Logo

Prawidłowa budowa, zabezpieczenie i wykończenie komina

Kategorie: kominy

Komin to najważniejszy element wentylacji domu. Od jego prawidłowego wykonania zależy bezpieczeństwo mieszkańców budynku. I chociaż jego budowa nie jest skomplikowana to często popełniane są błędy. Zanim zaczniemy korzystać z komina, musi on przejść odbiór kominiarza. Jak zbudować komin, by działał sprawnie?

Budowę komina rozpoczynamy od fundamentu

Budowa komina tradycyjnego z cegły

Budowę komina rozpoczynamy od fundamentu. Najlepiej usytuować go w centralnej części domu. Fundament może wtedy znajdować się około 50 cm pod poziomem posadzki. Umiejscowiony przy ścianie zewnętrznej, zagłębia się równo z ławami fundamentowymi. Wymiary komina określa projektant. Po wykonaniu fundamentów przystępuje się do budowy trzonu komina. Stosuje się zaprawę cementowo-wapienną, taką jak do budowy ścian nośnych. Cegły układa się w wiązania pospolite. Komin budowany przy ścianie z betonu komórkowego lub pustaków ceramicznych wymaga kotew mocujących, w co drugiej warstwie cegieł.

Kanały wentylacyjne – rozmieszczenie i rozmiar

Przekrój przewodów kominowych powinien mieć kształt kwadratu lub prostokąta, przy zachowaniu stosunku 2:3. Ich wielkość musi odpowiadać przeznaczeniu i określają je Warunki Techniczne budynków. Przewód kominowy z cegły powinien mierzyć 14x14cm lub 14x20, przy niskiej wysokości komina. Wykonany z pustaków kominowych powinien mieć średnicę 15 cm lub 18. Pomiędzy przewodami powinna znajdować się przegroda o grubości powyżej 12 cm. Ścianki muszą mieć taką samą grubość do lica budynku. Przewody kominowe umiejscowione przy ścianach zewnętrznych lub prowadzone przez nieużytkowane poddasze, powinny mieć 2x grubsze ścianki. W przeciwnym wypadku należy je ocieplić wełną mineralną.

Zabezpieczenie komina przed czynnikami zewnętrznymi

Wyloty kanałów kominowych

Ze względów ekonomicznych przewody kominowe grupuje się i umieszcza maksymalnie w jednym lub dwóch kominach. Dzięki temu potrzebne kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe nie zajmują wiele miejsca w budynku i nie wymagają oddzielnego trzonu kominowego. Nie potrzeba też dodatkowych otworów w dachu. Wyloty spalinowe i dymowe kierowane są do góry, natomiast wentylacyjne umieszcza się w ścianach bocznych komina w części wystającej ponad płaszczyznę dachu. Dzięki temu spaliny nie przedostają się do przewodów wentylacyjnych. Aby wiatr nie wdmuchiwał powietrza do kanału wentylacyjnego, jego wylot powinien wychodzić na przestrzał. Wysokość komina wentylacyjnego nie jest dowolna. Chcąc zapewnić właściwy ciąg, wylot powinien znajdować się, co najmniej 30 cm nad poziomem kalenicy, przy dachu o kącie nachylenia do 12 stopni. Przy większym kącie lub pokryciu łatwopalnym, wylot powinien znajdować się powyżej 60 cm ponad kalenicą. Kąt nachylenia dachu większy niż 12 stopni oraz pokrycie łatwopalne zmusza do zachowania odległości, co najmniej 1 m pomiędzy wylotem komina a powierzchnią dachu.

Zabezpieczenie komina przed deszczem, śniegiem i wiatrem

Do zabezpieczenia przewodów kominowych przed opadami służy czapka kominowa. Wykonuje się ją ze zbrojonego betonu. Pod warstwę betonu kładzie się izolację z papy. Czapkę należy wykonać tak, by wystawała z każdej strony komina na kilka cm. Muszą w niej mieścić się otwory wylotowe przewodów dymowych i spalinowych. W miejscach szczególnie narażonych na wiatr wskazana jest nasada kominowa. Obydwie: czapka kominowa i nasada, chronią przed opadami i problemami z zapewnieniem odpowiedniego ciągu kominowego. Dodatkowo można zamontować daszki kominowe.

Jak zabezpieczyć komin

Czym wykończyć komin?

Po wybudowaniu komina konieczne są obróbki blacharskie. Jego połączenie z dachem należy uszczelnić, nakładając blaszanykołnierz kominowy. To zabezpieczenie dachu przed przedostawaniem się deszczu do budynku przez szczeliny. Obróbki osadza się na wysokości 15 cm powyżej połaci dachu w trzonie kominowym. Swobodny odpływ wody zapewni kozubek w kształcie ostrosłupa. Ten element stosuje się w przypadku stromego dachu oraz przy szerokim kominie. Komin z zewnątrz należy zaspoinować i otynkować.

Jak dobrać komin do kotła – komin uniwersalny

Parametry kotła określają wymagania względem ciągu kominowego. Dlatego bardzo ważne jest, by rodzaj kotła wybrać na poziomie projektowania. Daje to pewność, że komin będzie spełniał wszystkie potrzeby. Produkowane obecnie systemy kominowe ceramiczne i stalowe pozwalają na współpracę z różnego rodzaju kotłami. Komin musi spełniać wymagania odnośnie do odprowadzania spalin. Informacje na ten temat znajdziemy u producentów materiałów. Nie mniej ważne jest, by spełniał wymagania kotła. Dużych rozmiarów przewód kominowy może nie być odpowiedni do kotłów gazowych. Urządzenia tracą wtedy na wydajności. Sprawne odprowadzanie spalin z kotła węglowego, wymaga szerokich kanałów.

Instalacja kominowa uniwersalna, wymaga dokładnej analizy i wybrania właściwych materiałów, tak, by można zastosować różne źródła ogrzewania bez konieczności przebudowy, czy ogromnego remontu.

Najczęstsze błędy popełniane podczas budowy komina

Nie wolno zapominać o tym, że przed oddaniem komina do użytku konieczna jest rewizja kominowa. Źle wykonany komin może nie uzyskać zgody na użytkowanie. Częstym błędem jest zbyt słabe podparcie komina. Grozi to zawaleniem się niestabilnej konstrukcji. Równie częstym błędem jest ocieplenie komina styropianem, co może prowadzić do pożaru. Nieprawidłowo umiejscowione wyczystki i podłączenia czopucha, komin przecinający elementy konstrukcji dachu – to zazwyczaj efekt prac prowadzonych bez nadzoru.

Najczęstsze błędy popełniane podczas budowy komina

Chociaż konstrukcja komina nie jest skomplikowana, wymaga przemyśleń, staranności wykonania i odpowiedniego zabezpieczenia. Nie wolno tego lekceważyć, gdyż niewłaściwie wykonany komin naraża na niebezpieczeństwo domowników.

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść