Logo

Uzbrojenie działki - formalności wykonania i koszt przyłącza: wody i ścieków, gazowe i elektryczne

Kategorie: Finanse

Budowa domu jednorodzinnego wiąże się z wieloma obowiązkami, którym musi sprostać inwestor. Jednym z najważniejszych elementów warunkujących komfortowe korzystanie z nieruchomości jest doprowadzenie do niej niezbędnych instalacji. Jak wyglądają formalności związane z uzbrojeniem działki w media? Ile wynoszą opłaty przyłączeniowe?

Budowa domu jednorodzinnego - przyłącze

Uzbrojenia budynku w przyłącze mediów

Wyposażenie działki w niezbędne media – wodę, kanalizację, prąd oraz gaz to jeden z najważniejszych elementów procesu budowy domu. Najlepiej już przy wybieraniu lokalizacji budynku zwrócić uwagę na to, czy działka jest uzbrojona. Informacje na ten temat można uzyskać w miejscowym wydziale Urzędu Kartografii i Geodezji. Najbardziej komfortowa sytuacja występuje wtedy, gdy działka posiada wszystkie przyłącza – inwestor może wówczas skupić się na innych obowiązkach. Zgodnie z obowiązującym prawem działka budowlana powinna mieć możliwość przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej. Najczęściej jednak wszystkie formalności oraz koszty spoczywają na barkach inwestora. Jakie dokumenty należy dostarczyć i koszty ponieść, jeśli nieruchomość gruntowa nie jest uzbrojona?

Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączy do sieci

Podłączenie prądu to jeden z najistotniejszych procesów przy uzbrajaniu działki. Żeby budynek miał zapewnioną energię elektryczną, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci – kieruje się go do miejscowego przedsiębiorstwa energetycznego, czyli dostawcy prądu. Dokument musi zawierać dane identyfikacyjne oraz teleadresowe osoby wnioskującej, określenie obiektu przyłączanego do sieci, zapotrzebowanie na moc przyłączeniową, termin rozpoczęcia poboru prądu, a także przewidywane roczne zużycie energii. Przedsiębiorstwo energetyczne może określić również inne wymagane informacje, które powinien zawierać dokument.

Do wniosku o określenie warunków technicznych przyłączy należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł do posiadania nieruchomości gruntowej, plan sytuacyjny wykonany na podstawie dokumentów uzyskanych z map geodezyjnych, a często również wypis z rejestru gruntów. Czas oczekiwania na przyłączenie energii elektrycznej jest zróżnicowany w zależności od przedsiębiorstwa energetycznego oraz regionu kraju, jednak może trwać nawet 6 miesięcy. Po uzyskaniu umowy o przyłącze budowlane należy uiścić tzw. opłatę przyłączeniową. Jej wysokość jest uzależniona od mocy przyłączeniowej, grupy, do której zaliczany jest podmiot przyłączany, rodzaju oraz długości przyłączy, a także innych czynników.

Przyłącza wodno-kanalizacyjne

Przyłącze wodociągowe jest kolejnym, istotnym elementem, którego nie może zabraknąć na działce. Według definicji ustawowej przyłącze wody to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Przyłącze kanalizacji z kolei to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku, do granicy nieruchomości. Koszt przyłącza wody do działki składa się z opłat za projekty przyłączy, które wynoszą do 1000 zł, a także ceny za metr przyłącza – od 200 do 400 zł. Żeby uzyskać podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej, należy zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do miejscowego przedsiębiorstwa komunalnego. Jako załącznik należy przedstawić dwa egzemplarze mapy zasadniczej, a także określić liczbę mieszkańców budynku i oszacować przyszłe zużycie wody. Decyzja wydawana jest w ciągu 7-14 dni. Po jej wydaniu można przystąpić do prac związanych z wykonaniem przyłączy.

Kto płaci za przyłączenie nieruchomości do sieci?

Kwestię ponoszenia opłat za przyłączenie budynku do sieci wodnej oraz kanalizacyjnej reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z jej zapisami to osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci zapewnia na własny koszt realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, a także koszty pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego.

Opłaty za przyłącze - koszt mediów w domu

Opłaty za przyłączenie mediów do i są zróżnicowane w zależności od dostawców. Przeciętna cena oscyluje od 100 do 200 zł za 1 kW mocy przyłączeniowej. Koszt instalacji o mocy 12kW wyniesie zatem od 1200 zł do 2400 zł. A ile kosztuje przyłącze wody? Stawki najczęściej ustalane są przez lokalne przedsiębiorstwa komunalne, będące jednostkami organizacyjnymi gmin. Inwestor poniesie koszty związane z wykonaniem projektu technicznego przyłączy wodno-kanalizacyjnych, które w zależności od regionu oscylują w granicach 1000-2500 zł. Należy także uiścić opłaty geodezyjne, wynoszące do 2000 zł, koszt wydania warunków technicznych – ok. 150 zł oraz opłatę za podłączenie przyłącza do sieci – do 2000 zł.

Podsumowując, przyłącze wody wiąże się z wydatkami rzędu do 10 tysięcy złotych.

Pozwolenie na budowę – wszystko, co powinieneś wiedzieć
Blog
20 Wrzesień 2022
Budowa domu jednorodzinnego jest procesem nie tylko czasochłonnym, ale również wymagającym konkretnych formalności. Najważniejszą z nich jest uzyskanie pozwolenia na budowę, dzięki któremu m
Prefabrykowane domy stalowe - ciekawostka czy przyszłość?
Blog
22 Lipiec 2022
Budynki posiadające konstrukcję w postaci stalowego szkieletu to stosunkowo nowa propozycja na naszym rynku domów jednorodzinnych. W budownictwie szkielet stalowy jest jednak stosowany już od wie
Wsparcie inwestycji deweloperskiej
Blog
13 Lipiec 2022
Projekt i działka to pierwszy etap inwestycji deweloperskiej. Następne to organizacja budowy oraz marketing! Wykorzystujemy już istniejące zaplecze techniczne i doświadczenie, by inwestycje de
Decyzja o warunkach zabudowy - wzór wniosku i jak je uzyskać?
Prawo
08 Styczeń 2022
Pisalismy już o tym, kiedy potrzebne są warunki zabudowy i do czego one służą. Procedura ich uzyskania nie jest skomplikowana, choć potrafi być nieoczekiwanie czasochłonna i opóźnić tym samym
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności      
AKCEPTUJĘ