Logo

Co to jest kubatura budynku?

Kategorie: Blog Konstrukcja

Podczas przygotowywania się do budowy domu i oglądania różnych projektów domów jednorodzinnych, na pewno spotkasz się z różnymi parametrami dotyczącymi budynku. Chodzi tu między innymi o terminy takie jak powierzchnia zabudowy, powierzchnia całkowita czy powierzchnia użytkowa, ale również inne – na przykład kubatura budynku. Co to jest kubatura, w jaki sposób się ją liczy i do czego w ogóle jest ona potrzebna? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Kubatura – co to?>

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, czym jest kubatura budynku, najlepiej jest odwołać się do definicji opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny. Na stronie stat.gov.pl znajdziemy opis, według którego kubaturą budynku nazywamy, tu cytat:

„(…) objętość budynku mierzoną w m3, liczoną jako iloczyn powierzchni zabudowy i wysokości budynku.

To informacja podstawowa, jednak warto ją nieco uzupełnić. Z definicji znajdującej się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego dowiemy się także, że w przypadku budynku posiadającego podpiwniczenie, wysokość jest liczona od podłogi piwnicy. Jeśli dom jest wyposażony w poddasze użytkowe, wysokość jest liczona do sufitu poddasza, natomiast jeżeli poddasze nie pełni funkcji użytkowej (czyli, innymi słowy, jest strychem), wysokość jest mierzona do jego podłogi.

Idąc dalej, w przypadku domu składającego się z kilku części mających różne wysokości, kubaturę całkowitą oblicza się poprzez zsumowanie kubatur poszczególnych części budynku.

Kubatura budynku brutto

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że na etapie przygotowywania się do budowy domu, spotkasz się z pojęciami brutto kubatura i netto kubatura. Co to oznacza?

Kubaturą brutto budynku, zgodnie z normą PN-ISO 9836:2015, nazywamy objętość przestrzeni utworzonej przez zewnętrzne powierzchnie elementów ograniczających. Kubaturą kondygnacji brutto nazywa się natomiast iloczyn jej powierzchni całkowitej (którą liczy się po obrysie zewnętrznym) i wysokości (liczonej od podłogi do podłogi kolejnej kondygnacji lub warstwy termoizolacji).

Skoro wyjaśniliśmy już, jak obliczyć kubaturę budynku brutto, dodajmy tylko, że wlicza się do niej kubaturę takich elementów jak poddasza nieużytkowane i przekryte części zewnętrze budynku, a także tarasy i balkony, w przypadku których kubatura jest obliczana do wysokości balustrady.

Kubatura budynku – jak liczyć kubaturę netto?

Wiesz już, co to jest kubatura budynku brutto. Kubaturą netto nazywamy natomiast objętość utworzoną przez powierzchnie wewnętrzne elementów ograniczających. Kubatura budynku netto to suma kubatur netto wszystkich kondygnacji.

Jak obliczyć kubaturę domu netto? Najpierw należy obliczyć kubaturę netto poszczególnych kondygnacji, co wykonuje się poprzez pomnożenie sumy powierzchni pomieszczeń na danej kondygnacji przez wysokość tych pomieszczeń od podłogi do stropu. Następnie należy dodać kubatury wszystkich kondygnacji – i gotowe. Innymi słowy, kubatura netto jest przestrzenią utworzoną przez elementy ograniczające, takie jak dach i stropy oraz ściany zewnętrzne i działowe.

Kubatura budynku – do czego jest potrzebna?

Tutaj oczywiście mogą pojawić się rozważania: „Okej, wiem jak obliczyć kubaturę budynku, ale po co właściwie miałbym to robić i do czego jest mi to potrzebne?”. Mówiąc najprościej: po to, by eksploatacja domu była jak najbardziej komfortowa i ekonomiczna. W rzeczywistości, kubatura  przydaje się głównie w celach statystycznych. Projektantowi służy zaś do określenia,  jak dużo energii będzie potrzebnej do ogrzania budynku oraz ile powietrza trzeba, by go wywentylować.

Rozpoznawanie parametrów takich jak powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa i całkowita czy właśnie kubatura budynku, pozwala lepiej orientować się w ogólnych standardach budownictwa jednorodzinnego oraz pomaga ocenić, czy dany budynek będzie odpowiadał potrzebom Twoim i Twojej rodziny. Kubatura budynku bezpośrednio wpływa na rodzaj i montaż systemów grzewczych i wentylacyjnych czy klimatyzacji. Niewłaściwe dobrane konkretnego systemu do kubatury domu może sprawić, że będzie działał on nieefektywnie.

Jak widzisz, podstawowe informacje na temat kubatury budynku brutto i netto warto znać, choć zwykle są one niezbędne jedynie dla projektantów i urzędu. Dzięki ich znajomości można zaprojektować budynek zoptymalizowany pod konkretne wymagania i z właściwie dobranymi instalacjami. Pozwala to uniknąć ewentualnych nieporozumień, opóźnień w budowie domu i wprowadzania kosztownych poprawek.

Źródła: https://stat.gov.pl/

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść