Logo

Jak znaleźć właściciela działki?

Planujesz budowę domu jednorodzinnego i przymierzasz się do zakupu działki budowlanej? Idealne położenie, uzbrojenie i idealna wielkość… Wydaje się, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, ale jest jeden problem – nie wiesz, do kogo ona należy. Jak ustalić właściciela działki i czy każdy może sprawdzić, do kogo należy dana nieruchomość? Między innymi na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Jak sprawdzić właściciela działki?

Jak znaleźć właściciela działki? Zasadniczo wszystkie aktualne informacje na temat właściciela działki można znaleźć w dwóch miejscach:

  • ewidencja gruntów i budynków – jest to rejestr publiczny prowadzony przez starostów (w sumie baza jest prowadzona przez 380 jednostek), w którym znajdują się wszystkie dane liczbowe i opisowe dotyczące gruntów;
  • księga wieczysta danej działki – z księgą wieczystą właściwą dla danego gruntu można zapoznać się w sądzie rejonowym odpowiadającym położeniu działki lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, która udostępnia elektroniczne księgi wieczyste: ekw.ms.gov.pl.

W praktyce jednak uzyskanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków może być niemożliwe. Na mocy art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne wypis może być udostępniony jedynie właścicielowi gruntu lub władającym nim oraz podmiotom, które mają w tym zakresie interes prawny. Interesem prawnym jest interes, który wynika wprost z przepisów prawa, a zatem chęć zakupu działki nim nie jest.

Inaczej wygląda sytuacja z rejestrem ksiąg wieczystych, które zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece, są dokumentami jawnymi. Mimo tego, że wiele osób od kilku lat zastanawia się, czy zasada jawności ksiąg wieczystych nie stoi w sprzeczności z RODO, aktualnie z treścią księgi wieczystej danej działki może zapoznać się każdy, kto zna jej numer.

Jak ustalić właściciela działki bez numeru księgi wieczystej?

Jak znaleźć właściciela działki w sytuacji, gdy nie znasz numeru jej księgi wieczystej? Są na to pewne sposoby, choć trzeba mieć świadomość tego, że towarzyszą im pewne kontrowersje natury etycznej.

Uzyskanie takich informacji w sposób legalny jest bowiem raczej niemożliwe. Prawo chroni właścicieli gruntów, więc osoby postronne oficjalnie nie mają dostępu do szczegółowych informacji dotyczących danej działki. Jest to zrozumiałe nie tylko w kontekście ochrony danych osobowych, ale również z praktycznego punktu widzenia – nie ma powodu, by sądzić, że właściciel działki, który nie ma zamiaru się jej pozbywać, chciał udostępniać dane na jej temat osobom trzecim.

Tym niemniej, w sieci faktycznie można znaleźć różne portale, które umożliwiają znalezienie danej działki na mapie miasta, a następnie – po uiszczeniu opłaty – zapoznanie się z jej księgą wieczystą. Zaznaczmy jednak, że strony takie, choć mogą sprawiać wrażenie oficjalnych, nie są portalami rządowymi, a pozyskane za ich pośrednictwem dane będą pozyskane niezgodnie z przepisami RODO. Tego typu, jakby nie było nieuczciwe, praktyki, mogą też już na starcie negatywnie nastawić do Ciebie właściciela działki, którą chcesz nabyć.

Inne możliwości na to, jak sprawdzić, kto jest właścicielem działki

Czy w takich okolicznościach są inne możliwości jak sprawdzić, do kogo należy działka? Z pewnością warto wypróbować znany od dziesięcioleci, najprostszy sposób, czyli… uzyskać odpowiednie informacje od sąsiadów. W społecznościach miejskich i wiejskich, w których wszyscy sąsiedzi dobrze znają się nawzajem, uzyskanie takich informacji często jest stosunkowo łatwe i budzi więcej zrozumienia, niż nielegalne, wątpliwe praktyki online. Oczywiście sprawa jest jeszcze prostsza w sytuacji, gdy działka jest wystawiona na sprzedaż, a w transakcji pośredniczy agent nieruchomości.

Jak widzisz, jest kilka sposobów na to, jak sprawdzić właściciela działki. I choć nie zawsze jest to zadaniem prostym, to przy odpowiednio dużej determinacji, właściciela działki zazwyczaj można znaleźć.

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść