Logo

Program dopłat do domów energooszczędnych.

Nawet 50 tysięcy złotych dopłaty mogą otrzymać inwestorzy, którzy zdecydują się zainwestować w dom pasywny lub energooszczędny.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ruszył z program dofinansowania domów zużywających niewiele energii. Jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać dotację.

Od początku 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera osoby które zdecydują się zaciągnąć kredyt na budowę domu pasywnego lub energooszczędnego, albo na zakup mieszkania w budynku o niskim zużyciu energii. Na dopłatę w jakiej wysokości mogą liczyć inwestorzy? Najwięcej, bo aż 50 tys. otrzymają inwestorzy, którzy zdecydują się na budowę domu pasywnego. W przypadku domów energooszczędnych kwota dofinansowania wyniesie 30 tys. dla mieszkań w budynku pasywnym lub energooszczędnym kwoty wynosić będą odpowiednio 11 i 16 tys. zł. Dotacja jest wypłacana w formie jednorazowej i jest bezzwrotna. Uwaga ważne! Kwoty dopłat są podawane w wartości brutto. Od otrzymanej kwoty należy bowiem odprowadzić podatek dochodowy.

Kto może ubiegać się o dotację?

Program dopłat będzie funkcjonował przez sześć lat. O dofinansowanie do kredytu budowlanego mogą ubiegać się osoby, które dysponują pozwoleniem na budowę oraz posiadają prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek dom. Dysponują uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego. Na współfinansowanie mogą również liczyć inwestorzy budujący dom w tzw. systemie gospodarczym.

Kiedy inwestor otrzyma dotację?

Inwestor nie otrzyma środków bezpośrednio do „ręki”. Dopłata będzie wypłacona dopiero po zakończeniu budowy oraz, gdy potwierdzony zostanie założony w projekcie poziom oszczędności energii. Wsparcie finansowe przekazane będzie w formie bezgotówkowej, bezpośrednio na konto kredytowe inwestora. Uwaga ważne! Aby otrzymać dopłatę budowa domu musi być zakończona w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytowej. Osoby, które są zainteresowane dopłatami powinny zgłosić się do jednego z banków, które będą współpracowały z Funduszem. Wkrótce będzie wiadomo jakie banki wezmą udział w programie NFOŚiGW, ale pewne jest to, kredyt z dopłatą powinien najpóźniej pojawić w ofercie wybranych banków w I kwartale 2013 r.

Jakie standardy powinny spełniać budynki?

Standardy energetyczne jakie muszą spełniać budynki określone zostały przez wskaźnik Euco, który wyznacza roczne jednostkowe zapotrzebowanie domu na energię użytkową przeznaczoną na jego ogrzanie i wentylację. Wskaźnik ten dla rozwiązań niskoenergetycznych nie może być wyższy niż 40 kWh/m2 rocznie (standard NF40). Dla budynków pasywnych (standard NF15) wskaźnik ten wynosi odpowiednio nie więcej niż 15 kWh/m2

Schemat postępowania o dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych przez osobę fizyczną:
1. Umowy o współpracy pomiędzy bankami a NFOŚiGW
2. Projekt budowlany, przygotowany zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW
3. Weryfikacja projektu przez weryfikatora – potwierdzenie spełnienia wymagań z wytycznych
NFOŚIGW
4. Podpisanie umowy pomiędzy beneficjentem a wykonawcą robót budowlanych lub
kierownikiem budowy
5. Złożenie w banku wniosku o kredyt z dotacją wraz z projektem budowlanym,
charakterystyką energetyczną budynku, potwierdzeniem spełnienia wytycznych,
pozwoleniem na budowę, potwierdzeniem dysponowania nieruchomością.
6. Zawarcie umowy kredytu z dotacją
7. Realizacja przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez NFOŚiGW
8. Odbiór przedsięwzięcia
9. Potwierdzenie przez weryfikatora osiągniętego standardu energetycznego budynku
10. Wystąpienie do banku o dotację przez złożenie: protokołu odbioru, świadectwa
charakterystyki energetycznej, potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,
pozwolenia na użytkowanie (lub zawiadomienia), wypisu z księgi wieczystej (lub wniosku o
wpis lub aktu notarialnego)
11. Kontrola wykorzystania środków przez bank, wystąpienie zbiorcze o dotację do NFOŚiGW
12. Kontrola wystąpienia w NFOŚiGW, przekazanie dotacji do banku
13. Pomniejszenie kapitału kredytu beneficjenta przez bank
14. Kontrola wybranych przedsięwzięć przez audytora NFOŚiGW w zakresie osiągnięcia
standardu energetycznego (

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść