Logo

Mapa zasadnicza działki – zastosowanie, oznaczenia i ceny mapy do celów projektowych

Mapa zasadnicza, obok mapy ewidencyjnej, jest kluczowym opracowaniem geodezyjnym niezbędnym przy inwestycji budowlanej. Sprawdzamy, czym jest mapa zasadnicza, jakie ma zastosowanie oraz jak i gdzie uzyskać taką mapę dla interesującego nas terenu.

Mapa zasadnicza a mapa ewidencyjna - czym się różnią?

Czym jest mapa zasadnicza?

Mapa zasadnicza jest podstawowym dokumentem geodezyjnym opracowanym dla terenu całej Polski. Znajdują się na niej informacje na temat rozmieszczenia gruntów, budynków, dróg, obiektów topograficznych i uzbrojenia terenu. Dlatego aktualna mapa zasadnicza służy do planowania zagospodarowania przestrzennego. Jeśli jest to mapa zasadnicza konkretnej parceli, zawiera ona informacje dotyczące wybranej działki i otaczających ją terenów.

Mapy zasadnicze należą do państwa, dlatego ich prowadzeniem w poszczególnych regionach zajmuje się starostwo powiatowe. W każdej chwili mapę zasadniczą online w formie cyfrowej możemy obejrzeć przez portal Geoportal – mapy działek. Jej wydruk najczęściej ma format A4 (choć bywa i dużo większy) i prezentuje konkretną działkę wraz z jej otoczeniem.

W zależności od zurbanizowania terenu mapa zasadnicza może mieć różną skalę:

  • skala 1:500 – 1:1000 – wysokie zurbanizowanie,
  • skala 1:1000 – 1:2000 – średnie zurbanizowanie,
  • skala 1:5000 – niskie zurbanizowanie.

Najważniejsze informacje na mapie zasadniczej

dane katastralne z ewidencji gruntów i budynków
ukształtowanie terenu m.in. wzniesienia, skarpy
uzbrojenie działki przebieg instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
zagospodarowanie terenu m.in. lokalizacja budynków, ulic, drzew, ogrodzeń, latarni, studzienek, murków oporowych
Co zawiera mapa zasadnicza?

Dane, jakie znajdziemy na mapie zasadniczej, są pozyskiwane z kilku zbiorów danych (m.in. z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych, ewidencji gruntów i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy osnów geodezyjnych, bazy danych topograficznych).

Poza tym na mapie zasadniczej znajduje się jej skala, układ współrzędnych, układ wysokościowy czy legenda. Ta ostatnia powinna mieć opisane przynajmniej podstawowe symbole, co niewątpliwie ułatwia czytanie mapy zasadniczej.

Jak wygląda mapa zasadnicza działki?
Jak wygląda mapa zasadnicza działki?

Mapa zasadnicza a mapa ewidencyjna – czym się od siebie różnią?

Mapa zasadnicza często jest mylona z mapą ewidencyjną, choć to dwa zupełnie różne opracowania. Faktycznie mapa katastralna (ewidencyjna) również jest używana w planowaniu inwestycji budowlanych, ale zawiera w sobie znacznie mniej informacji, co ukazuje poniższa tabela porównująca oba rodzaje map.

Dane Mapa zasadnicza Mapa ewidencyjna
Granice działek TAK TAK
Numery porządkowe budynków TAK TAK
Numery działek TAK TAK
Budynki TAK TAK
Opisy i kontury użytków gruntowych TAK TAK
Nazwy ulic i placów TAK TAK
Punkty graniczne stabilizowane trwale TAK TAK
Latarnie TAK NIE
Drzewa TAK NIE
Warstwice TAK NIE
Skarby TAK NIE
Linie wysokiego napięcia TAK NIE
Studzienki kanalizacyjne TAK NIE
Murki oporowe TAK NIE
Ogrodzenia TAK NIE
Studnie TAK NIE
Uzbrojenie podziemne TAK NIE
Jak czytać oznaczenia na mapie zasadniczej?

Poza tym mapy różnią się krojem. Zasadnicza jest w kroju prostokątnym 50 × 80 cm dla jednej sekcji. Kierunek północny zawsze jest tu określany na górze. Z kolei mapa ewidencyjna często jest wykonana w kroju obrębowym, a kierunek północny określają strzałki.

Mapa zasadnicza – zastosowanie

Co istotne, jest to mapa do celów prawnych, wykorzystywana na poziomie krajowym, ale również lokalnym. Z mapy zasadniczej skorzystamy w celach ewidencyjnych, planistycznych, strategicznych i gospodarczych.

Jest ona niezbędna między innymi przy wnioskowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, podobnie jak podczas wstępnego projektowania przyłączy. Z mapy zasadniczej geodeci korzystają też przy podziale granic działki.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania mapy zasadniczej działki?

Mapa zasadnicza – wniosek. Jak wypełnić wniosek o mapę zasadniczą?

Mapę zasadniczą wydaje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej właściwy dla położenia danej działki – takich punktów należy szukać w starostwach powiatowych. Niekiedy wniosek możemy złożyć online, aczkolwiek potrzebny będzie profil zaufany ePUAP. Mapa zasadnicza nie wymaga składania żadnych dokumentów poza wnioskiem o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Sam wniosek jest gotowym formularzem, który należy uzupełnić m.in. swoimi danymi. Musimy też podać cel pozyskania mapy zasadniczej i wskazać jej formę – papierowa lub elektroniczna (płyta CD lub inny dostarczony nośnik elektroniczny).

W każdej chwili mapę zasadniczą możemy obejrzeć z poziomu komputera lub smartfona. Pozwala na to portal geoportal.gov.pl. Nie ma ona jednak wagi prawnej i nie można z tej elektronicznej mapy skorzystać w celu złożenia np. wniosku o WZ.

Mapa zasadnicza – cena

Poza wnioskiem, aby uzyskać mapę zasadniczą, musimy wnieść stosowną opłatę. W tym miejscu warto się zastanowić, jaka mapa zasadnicza – wektorowa czy rastrowa – jest nam potrzebna. W przypadku mapy zasadniczej działki koszt wynosi od kilku do ponad 100 złotych. Najbardziej ekonomiczną wersją jest mapa rastrowa do uzupełnienia danymi wektorowymi, która kosztuje kilka złotych. Jeśli będzie to wektorowa mapa zasadnicza w wersji drukowanej, zapłacimy za nią ponad 150 zł. Taką mapę możemy otrzymać od ręki.

Co innego, kiedy potrzebujemy mapy zasadniczej do celów projektowych. Czas oczekiwania na taki dokument wynosi od 2 do 6 tygodni, a jego koszt to najczęściej kilkaset złotych. Opracowuje ją uprawniony do tego geodeta. Ten rodzaj mapy jest niezbędny, jeśli występujemy o pozwolenie na budowę. To własnie mapa do celów projektowych stanowi podkład do sporządzenia Projektu Zagospodarowania Terenu, który stanowi niezbędny element tej procedury. Ważność takiej mapy kończą jakiekolwiek zmiany na danym terenie. Jeśli jednak nawet do zmian nie doszło, a mapa ma kilka lat, urzędnik może podważyć jej ważność. Mapy tej potrzebuje też projektant adaptujący w celu sporządzenia Projektu Zagospodarowania Terenu.

Nie ulega więc wątpliwości, że mapa zasadnicza to najważniejsza z map, jakie są nam niezbędne do realizacji inwestycji projektowej. Tym bardziej warto wiedzieć, czym jest ten rodzaj mapy i umieć ją prawidłowo odczytać.

Projekt domu jednorodzinnego, czyli o czym należy pamiętać przed jego zakupem?
Blog
13 Czerwiec 2024
Własny dom jednorodzinny to marzenie wielu osób. Każdy ma swoje wyobrażenia, jak ma wyglądać jego idealne miejsce do życia. Jednak wybudowanie swoich czterech ścian w Polsce wymaga posiadani
Projekty małych domów jako alternatywa dla mieszkania
Blog
13 Czerwiec 2024
Efektowne i stylowe rozwiązania na przyszłość W dzisiejszych czasach coraz więcej osób poszukuje alternatywnych rozwiązań mieszkaniowych, które są nie tylko funkcjonalne, ale również ekon
Projekty domów parterowych – doskonałe rozwiązanie dla komfortowego życia
Blog
30 Maj 2024
Planując budowę własnego domu, jednym z najważniejszych kroków jest wybór odpowiedniego projektu. Dla wielu osób, szczególnie tych ceniących wygodę i funkcjonalność, dom parterowy stanowi id
Wyjątkowe projekty domów szeregowych
Blog
17 Maj 2024
Szukają Państwo idealnego projektu domu, który wpisze się w państwa życie? A może zastanawiają się, dlaczego coraz więcej osób decyduje się na dom szeregowy? Jeżeli na którekolwiek z pytań o
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść