Logo

Budowa domu na zgłoszenie - nowelizacja prawa budowlanego

Kategorie: Prawo

Budowa domu na zgłoszenie

Od 28 czerwca 2015 obowiązuje znowelizowana ustawa o zmianach w Prawie budowlanym mająca na celu zniesienie niektórych ograniczeń i usprawnienie procesu budowlanego.
Między innymi umozliwia ona budowę domu jednorodzinego na podstawie zgłoszenia, redukuje zwiazane z tym formalności, a także rozszerza listę obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę.

Nowelizacja dotyczy, między innymi, zniesienia wymogu uzyskania pozwolenia na budowę i zastosowania trybu zgłoszenia budowy na:
- wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
- wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2 (przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 działki),
- wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2 (przy czym liczba tych obiektów na działce nie może wynosić więcej niż jeden na każde 500 m2 działki),
- wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki.

Przewidziano również uproszczenie formalności dotyczących elementów projektu budowlanego poprzez zniesienie obowiązku załączania:
- oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków,
- warunków przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
- oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z drogą publiczną (w przypadku dróg krajowych i wojewódzkich pozostaje obowiązek uzyskania zgody).

Obowiązek zgłoszenia wiąże się ze złożeniem projektu budowlanego w czterech egzemplarzach wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi.

Zawartość projektu budowlanego dołączonego do zgłoszenia i do wniosku o pozwolenie na budowę jest taka sama.

Zgłoszenia, o którym mowa należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw.
Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.


W trakcie owych 30 dni właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1) doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2) wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;
3) upływu terminu 30 dni – informację o braku wniesienia sprzeciwu.

Czy jednak na pewno planowany obiekt może zostać objęty trybem zgłoszenia i w jakich przypadkach może zostać wniesiony sprzeciw?
Otóż właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3) pogorszenie warunków zdrowotno - sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.


W przypadku gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany dotyczący budowy, podlega ostemplowaniu.
Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu. Można przystępować do prac budowlanych.

Wyjątkowe projekty domów szeregowych
Blog
17 Maj 2024
Szukają Państwo idealnego projektu domu, który wpisze się w państwa życie? A może zastanawiają się, dlaczego coraz więcej osób decyduje się na dom szeregowy? Jeżeli na którekolwiek z pytań o
Duży dom, czyli kiedy warto wybrać projekt domu dwupokoleniowego?
Blog
22 Kwiecień 2024
W dzisiejszych czasach coraz więcej rodzin zastanawia się nad wyborem domu, który będzie odpowiadał ich zmieniającym się potrzebom i stylowi życia. Mimo że projekt domów dwupokoleniowych nie
Projekty domów z piwnicą, czyli jak wybrać najlepszy?
Blog
11 Kwiecień 2024
Marzenia o własnym domu często zawierają w sobie wiele elementów: piękną architekturę, wygodne przestrzenie życiowe i oczywiście, funkcjonalność.  Obojętnie od naszej wizji, piwnica moż
Domek letniskowy, czy warto? Projekty domków letniskowych
Blog
01 Kwiecień 2024
Domy letniskowe, od zawsze były symbolem letnich wakacji, relaksu i spokoju a obecnie coraz częściej stają się obiektem zainteresowania inwestorów poszukujących zarówno spersonalizowanego mi
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść