Logo

Budowa studni do podlewania ogrodu: co warto wiedzieć?

Kategorie: Blog

Wszystkie osoby mające duży przydomowy ogród, który jest bogaty w zielone trawniki, drzewa i krzewy ozdobne czy kolorowe kwiaty, doskonale wiedzą, że podlewanie wszystkich roślin jest nie tylko czasochłonne, ale też zużywa znaczne ilości wody. Nie ma zatem nic dziwnego w tym, że coraz więcej osób decyduje się na budowę studni do podlewania ogrodu. Jak wyglądają przepisy dotyczące budowy studni głębinowej na działce? I z jakimi kosztami trzeba się liczyć? Odpowiedzi między innymi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Studnia do podlewania ogrodu – co to?

Technicznie, studnia do podlewania ogrodu jest sztucznym otworem wierconym, który sięga do poziomu wodonośnego. Umożliwia ona pobieranie wody z warstw wodonośnych, zalegających – w zależności od rodzaju studni – na kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu metrach pod ziemią. Pobierana woda może być wykorzystywana do podlewania trawników, kwiatów, krzewów i innych roślin – jest to więc rozwiązanie korzystne zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia.

Kluczowe znaczenie dla efektywności studni jest dobranie do niej odpowiedniej pompy. Najczęściej w studniach wierconych stosuje się pompy głębinowe, które umożliwiają pobieranie wody z głębokich warstw, położonych na głębokości kilkunastu-kilkudziesięciu metrów. Czasami montuje się pompy zasysające, jednak jest to rozwiązanie zdecydowanie mniej uniwersalne – oś pompy nie może bowiem znajdować się powyżej 7-8 metrów najniższego poziomu lustra wody.

Studnia do podlewania ogrodu – przepisy i formalności

Jeśli chcemy pobierać wodę do podlewania ogrodu z gruntu, musimy wiedzieć z jakimi formalnościami związana jest studnia do podlewania ogrodu. Przepisy dotyczące inwestycji znajdziemy w kilku aktach prawnych. Budowę studni na działce reguluję przepisy prawa budowlanego, prawa wodnego i prawa geologicznego i górniczego. Najważniejsze aspekty zawarto w ustawie prawo budowlane, które określa regulacje techniczne, takie jak minimalne odległości od granicy działki, rowu przydrożnego czy zbiorników do gromadzenia nieczystości.

Najważniejszym zapisem prawa budowlanego dotyczącym studni głębinowej jest ten z ar. 29 ust. 2 pkt 10, który mówi, że żyły wodonośne w gruncie są własnością właściciela działki, na której się znajdują i nie jest wymagane pozwolenie na budowę studni, jeśli:

 • jej głębokość nie przekracza 30 m;
 • czerpana woda będzie służyła właścicielowi działki jedynie do zaspakajania własnych potrzeb.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego pozwolenie na budowę studni jest konieczne w sytuacji, gdy:

 • studnia ma mieć głębokość większą niż 30 m;
 • pozyskiwana woda nie ma służyć jedynie do zaspokajania potrzeb własnych;
 • pobór wody jest większy niż 5 m3 na dobę.

Inne zagadnienia znajdujące się w prawie budowlanym, które związane są z budową studni dotyczą minimalnych odległości od konkretnych elementów architektury. Z góry zaznaczmy, że wymienione niżej wymagania dotyczą studni, z której woda ma być pobierana do spożycia. Nie obowiązują one przy studniach do podlewania ogrodu, niemniej, jeśli nie jesteśmy do końca pewni, w jakim zakresie będziemy korzystać ze studni, warto je wziąć pod uwagę. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie informuje, że studnia powinna znajdować się w odległości przynajmniej:

 • 5 m od granicy działki;
 • 7,5 m od osi przydrożnego rowu;
 • 15 m od budynków inwentarskich oraz zbiorników do gromadzenia nieczystości;
 • 30 m od najbliższego przewodu rozłączającego kanalizacji;
 • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych.

Budowa studni do podlewania ogrodu – od czego zacząć?

Znając obowiązujące przepisy i formalności, jakich należy dopilnować przy budowie studni do podlewania ogrodu, można przejść do działania. Zaczynamy oczywiście od wybrania dogodnej lokalizacji – jeśli studnia znajduje się na gruncie, którego jesteśmy właścicielem, miejsce może być dowolne (z uwzględnieniem powyższych ograniczeń).

Kolejnym krokiem jest wybranie rodzaju studni, co oczywiście jest podyktowane głębokością, na jakiej znajdują się wody powierzchniowe. Te informacje możemy zdobyć od geologa lub firmy wykonującej odwierty, która miała już okazję pracować w okolicy.

Na działkach prywatnych najczęściej stosuje się:

 • Studnię kopaną – jest wykonana z betonowych lub żelbetowych kręgów i wyposażona w pompę – wspomnianą samozasysającą lub zatapialną. Studnie kopane stosuje się w miejscach, w których wody znajdują się na głębokości do kilku metrów;
 • Studnię głębinową – jest to wiercona studnia, ciesząca się dużą popularnością. Wykorzystuje się ją tam, gdzie poziom widy znajduje się na głębokości kilkunastu-kilkudziesięciu metrów.  

Budowa studni do podlewania ogrodu – czego nie może zabraknąć?

Budowa studni do podlewania ogrodu jest zadaniem, które należy zlecić wyspecjalizowanej firmie, specjalizującej się w odwiertach. Specjaliści najpierw wywiercają otwór o średnicy około 20 cm pod rurę osłonową, a następne do otworu wprowadzają stalowe rury osłonowe o średnicy kilkunastu cm. Prace trwają do czasu, aż wykonawcy nie dotrą do warstwy wodonośnej.

Czego nie może zabraknąć w studni do podlewania ogrodu? Przede wszystkim rur z PVC i rur filtracyjnych PVC, które wprowadza się do warstwy osłonowej. Bardzo ważna jest też odpowiednia obudowa do studni ogrodowej, która umożliwia zainstalowanie instalacji pompowniczej oraz zabezpiecza studnię przed dostaniem się do niej wód powierzchniowych i atmosferycznych.

Studnia do podlewania ogrodu – dlaczego warto ją mieć?

Dlaczego studnia do podlewania ogrodu jest dobrym rozwiązaniem? Przede wszystkim dlatego, że umożliwia zmniejszenie kosztów wynikających z pielęgnacji ogrodu, będąc tym samym inwestycją ekonomiczną i ekologiczną. Co więcej, przy zachowaniu odpowiednich przepisów, woda ze studni może być wykorzystywana do spożycia i na bieżące potrzeby domowników. Taka woda sama w sobie nic nie kosztuje i można czerpać ją w dowolnych ilościach – jedyne koszty wynikają z wykonania odwiertu i budowy studni oraz jej konserwacji, a także kontroli jakości pobieranej wody.

 •  

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść