Logo

Plan miejscowy i ewidencja gruntów a oznaczenie symboli, które się w nich znajdują

Kategorie: Otoczenie Prawo

Plan miejscowy i ewidencja gruntów zdradzają istotne informacje, których nie można pominąć podczas zakupu domu lub działki. Wymienione dokumenty zawierają szereg symboli trudnych do rozszyfrowania. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych oznaczeń w planie miejscowym.

Plan miejscowy i ewidencja gruntów a oznaczenie symboli

Plan zagospodarowania przestrzennego oraz ewidencja gruntów i budynków – ważne informacje przed zakupem działki

Jedną z pierwszych czynności początkujących etap budowy domu jest zakup odpowiedniej działki. Przed nabyciem gruntu pod budowę istotne jest, by zapoznać się nie tylko z księgą wieczystą nieruchomości, ale także zaznajomić z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz ewidencją gruntów i budynków. Pamiętamy, że po nowelizacji prawa budowlanego w czerwcu 2019 roku plan zagospodarowania zostanie zastąpiony planem zabudowy. Zmiana ta nie będzie miała jednak wpływu na kształt stosowanych oznaczeń graficznych. Więcej na temat zmian w prawie budowlanym tutaj.

Powyższe dokumenty zawierają istotną wiedzę dotyczącą przeznaczenia sąsiadujących działek oraz gruntu, który zamierzamy nabyć. Zawarte w planach informacje nie są niestety dla wszystkich czytelne – wymagają znajomości symboli umieszczanych w dokumentach. Poniższy artykuł ma na celu wyjaśnienie stosowanych oznaczeń działek w planie zagospodarowania oraz w ewidencji gruntów i budynków.

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Zanim przejdziemy do symboli stosowanych na oznaczenie gruntów i oznaczenie działek, wyjaśnijmy, czym jest miejscowy plan zagospodarowania oraz ewidencja gruntów i budynków. MPZP to dokument prawa miejscowego przyjmowany i uchwalany przez radę gminy. Treści znajdujące się w tym akcie określają przeznaczenie, warunki zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Zamieszczane są tam również informacje dotyczące publicznych inwestycji. W sytuacji, w której został on uchwalony dla danego obszaru, będzie on stanowił postawę określenia, co na danym terenie można zbudować. W przeciwnym razie należy wystąpić o Warunki Zabudowy.

Miejscowy plan zagospodarowania składa się z dwóch części:

  • pisemnej – jest to tekstowa treść uchwały (plan zapisany tekstem),
  • graficznej – będącej załącznikiem do chwały. Ma formę rysunku wykonanego na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000.

MPZP zwykle dostępne są w internecie. Najbardziej aktualne dane można uzyskać na stronach gminy. Większość gmin w Polsce jest już również wyposażona w system informacji przestrzennej, który znacznie ułatwia orientację i wyszukiwanie planów. Jeżeli taki portal lokalny nie istnieje, można skorzystać z krajowego Geoportalu. Informacja o Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego bywają tam jednak nieaktualne.

Starając się o wydanie pozwolenia na budowę, niezbędne będzie jednak uzyskanie wypisu z MPZP w urzędzie gminy/miasta. Tylko taki oficjalny dokument może stanowić podstawę do wydania decyzji przez odpowiedni organ zatwierdzający.

Oznaczenie działek – co zawiera miejscowy plan zagospodarowania?

Wiemy już zatem, czym jest i skąd wziąć MPZP. Na jego podstawie dowiemy się między innymi:

  • jakie jest przeznaczenie działki, którą zamierzamy nabyć,
  • jakie jest przeznaczenie działek sąsiadujących – jakiego typu budynek można tam wybudować,
  • jakie są szczegółowe wytyczne dotyczące gabarytów budynków oraz ich usytuowania na działce,
  • budowa jakiego typu obiektów jest planowana w okolicy (np. szkołystadionuautostradycmentarza),
  • jaki jest przebieg projektowanych dróg,
  • oraz wiele innych informacji, które uwarunkują możliwość realizacji danego typu zabudowy na działce.

Oznaczenia działek w planie zagospodarowania – podstawowe symbole wykorzystywane w miejscowym planie zagospodarowania

Na planie zagospodarowania przestrzennego znajdziemy szereg literowych skrótów (symboli) stosowanych na oznaczenie gruntów. Symbole określające tereny i ich przeznaczenie przedstawia poniższa tabela:

OznaczeniePrzedmiot oznaczenia
BTereny mieszkaniowe
BaTereny przemysłowe
BiInne tereny zabudowane
BpTereny przeznaczone pod zabudowę
BzTereny rekreacyjno-wypoczynkowe
DrDrogi
KUżytki kopalne
LsLasy
LzGrunty zadrzewione i zakrzewione
ŁŁąki
NNieużytki
PsPastwiska
RGrunty rolne
S-R, S-Ł, S-PsSady
TkTereny kolejowe
TiInne tereny komunikacyjne
TpGrunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych
WRowy
WsrGrunty pod stawami
WmGrunty pod wodami morskimi
WsGrunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

Oznaczenia gruntów – ewidencja gruntów i budynków

Wiedząc, czym jest MPZP i znając znaczenie symboli wykorzystywanych na oznaczenie terenów, możemy przejść do wyjaśnień związanych z ewidencją gruntów i budynków. Czym jest ten dokument? Jest to publiczny rejestr danych liczbowych i opisowych gruntów, budynków i lokali. W dokumencie tym znajdziemy także dane właścicieli nieruchomości. Ewidencja jest zakładana i prowadzona w systemie informatycznym, dla którego podstawą są komputerowe bazy danych, będące integralną częścią Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Plan zagospodarowania terenu

Przeglądając ewidencję gruntów, dowiemy się między innymi, jaka jest powierzchnia działki, którą planujemy zakupić, jak jest wykorzystywana oraz gdzie i którędy przebiegają jej granice. Znając te dane, łatwiej nam będzie odmierzyć odległość budynku od granicy działki, co jest niezwykle istotne podczas budowy domu. Prawo budowlane ściśle określa, w jakiej odległości może być usytuowany budynek od granicy działki.

Oznaczenia geodezyjne gruntów – najważniejsze symbole wykorzystywane w ewidencji gruntów i budynków

Podstawowe grafiki literowe stosowane na oznaczenie gruntów przedstawiamy w poniższej tabeli:

OznaczeniePrzedmiot oznaczenia
KDTereny dróg publicznych
KDWTereny dróg wewnętrznych
KUGUlica główna
KULUlica lokalna
MNTereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
MWTereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
PTereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
PGObszary i tereny rolnicze
RTereny rolnicze
RUTereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, leśnych, rybnych
UTeren zabudowy usługowej
USTeren usług sportu i rekreacji
UCTeren z obiektami usługowymi o powierzchni powyżej 2000 m²
WSTereny wód powierzchniowych śródlądowych
ZLLasy
ZPTereny zieleni urządzonej np. parki
ZCCmentarze

Pozwolenie na budowę – wszystko, co powinieneś wiedzieć
Blog
20 Wrzesień 2022
Budowa domu jednorodzinnego jest procesem nie tylko czasochłonnym, ale również wymagającym konkretnych formalności. Najważniejszą z nich jest uzyskanie pozwolenia na budowę, dzięki któremu m
Prefabrykowane domy stalowe - ciekawostka czy przyszłość?
Blog
22 Lipiec 2022
Budynki posiadające konstrukcję w postaci stalowego szkieletu to stosunkowo nowa propozycja na naszym rynku domów jednorodzinnych. W budownictwie szkielet stalowy jest jednak stosowany już od wie
Wsparcie inwestycji deweloperskiej
Blog
13 Lipiec 2022
Projekt i działka to pierwszy etap inwestycji deweloperskiej. Następne to organizacja budowy oraz marketing! Wykorzystujemy już istniejące zaplecze techniczne i doświadczenie, by inwestycje de
Decyzja o warunkach zabudowy - wzór wniosku i jak je uzyskać?
Prawo
08 Styczeń 2022
Pisalismy już o tym, kiedy potrzebne są warunki zabudowy i do czego one służą. Procedura ich uzyskania nie jest skomplikowana, choć potrafi być nieoczekiwanie czasochłonna i opóźnić tym samym
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności      
AKCEPTUJĘ