ścianek wewnętrznych, niekonstrukcyjnych i drzwi wewnętrznych,
 • zmiana usytuowania i rodzaju armatury grzewczej, sanitarnej i instalacji elektrycznej,
 • zmiana ilości, wielkości i rozmieszczenia okien i drzwi,
 • podpiwniczenie budynku w dowolnym zakresie,
 • zmiana kąta nachylenia połaci dachowych o +/- 5˚

Jak opisać planowane zmiany by uzyskać zgodę autora?

Wystarczą ogólne informacje, np.: zmiana usytuowania/wielkości okien, likwidacja garażu, zmiana wysokości kondygnacji etc. Na jakie elementy warto wystąpić o zgodę podpowie projektant adaptujący, więcej na ten temat piszemy w artykule o adaptacji. Planowane zmiany wystarczy opisać przed lub po zamówieniu projektu w korespondencji mailowej na adres projekty@domoweklimaty.pl. Wydawane są one nieodpłatnie.

Na jakim etapie budowy przeprowadza się adaptację?

Adaptacja to czynność, którą przeprowadzić należy przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Z tego względu najlepiej zabrać się za nią jak najwcześniej, najlepiej już na etapie wyboru projektu.

Co przygotować przed wizytą u architekta adaptującego? 

Każdy architekt zajmujący się adaptacjami w danym rejonie udzieli miarodajnych i kompletnych informacji, jednak na wstępie warto uzyskać takie dokumenty, jak:

Czy można zlecić adaptację Domowym Klimatom?

Chętnie zajmiemy się adaptacją Państwa projektu. Możemy również wprowadzić w nim zmiany, które uczynią go Waszym wymarzonym domem.  Proszę o przesłanie nam podstawowych informacji o projekcie oraz działce budowlanej, a my skontaktujemy się z Państwem i przedstawimy naszą ofertę.

Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść