Logo

Jak sprawdzić numer działki?

Kategorie: Blog Otoczenie Prawo

Uzyskanie dostępu do księgi wieczystej działki często jest niezbędne do tego, by znaleźć jej właściciela. Ta informacja jest z kolei kluczowa w wielu sytuacjach – na przykład wtedy, gdy inwestor chce nabyć działkę budowlaną pod budowę domu. Jednak żeby poznać numer księgi wieczystej danej nieruchomości, najpierw trzeba się dowiedzieć, jaki jest numer ewidencyjny działki. To właśnie on pozwala „namierzyć” właściwą księgę wieczystą. Jak sprawdzić numer działki? Właśnie na to pytanie odpowiadamy w poniższym artykule.

Numer ewidencyjny działki – co to jest?

Zacznijmy od podstaw, czyli wyjaśnienia, czym w ogóle jest numer działki, czy też – chcąc być bardziej precyzyjnym – numer ewidencyjny działki. Mówiąc najogólniej numer jest podstawowym – obok identyfikatora – oznaczeniem działki. Zasadniczo numer ewidencyjny to po prostu liczba naturalna. Oznacza to, że numerem działki może być zarówno 1 lub 7, jak i 89 czy 2678. Jeżeli po ciągu cyfr widnieje ukośnik, a za nim kolejne cyfry, jest to znak, że działka uległa podziałowi.

Bardzo ważną informacją tutaj jest to, że numer ewidencyjny musi być niepowtarzalny dla każdej działki znajdującej się na terenie danego obrębu ewidencyjnego. Dla terenów wiejskich obrębem ewidencyjnym jest zazwyczaj obszar wsi, a dla miasta – obszar miasta lub jego część (np. dzielnica czy osiedle). Mapę ewidencji gruntów i budynków można znaleźć na przykład na rządowej stronie geoportal.gov.pl.

Numer działki a identyfikator działki – na czym polega różnica?

Wyżej wspomnieliśmy, że istnieją dwa podstawowe oznaczenia działek. O numerze ewidencyjnym już powiedzieliśmy – teraz zatrzymajmy się na moment przy identyfikatorze działki. Warto wyjaśnić, czym jest identyfikator działki choćby z tego powodu, że często jest on mylony z numerem ewidencyjnym. Nie są one jednak tym samym.

Numer działki jest indywidualnym oznaczeniem, które wykorzystywane jest w oficjalnych dokumentach i rejestrach – to właśnie on umożliwia znalezienie księgi wieczystej danej nieruchomości i jej właściciela. Identyfikator działki jest natomiast jej oznaczeniem stosowanym w celach statystycznych, gospodarczych i ewidencji gruntów. Jest on zapisywany w formie kodu cyfrowego, którego specyfika wynika wprost z przepisów prawa – opisano ją w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Jeżeli za wzór identyfikatora działki przyjmiemy następujący kod: XXYYZZ_X.YYYZ.XYZ, kolejne znaki odczytujemy następująco:

  • pierwsze dwie cyfry (XX) – to kod województwa;
  • kolejne dwie (YY) – informują o powiecie;
  • kolejny ciąg znaków (ZZ_X) – to informacja o mieście lub gminie wiejskiej;
  • kolejne znaki (.YYYZ) – oznaczają one kod obrębu ewidencyjnego;
  • ostatni ciąg znaków (.XYZ) – to kod ewidencyjny działki.

Identyfikatory poszczególnych województw, powiatów i miast można znaleźć na stronie eteryt.stat.gov.pl.

Gdzie sprawdzić numer działki?

Jak znaleźć numer działki? Przede wszystkim – bez najmniejszych trudności można go zdobyć, zaglądając do księgi wieczystej danej działki. Na mocy art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste są dokumentami jawnymi, a co za tym idzie, teoretycznie każdy może uzyskać do nich dostęp. Jest tutaj jednak pewien haczyk – trzeba znać numer księgi wieczystej. Jeśli go nie znasz, uzyskanie dostępu do księgi wieczystej może być problematyczne, a przynajmniej jeśli mówimy o legalnych sposobach.

A gdzie sprawdzić numer działki w sytuacji odwrotnej, gdy to właśnie numer ewidencyjny ma Cię doprowadzić do księgi wieczystej? Takie informacje można uzyskać w Państwowej Ewidencji Gruntów i Budynków, czyli innymi słowy – idąc do urzędu.

Jak znaleźć numer działki online?

Rozwiązaniem dużo wygodniejszym (przynajmniej dla osób mających dostęp do internetu) jest skorzystanie z rządowego portalu geoportal.gov.pl i dostępnej tam mapy. Jak sprawdzić numer działki na mapie? To proste – wystarczy skorzystać z funkcji przybliżania.

Jak sprawdzić numer działki po adresie?

Chociaż szukanie na mapie portalu GEOPORTAL bywa wygodne, osoby szukające konkretnej działki w większych miastach mogą mieć problemy z jej precyzyjnym zlokalizowaniem. Na szczęście ta rządowa strona umożliwia również wyszukiwane działek tradycyjną metodą – np. po adresie. Jak sprawdzić numer działki po adresie?

Wystarczy wejść w opcję Wyszukiwania, która znajduje się w lewym górnym rogu. Po kliknięciu w tę opcję rozwinie się lista, z której należy wybrać pozycję Wyszukiwanie adresów. Wtedy na ekranie pojawi się okienko, w którym wg schematu „miasto, ulica [numer]” należy wpisać odpowiedni adres. Po potwierdzeniu i kliknięciu Szukaj portal powinien wskazać działkę przypisaną do adresu wraz z jej numerem.

Jak wyszukać działkę po numerze?

Geoportal jest narzędziem bardzo funkcjonalnym i uniwersalnym, w którym można bez problemu znaleźć działkę nie tylko po adresie, ale też po numerze czy identyfikatorze. Jak wyszukać działkę po numerze? Schemat jest taki sam, jak wyżej. Wystarczy skorzystać z opcji Wyszukiwanie, ale zamiast Wyszukiwanie adresów wybrać Wyszukiwanie działek. Ta opcja umożliwia znalezienie działki po numerze ewidencyjnym lub identyfikatorze.

Jak sprawdzić numer działki na mapie – podsumowanie

Wyjaśniliśmy już, czym jest numer działki i jej identyfikator oraz jak znaleźć działkę po numerze czy sprawdzić sam numer działki. Jak widzisz, ze względu na to, że oznaczenia działek są informacjami publicznymi, nie są to zadania trudne. Do numeru działki w prosty sposób dotrzesz zarówno wtedy, gdy znasz numer księgi wieczystej interesującej Cię nieruchomości, jak i wtedy, gdy znasz tylko adres działki i przy pomocy numeru chcesz dotrzeć do księgi wieczystej i właściciela nieruchomości. Stąd już tylko krok do złożenia oferty kupna działki!

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść