Logo

Budowa ogrodzenia

Kategorie: Otoczenie

Ogrodzenie posesji ma w pierwszej kolejności zapewnić domownikom dyskrecję i poczucie intymności. Ale projektując je powinniśmy również brać pod uwagę względy estetyczne.

Ogrodzenia, jak wszystkie elementy małej architektury wokół domu, są szczególnie narażone na niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych. Muszą stawić czoła deszczom, burzom, podmuchom wiatru, śniegowi oraz wielokrotnym cyklom zamrażania oraz odmarzania, którym są poddawane w zimie. Dlatego powinny być wykonane z wyjątkowo trwałych i odpornych materiałów. Wciąż sprawdza się trwała i mocna siatka pleciona wykonana z drutu ocynkowanego, czasami powleczonego tworzywem sztucznym PVC. Sporym zainteresowaniem cieszą się także systemy ogrodzenia panelowego lub efektownie prezentujące się ogrodzenia drewniane lub murowane. Niezależnie od tego na jakie ogrodzenie się zdecydujemy, musimy pamiętać, że przed każdym rozpoczęciem prac należy rozplanować ich kolejność.

Ogrodzenie potrzebuje odpowiedniego fundamentu, który powinien być posadowiony na nośnej warstwie gruntu poniżej strefy przemarzania. Przyjmuje się umownie, że głębokości przemarzania gruntu wahają się od 0,8 m na zachodzie do 1,4 m w północno-wschodniej części kraju. W przypadku gruntów piaszczystych możliwe jest posadowienie fundamentów na głębokości 0,5 m. Gdy decydujemy się na lekkie ogrodzenie przęsłowe, fundament pod jego cokół możemy posadowić płycej, na głębokości około 40 cm. Głębokość posadowienia fundamentu powinna być w każdym miejscu jednakowa, a w przypadku pofałdowanego terenu fundamenty należy wykonywać schodkowo.

Fundamenty mają zazwyczaj taką samą szerokość jak mury ogrodzeniowe lub cokoły i słupki ogrodzeń przęsłowych. W przypadku muru z kamienia jego szerokość powinna wynosić 1/5 jego wysokości, ale nie mniej niż 30 cm. Solidniejsze muszą być fundamenty słupów bram, ponieważ na nich będą się opierały skrzydła bram. Przy fundamencie pod cokoły i słupki lekkich ogrodzeń przęsłowych stosuje się najczęściej niezbrojony beton B15, z kolei w przypadku ogrodzeń z cegły lub kamienia konieczne jest zastosowanie zbrojenia prętami położonymi w dolnej części fundamentu. Jeśli fundament ogrodzenia będzie znajdował się na gruncie, gdzie poziom wody gruntowej jest powyżej poziomu posadowienia fundamentu, to w takim wypadku trzeba zastosować beton wodoszczelny.

Aby zagwarantować ochronę przed wilgocią pochodzącą od gruntu, a tym samym nie dopuścić do erozji i niszczenia ogrodzenia, przed murowaniem trzeba wykonać na fundamencie izolację poziomą z pasów papy lub masy bitumicznej. W przypadku murów i ceglanych lub kamiennych cokołów należy je wyprowadzić kilka centymetrów ponad poziom terenu i dopiero wówczas ułożyć izolację . Należy również pamiętać o wykonaniu szczelin dylatacyjnych, które chronią przed negatywnymi skutkami nierównomiernego osiadania fundamentów, zmian temperatury oraz wilgotności i nierównomiernego nasłonecznienia.

Fot. Structure Cast

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść