Logo

Jakie zmiany w projekcie może wprowadzić kierownik budowy?

Kategorie: Blog

W stawianiu każdego obiektu, którego budowa wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia, bierze udział kierownik budowy. Jest to osoba posiadająca uprawnienia budowlane, na mocy których może prowadzić budowę zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jakie są obowiązki kierownika budowy i jakie zmiany może on wprowadzić w projekcie? Tego dowiesz się z poniższego artykułu

Kierownik budowy i jego obowiązki

Mówiąc w skrócie, kierownik budowy to osoba uczestnicząca w procesie budowlanym domu (także każdego innego budynku, do którego wymagane jest pozwolenie na budowę), która zarządza wszystkimi pracami na terenie budowy – zaczynając od zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy, po dopilnowanie, by wszystkie prace były wykonywane zgodnie z projektem budowlanym i przepisami prawa.

Prawo budowlane precyzyjnie reguluje, co może i powinien robić kierownik budowy. Obowiązki, które zostały wymienione w art. 22 ustawy prawo budowlane, to między innymi:

  • prowadzenie dokumentacji budowy;
  • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu;
  • zorganizowanie budowy i kierowanie nią w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
Obowiązków kierownika budowy jest jednak znacznie więcej, dlatego warto zapoznać się w całości z art. 22 prawa budowlanego.

Kierownik budowy – jakie zmiany w projekcie może wprowadzić?

Kierownik budowy ma również prawo do wprowadzania pewnych zmian w projekcie. Jakie zmiany w projekcie może wprowadzić kierownik budowy? Prawo budowlane wyróżnia istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, które wymagają projektu zamiennego i zmiany pozwolenia na budowę. Do takich ingerencji należy m.in. zmiana powierzchni zabudowy przekraczająca 5%, zmiana wysokości, szerokości lub długości przekraczająca 2% czy zmiana liczby kondygnacji.

Zmiany nieistotne są dopuszczalne po tym, gdy zostaną wprowadzone przez projektanta lub kierownika budowy wpisem do dziennika budowy (można też wykonać dokumentację powykonawczą). Jednak o tym, czy dana zmiana jest nieistotna, decyduje nie kierownik budowy, a projektant – wówczas musi on zamieścić w projekcie zagospodarowania działki lub projekcie architektoniczno-budowlanym odpowiednie informacje, czyli rysunek i opis. Do nieistotnych odstąpień z reguły można zaliczyć zmianę materiałów na konstrukcję budynku (ale z zachowaniem parametrów określonych w przepisach i projekcie, np. wytrzymałości na ściskanie w przypadku ścian), przesunięcie czy rezygnację ze ścian działowych, zmianę liczby i kształtu okien i drzwi (z zachowaniem parametrów określonych w przepisach) czy kąt nachylenia połaci dachowej , jeżeli nie spowodują one zmiany wysokości budynku o ponad 2%.

Tutaj warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 23 prawa budowlanego kierownik budowy ma prawo do wystąpienia do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

Kierownik budowy – czy na wprowadzone zmiany trzeba się zgodzić?

Teoretycznie: nie. Jednak pamiętaj o tym, że zmiany sugerowane przez kierownika budowy są wprowadzane przede wszystkim z myślą o inwestorze – jego komforcie i bezpieczeństwie. Jednocześnie zaznaczamy, że w przypadku, gdy inwestor nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian uzasadnionych koniecznością uniknięcia niebezpieczeństw na budowie, inwestor ma obowiązek wstrzymania robót budowlanych.

 

Zobacz projekty domów tanich w budowie

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków: jak działa?
Blog
17 Listopad 2022
Większość domów jednorodzinnych jest podłączona do sieci kanalizacyjnej, która odprowadza wytwarzane przez domowników ścieki do najbliższej oczyszczalni. Inne gospodarstwa domowe korzystają z
15 Listopad 2022
[artykuł partnera] Budynki, w których mieszkamy powinny być nie tylko funkcjonalne, ale też trwałe i estetyczne. Potrzebujemy do  tego niezawodnych produktów, które będą na
04 Listopad 2022
Choć oczywiście życzymy braku problemów na drodze do budowy własnego domu, to niestety - proces bywa skomplikowany.  Zobacz, jakie usługi oferujemy naszym bezpośrednim klientom. 
Dachówka czy blachodachówka – co wybrać?
Blog
25 Październik 2022
Budowa domu jednorodzinnego nierozerwalnie jest związana z podejmowaniem decyzji i dokonywaniem mniej i bardziej istotnych wyborów, które mogą zaważyć zarówno na estetyce, jak i na funkcjonaln
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść