Logo

Plan miejscowy i ewidencja gruntów a oznaczenie symboli, które się w nich znajdują

Kategorie: Otoczenie Prawo

Plan miejscowy i ewidencja gruntów zdradzają istotne informacje, których nie można pominąć podczas zakupu domu lub działki. Wymienione dokumenty zawierają szereg symboli trudnych do rozszyfrowania. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych oznaczeń w planie miejscowym.

Plan miejscowy i ewidencja gruntów a oznaczenie symboli

Plan zagospodarowania przestrzennego oraz ewidencja gruntów i budynków – ważne informacje przed zakupem działki

Jedną z pierwszych czynności początkujących etap budowy domu jest zakup odpowiedniej działki. Przed nabyciem gruntu pod budowę istotne jest, by zapoznać się nie tylko z księgą wieczystą nieruchomości, ale także zaznajomić z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz ewidencją gruntów i budynków. 

Powyższe dokumenty zawierają istotną wiedzę dotyczącą przeznaczenia sąsiadujących działek oraz gruntu, który zamierzamy nabyć. Zawarte w planach informacje nie są niestety dla wszystkich czytelne – wymagają znajomości symboli umieszczanych w dokumentach. Poniższy artykuł ma na celu wyjaśnienie stosowanych oznaczeń działek w planie zagospodarowania oraz w ewidencji gruntów i budynków (nie poruszamy tutaj bardziej szczegółowych oznaczeń budynków czy nawierzchni, które również można znaleźć na mapach).

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Zanim przejdziemy do symboli stosowanych na oznaczenie gruntów i oznaczenie działek, wyjaśnijmy, czym jest miejscowy plan zagospodarowania oraz ewidencja gruntów i budynków. MPZP to dokument prawa miejscowego przyjmowany i uchwalany przez radę gminy. Treści znajdujące się w tym akcie określają przeznaczenie, warunki zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Zamieszczane są tam również informacje dotyczące publicznych inwestycji. W sytuacji, w której został on uchwalony dla danego obszaru, będzie on stanowił postawę określenia, co na danym terenie można zbudować (w procedurze decyzji o pozwoleniu na budowę). W przeciwnym razie należy wystąpić o Warunki Zabudowy.

Miejscowy plan zagospodarowania składa się z dwóch części:

  • pisemnej – jest to tekstowa treść uchwały (plan zapisany tekstem),
  • graficznej – będącej załącznikiem do uchwały. Ma formę rysunku wykonanego na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000.

MPZP zwykle dostępne są w internecie. Najbardziej aktualne dane można uzyskać na stronach gminy. Większość gmin w Polsce jest już również wyposażona w system informacji przestrzennej, który znacznie ułatwia orientację i wyszukiwanie planów. Jeżeli taki portal lokalny nie istnieje, można skorzystać z krajowego Geoportalu. Informacje o Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego są tam zwykle aktualne, choć wyszukiwanie konkretnej działki bywa bardziej czasochłonne.

Starając się o wydanie pozwolenia na budowę, niezbędne będzie jednak uzyskanie wypisu z MPZP w urzędzie gminy/miasta. Tylko taki oficjalny dokument może stanowić podstawę do wydania decyzji przez odpowiedni organ zatwierdzający.

Oznaczenie działek – co zawiera miejscowy plan zagospodarowania?

Wiemy już zatem, czym jest i skąd wziąć MPZP. Na jego podstawie dowiemy się między innymi:

  • jakie jest przeznaczenie działki, którą zamierzamy nabyć (budowlana, leśna, rolna itp.),
  • jakie jes przeznaczenie działek sąsiednich, a więc jaki typ zabudowy powstanie dookoła w przyszłości,
  • jakie są szczegółowe wytyczne dotyczące budynków oraz ich usytuowania na działce - np, maksymalna powierzchnia zabudowy, szerokość, wysokość,
  • budowa jakiego typu obiektów jest planowana w okolicy (np. szkoły, stadionu, autostrady, cmentarza),
  • jaki jest przebieg projektowanych dróg,
  • oraz wiele innych informacji, które uwarunkują możliwość realizacji danego typu zabudowy na działce.

Oznaczenia działek w planie zagospodarowania – podstawowe symbole wykorzystywane w miejscowym planie zagospodarowania

Na planie zagospodarowania przestrzennego znajdziemy szereg literowych skrótów (symboli) stosowanych na oznaczenie przeznaczenia terenów w MPZP. Symbole określające tereny i ich przeznaczenie przedstawia poniższa tabela:

Oznaczenie      Przedmiot oznaczenia
KD Tereny dróg publicznych
KDW Tereny dróg wewnętrznych
KUG Ulica główna
KUL Ulica lokalna
MN Tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
MW Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
MU Tereny zabudowy usługowej
P Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
PG Obszary i tereny rolnicze
R Tereny rolnicze
RU Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, leśnych, rybnych
U Teren zabudowy usługowej
US lub S Teren usług sportu i rekreacji
UC Teren z obiektami usługowymi o powierzchni powyżej 2000 m²
WS Tereny wód powierzchniowych śródlądowych
ZL lub Ls Lasy
ZP Tereny zieleni urządzonej np. parki
ZC Cmentarze

Warto mieć na uwadze, że oznaczenia w konkretnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mogą być inne! Dlatego kluczowe jest posiadanie zarówno wersji pisemnej, jak i graficznej planu. Chociaż pod skrótem MN raczej nie znajdziemy zabudowy innej, niż mieszkaniowa to jej nazwa może się nieznacznie różnić (np. po prostu M). Nazwy terenów mogą być też łączone (np. MN/U/S łącząca kilka funkcji na jednym terenie). Dokładny opis zawsze będzie jednak zawarty w treści uchwały rady gminy (mpzp).  

Oznaczenia gruntów – ewidencja gruntów i budynków

Wiedząc, czym jest MPZP i znając znaczenie symboli wykorzystywanych na oznaczenie terenów, możemy przejść do wyjaśnień związanych z ewidencją gruntów i budynków. Czym jest ten dokument? Jest to publiczny rejestr danych liczbowych i opisowych gruntów, budynków i lokali. W dokumencie tym znajdziemy także dane właścicieli nieruchomości. Ewidencja jest zakładana i prowadzona w systemie informatycznym, dla którego podstawą są komputerowe bazy danych, będące integralną częścią Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Plan zagospodarowania terenu

Przeglądając ewidencję gruntów, dowiemy się między innymi, jaka jest powierzchnia działki, którą planujemy zakupić, jak jest wykorzystywana oraz gdzie i którędy przebiegają jej granice. Znając te dane, łatwiej nam będzie odmierzyć odległość budynku od granicy działki, co jest niezwykle istotne podczas budowy domu. Prawo budowlane ściśle określa, w jakiej odległości może być usytuowany budynek od granicy działki.

Oznaczenia geodezyjne gruntów – najważniejsze symbole wykorzystywane w ewidencji gruntów i budynków

Podstawowe grafiki literowe stosowane na oznaczenie gruntów przedstawiamy w poniższej tabeli:

Oznaczenie Przedmiot oznaczenia
B tereny mieszkaniowe
Ba
Tereny przemysłowe
Bi Inne tereny zabudowane
Bp Teren przeznaczone pod zabudowę
Bz Teren rekreacyjno-wypoczynkowe
Dr Drogi
K Użytki kopalne
Ls Lasy
Lz Grunty zadrzewione i zakrzewione
Ł Łąki
N Nieużytki
Ps Pastwiska
R Grunty rolne
S-R, S-Ł, S-Ps Sady
Tk Tereny kolejowe
Ti Inne tereny komunikacyjne
Tp Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych
W Rowy
Wsr Grunty pod stawami
Wm Grunty pod wodami morskimi
Ws Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

Projekt domu jednorodzinnego, czyli o czym należy pamiętać przed jego zakupem?
Blog
13 Czerwiec 2024
Własny dom jednorodzinny to marzenie wielu osób. Każdy ma swoje wyobrażenia, jak ma wyglądać jego idealne miejsce do życia. Jednak wybudowanie swoich czterech ścian w Polsce wymaga posiadani
Projekty małych domów jako alternatywa dla mieszkania
Blog
13 Czerwiec 2024
Efektowne i stylowe rozwiązania na przyszłość W dzisiejszych czasach coraz więcej osób poszukuje alternatywnych rozwiązań mieszkaniowych, które są nie tylko funkcjonalne, ale również ekon
Projekty domów parterowych – doskonałe rozwiązanie dla komfortowego życia
Blog
30 Maj 2024
Planując budowę własnego domu, jednym z najważniejszych kroków jest wybór odpowiedniego projektu. Dla wielu osób, szczególnie tych ceniących wygodę i funkcjonalność, dom parterowy stanowi id
Wyjątkowe projekty domów szeregowych
Blog
17 Maj 2024
Szukają Państwo idealnego projektu domu, który wpisze się w państwa życie? A może zastanawiają się, dlaczego coraz więcej osób decyduje się na dom szeregowy? Jeżeli na którekolwiek z pytań o
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść