Logo

Jakie zmiany w projekcie może wprowadzić kierownik budowy?

Kategorie: Blog

W stawianiu każdego obiektu, którego budowa wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia, bierze udział kierownik budowy. Jest to osoba posiadająca uprawnienia budowlane, na mocy których może prowadzić budowę zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jakie są obowiązki kierownika budowy i jakie zmiany może on wprowadzić w projekcie? Tego dowiesz się z poniższego artykułu

Kierownik budowy i jego obowiązki

Mówiąc w skrócie, kierownik budowy to osoba uczestnicząca w procesie budowlanym domu (także każdego innego budynku, do którego wymagane jest pozwolenie na budowę), która zarządza wszystkimi pracami na terenie budowy – zaczynając od zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy, po dopilnowanie, by wszystkie prace były wykonywane zgodnie z projektem budowlanym i przepisami prawa.

Prawo budowlane precyzyjnie reguluje, co może i powinien robić kierownik budowy. Obowiązki, które zostały wymienione w art. 22 ustawy prawo budowlane, to między innymi:

  • prowadzenie dokumentacji budowy;
  • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu;
  • zorganizowanie budowy i kierowanie nią w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
Obowiązków kierownika budowy jest jednak znacznie więcej, dlatego warto zapoznać się w całości z art. 22 prawa budowlanego.

Kierownik budowy – jakie zmiany w projekcie może wprowadzić?

Kierownik budowy ma również prawo do wprowadzania pewnych zmian w projekcie. Jakie zmiany w projekcie może wprowadzić kierownik budowy? Prawo budowlane wyróżnia istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, które wymagają projektu zamiennego i zmiany pozwolenia na budowę. Do takich ingerencji należy m.in. zmiana powierzchni zabudowy przekraczająca 5%, zmiana wysokości, szerokości lub długości przekraczająca 2% czy zmiana liczby kondygnacji.

Zmiany nieistotne są dopuszczalne po tym, gdy zostaną wprowadzone przez projektanta lub kierownika budowy wpisem do dziennika budowy (można też wykonać dokumentację powykonawczą). Jednak o tym, czy dana zmiana jest nieistotna, decyduje nie kierownik budowy, a projektant – wówczas musi on zamieścić w projekcie zagospodarowania działki lub projekcie architektoniczno-budowlanym odpowiednie informacje, czyli rysunek i opis. Do nieistotnych odstąpień z reguły można zaliczyć zmianę materiałów na konstrukcję budynku (ale z zachowaniem parametrów określonych w przepisach i projekcie, np. wytrzymałości na ściskanie w przypadku ścian), przesunięcie czy rezygnację ze ścian działowych, zmianę liczby i kształtu okien i drzwi (z zachowaniem parametrów określonych w przepisach) czy kąt nachylenia połaci dachowej , jeżeli nie spowodują one zmiany wysokości budynku o ponad 2%.

Tutaj warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 23 prawa budowlanego kierownik budowy ma prawo do wystąpienia do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

Kierownik budowy – czy na wprowadzone zmiany trzeba się zgodzić?

Teoretycznie: nie. Jednak pamiętaj o tym, że zmiany sugerowane przez kierownika budowy są wprowadzane przede wszystkim z myślą o inwestorze – jego komforcie i bezpieczeństwie. Jednocześnie zaznaczamy, że w przypadku, gdy inwestor nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian uzasadnionych koniecznością uniknięcia niebezpieczeństw na budowie, inwestor ma obowiązek wstrzymania robót budowlanych.

 

Zobacz projekty domów tanich w budowie

 

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść