Logo

Jak uzyskać pozwolenie na użytkowanie domu jednorodzinnego?

Kategorie: Blog

W większości przypadków zakończenie prac budowlanych domu jednorodzinnego wiążą się z możliwością jego natychmiastowego użytkowania – wszelkie formalności sprowadzają się wówczas do zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o tym, że prace budowlane zostały zakończone. Jednak czasem do wprowadzenia się do nowego domu niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie domu jednorodzinnego.

Pozwolenie na użytkowanie domu jednorodzinnego – dlaczego to takie ważne?

Przede wszystkim, należy wiedzieć, czym w ogóle jest pozwolenie na użytkowanie domu jednorodzinnego. Mówiąc w skrócie, jest to wydawany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (przy ewentualnym odwołaniu od decyzji – Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego) dokument, który prawomocnie potwierdza, że wybudowany budynek może być użytkowany. Podczas inspekcji weryfikowana jest zgodność wykonania budynku z projektem architektoniczno-budowlanym czy sposób zagospodarowania działki.


Pozwolenie na użytkowanie jest jednak wymagane przede wszystkim przy budynkach użyteczności publicznej, które są wymienione w prawie budowlanym. Znajdziemy wśród nich między innymi

  • obiekty sportowe i  rekreacji;
  • budynki kultury, nauki i oświaty;
  • budynki kultu religijnego;
  • budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej.
Zdarzają się jednak sytuacje, w których konieczne jest również pozwolenie na użytkowanie domu jednorodzinnego.

Pozwolenie na użytkowanie domu – kiedy można je uzyskać?

W większości przypadków pozwolenie na użytkowanie domu nie jest obowiązkowe. Trzeba jednak uzyskać je w sytuacji, kiedy chcemy eksploatować dom jeszcze przed ukończeniem wszystkich prac budowlanych. Może to się zdarzyć na przykład wtedy, gdy w domu piętrowym lub z poddaszem użytkowym ukończono już prace na parterze (co sprawia, że możliwe jest względnie komfortowe użytkowanie budynku), ale nadal trwają prace na piętrze lub poddaszu użytkowym.


Podczas kontroli inspektor nadzoru budowlanego będzie oceniał między innymi zgodność budynku z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz zgodność domu z projektem architektoniczno-budowlanym i technicznym (ocenie podlega m.in. wykonanie elementów nośnych układu konstrukcyjnego, geometria dachów, wykonanie urządzeń budowlanych) czy wykonanie wyrobów budowlanych istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i pożarowego.


Warto zaznaczyć, że wniosek o pozwolenie na użytkowanie domu jednorodzinnego może złożyć każdy – nawet osoba, która nie ma takiego obowiązku. Z tego względu inwestorzy często decydują się na złożenie wniosku, by mieć pewność, że nowo wybudowany dom jest całkowicie zgodny z projektem i bezpieczny w użytku.

Pozwolenie na użytkowanie domu jednorodzinnego – co powinien zawierać wniosek?

Jak uzyskać pozwolenie na użytkowanie domu jednorodzinnego? Jeżeli musimy (lub chcemy) złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie domu jednorodzinnego do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego lub powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, musimy dołączyć do niego stosowne dokumenty. Znajdują się wśród nich m.in. oryginał dziennika budowy, projekt techniczny z uwzględnieniem zmian, oświadczenie kierownika budowy, protokoły badań i sprawdzeń czy dokumentację geodezyjną. Pełen wykaz niezbędnych dokumentów znajdziesz na rządowej stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/68.
 

 

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść