Logo

Uzbrojenie działki - formalności wykonania i koszt przyłącza: wody i ścieków, gazowe i elektryczne

Kategorie: Finanse

Budowa domu jednorodzinnego wiąże się z wieloma obowiązkami, którym musi sprostać inwestor. Jednym z najważniejszych elementów warunkujących komfortowe korzystanie z nieruchomości jest doprowadzenie do niej niezbędnych instalacji. Jak wyglądają formalności związane z uzbrojeniem działki w media? Ile wynoszą opłaty przyłączeniowe?

Budowa domu jednorodzinnego - przyłącze

Uzbrojenia budynku w przyłącze mediów

Wyposażenie działki w niezbędne media – wodę, kanalizację, prąd oraz gaz to jeden z najważniejszych elementów procesu budowy domu. Najlepiej już przy wybieraniu lokalizacji budynku zwrócić uwagę na to, czy działka jest uzbrojona. Informacje na ten temat można uzyskać w miejscowym wydziale Urzędu Kartografii i Geodezji. Najbardziej komfortowa sytuacja występuje wtedy, gdy działka posiada wszystkie przyłącza – inwestor może wówczas skupić się na innych obowiązkach. Zgodnie z obowiązującym prawem działka budowlana powinna mieć możliwość przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej. Najczęściej jednak wszystkie formalności oraz koszty spoczywają na barkach inwestora. Jakie dokumenty należy dostarczyć i koszty ponieść, jeśli nieruchomość gruntowa nie jest uzbrojona?

Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączy do sieci

Podłączenie prądu to jeden z najistotniejszych procesów przy uzbrajaniu działki. Żeby budynek miał zapewnioną energię elektryczną, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci – kieruje się go do miejscowego przedsiębiorstwa energetycznego, czyli dostawcy prądu. Dokument musi zawierać dane identyfikacyjne oraz teleadresowe osoby wnioskującej, określenie obiektu przyłączanego do sieci, zapotrzebowanie na moc przyłączeniową, termin rozpoczęcia poboru prądu, a także przewidywane roczne zużycie energii. Przedsiębiorstwo energetyczne może określić również inne wymagane informacje, które powinien zawierać dokument.

Do wniosku o określenie warunków technicznych przyłączy należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł do posiadania nieruchomości gruntowej, plan sytuacyjny wykonany na podstawie dokumentów uzyskanych z map geodezyjnych, a często również wypis z rejestru gruntów. Czas oczekiwania na przyłączenie energii elektrycznej jest zróżnicowany w zależności od przedsiębiorstwa energetycznego oraz regionu kraju, jednak może trwać nawet 6 miesięcy. Po uzyskaniu umowy o przyłącze budowlane należy uiścić tzw. opłatę przyłączeniową. Jej wysokość jest uzależniona od mocy przyłączeniowej, grupy, do której zaliczany jest podmiot przyłączany, rodzaju oraz długości przyłączy, a także innych czynników.

Przyłącza wodno-kanalizacyjne

Przyłącze wodociągowe jest kolejnym, istotnym elementem, którego nie może zabraknąć na działce. Według definicji ustawowej przyłącze wody to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Przyłącze kanalizacji z kolei to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku, do granicy nieruchomości. Koszt przyłącza wody do działki składa się z opłat za projekty przyłączy, które wynoszą do 1000 zł, a także ceny za metr przyłącza – od 200 do 400 zł. Żeby uzyskać podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej, należy zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do miejscowego przedsiębiorstwa komunalnego. Jako załącznik należy przedstawić dwa egzemplarze mapy zasadniczej, a także określić liczbę mieszkańców budynku i oszacować przyszłe zużycie wody. Decyzja wydawana jest w ciągu 7-14 dni. Po jej wydaniu można przystąpić do prac związanych z wykonaniem przyłączy.

Kto płaci za przyłączenie nieruchomości do sieci?

Kwestię ponoszenia opłat za przyłączenie budynku do sieci wodnej oraz kanalizacyjnej reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z jej zapisami to osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci zapewnia na własny koszt realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, a także koszty pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego.

Opłaty za przyłącze - koszt mediów w domu

Opłaty za przyłączenie mediów do i są zróżnicowane w zależności od dostawców. Przeciętna cena oscyluje od 100 do 200 zł za 1 kW mocy przyłączeniowej. Koszt instalacji o mocy 12kW wyniesie zatem od 1200 zł do 2400 zł. A ile kosztuje przyłącze wody? Stawki najczęściej ustalane są przez lokalne przedsiębiorstwa komunalne, będące jednostkami organizacyjnymi gmin. Inwestor poniesie koszty związane z wykonaniem projektu technicznego przyłączy wodno-kanalizacyjnych, które w zależności od regionu oscylują w granicach 1000-2500 zł. Należy także uiścić opłaty geodezyjne, wynoszące do 2000 zł, koszt wydania warunków technicznych – ok. 150 zł oraz opłatę za podłączenie przyłącza do sieci – do 2000 zł.

Podsumowując, przyłącze wody wiąże się z wydatkami rzędu do 10 tysięcy złotych.

Jaki garaż można postawić bez pozwolenia?
Blog
24 Październik 2023
Decydując się na budowę garażu na działce z domem jednorodzinnym, mamy do wyboru dwa rozwiązania: garaż wbudowany w bryłę budynku lub garaż wolnostojący. Choć pierwsza opcja ma swoje zalety,
Rodzaje dachów
Blog
24 Październik 2023
Odpowiedni kształt dachu to jedna z najważniejszych kwestii, z jakimi musi zmierzyć się inwestor przygotowujący się do budowy domu jednorodzinnego. Z jednej strony rodzaj dachu może w znaczą
Idealny układ pomieszczeń w domu
Blog
24 Październik 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i oglądając gotowe projekty lub zlecając przygotowanie projektu indywidualnego architektowi, zazwyczaj inwestorzy skupiają się na takich aspe
Dom z mieszkaniem dla seniora
Blog
24 Październik 2023
Starość jest nieodłączną częścią życia. I chociaż bycie seniorem bez wątpienia ma wiele zalet, wiąże się również z różnego rodzaju ograniczeniami i trudnościami dotyczącymi codziennego życia
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść