Logo

Drenaż w domu jednorodzinnym

Kategorie: drenaż

Drenaż stanowi swoistą ochronę domu przed wodą oraz niszczącymi skutkami ewentualnych podmoknięć oraz zalań. Dobrze wykonana instalacja daje pewność, że nadmiar wody gruntowej i opadowej zostanie odprowadzony poza obszar działki, a w naszym domu nie pojawią się na ścianach wilgoć, pleśń ani grzyby.

Zadaniem instalacji drenażowej, obrazowo rzecz ujmując, jest zebranie i usunięcie wód gruntowej i opadowej występujących w otoczeniu domu. Nie jest ona wymagana prawem i nie każdy projekt domu ją posiada. Czasami, ze względu na skomplikowane warunki wodne na działce, domów nie można drenować. Z kolei w pewnych sytuacjach wykonanie drenażu jest nie tylko wskazane, ale i konieczne. Dotyczy to np. działek na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych oraz gruntach o małej przepuszczalności. Brak drenażu powoduje ciągłe podmoknięcia, a także zalewanie dolnej kondygnacji domu, jak również zawilgocenie i zagrzybienie ścian. Jeżeli planujemy budowę domu z piwnicą, to warto wykonć drenaż nawet gdy grunt wydaje się suchy. Mogą bowiem występować okresowe podwyższenia poziomu wód gruntowych, związane chociażby z długotrwałymi opadami deszczu lub roztopami śniegu.
Instalację drenażową najlepiej i najtaniej jest wykonywać w trakcie budowy domu. Mamy wtedy do wyboru różne rozwiązania. Można ją wykonać także w budynkach już istniejących, ale wtedy nie każdy rodzaj drenażu wchodzi w grę, no i trzeba się liczyć z większymi nakładami finansowymi.
Pamiętajmy, że wszelkie prace drenarskie powinna poprzedzać ekspertyza geotechniczna.

Składowe instalacji drenażowej

Drenaż to instalacja, której głównymi elementami są rury drenarskie i studzienki rewizyjne. Rury drenarskie (najczęściej z PCV) posiadają perforację, czyli odpowiednio umiejscowione otwory, do poboru wody. Układane są w otoczce filtracyjnej (z kruszywa oraz geowłókniny), która ułatwia przesączanie się wody z gruntu do rur.
Obecnie dostępne są także rury wraz z otuliną z drobnych włókien sztucznych lub naturalnych, zabezpieczających drenaż przed zamuleniem i jego negatywnymi skutkami (spadek wydajności, niedrożność). Rury drenarskie powinny być ułożone z niewielkim spadkiem, co ułatwi grawitacyjne spływanie wody do studzienek. Studzienki rewizyjne są potrzebne do kontroli drożności instalacji oraz jej czystości. Dzięki nim, nawet gdy dojdzie do zatkania, bez większego problemu będzie można rury udrożnić. Studzienki umieszczane są z reguły na każdym zakręcie lub skrzyżowaniu rur.
Drenaż zewnętrzny czy wewnętrzny?

W zależności od warunków wokół domu wykonywana jest instalacja drenarska zewnętrzna albo wewnętrzna. Tradycyjny drenaż zewnętrzny tworzy system rur z perforacjami położonych wokół domu na odpowiedniej głębokości, która uwzględnia warunki gruntowe oraz izolację poziomą fundamentu (drenaż musi znaleźć się poniżej). Jeżeli rury drenarskie znajdują się przy ławie fundamentowej – mamy do czynienia z drenażem przyściennym. W przypadku, gdy rury drenarskie są odsunięte od ławy fundamentowej (ok. 2-3 m) mówimy o drenażu odsuniętym.
Skuteczność obu technologii jest porównywalna, a ich wybór zależy od warunków otoczenia. Drenaż odsunięty robi się głównie w domach już istniejących, bo jest łatwiejszy do wykonania. W przypadku drenażu wewnętrznego, jak wskazuje nazwa, rury drenażowe znajdują się wewnątrz budynku i prowadzone są w piwnicy pod podłogą. W porównaniu z drenażem zewnętrznym jest to bardziej kosztowne rozwiązanie, wymaga znacznej ingerencji w podłogę oraz dużo pracy. Dlatego też ten rodzaj drenażu stosowany jest głównie tam, gdzie nie ma możliwości wykonania drenażu zewnętrznego, a więc np. w zabudowie szeregowej.
Fot. Rhinelandscaping

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść