Logo

Jakie formalności czekają nas przed budową domu?

Kategorie: Prawo

Budowa domu jest dla inwestora nie lada wyzwaniem. Zanim przystąpimy do prac musimy dopełnić wszelkich niezbędnych formalności i skompletować teczkę ważnych dokumentów. Podpowiadamy, krok po kroku co i jak należy zrobić:

Krok 1.

W wydziale architektury urzędu miasta lub gminy musimy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z niego dowiemy się jak dom może powstać na naszej działce. Kiedy urząd nie dysponuje planem składamy w odpowiednim wydziale wniosek o wydanie warunków zabudowy terenu.


Krok 2.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę musimy dysponować projektem zagospodarowania działki oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Projekty może wykonać wyłącznie osoba dysponująca odpowiednimi uprawnieniami. W przypadku projektu gotowego, wybranego z katalogu musi on zostać zaadaptowany do miejscowych warunków. Projekty wykonuje się w czterech egzemplarzach. Musimy również zadbać o przyłączenie mediów– czeka więc nas wizyta w zakładzie wodno-kanalizacyjnym, energetycznym i gazowni.


Krok 3.

Wybór odpowiedniego wykonawcy, zaplanowanie i oszacowanie kosztów pozwoli nam na zapanowanie nad całą materią. Skutecznym narzędziem jest harmonogram prac. W dokumencie określamy jakie zadania powinny i w jakim czasie być wykonane. Określamy również z wykonawcami kwoty oraz terminy płatności za wykonanie poszczególnych prac. Harmonogram jest niezbędny, kiedy budowa domu finansowana jest z kredytu bankowego. Bank na podstawie dokumentu będzie przelewał środki na finansowanie kolejnych etapów budowy.


Krok 4.

W urzędzie powiatowym lub miasta na prawach powiatu składamy wniosek o pozwolenie na budowę. Kiedy je otrzymamy możemy następnie poinformować urząd o fakcie budowy domu, ale możemy to zrobić nie wcześniej niż 14 dni po otrzymaniu pozwolenia na budowę, jednak nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do prac przygotowawczych. Do zawiadomienia musimy dołączyć oświadczenie kierownika budowy, o posiadanych przez niego uprawnieniach budowlanych. Jeżeli chcemy, aby w naszym imieniu ktoś prowadził nadzór inwestorski, musimy też dołączyć oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.


Bardzo ważnym dokumentem jest dziennik budowy. Wpisów w nim mogą dokonywać: kierownik budowy, osoba sprawująca nadzór inwestorski, inwestor, geodeta, projektant i pracownicy nadzoru budowlanego podczas kontroli. Wpisy dotyczą przebiegu wszystkich robót: kiedy i w jaki sposób zostały wykonane oraz czy wykonano je zgodnie z prawem. Strony dziennika muszą być ponumerowanie i ostemplowanie na każdej stronie. Po zakończeniu budowy musimy go przekazać urzędowi. Dokument musi być prowadzony starannie (każdy wpis powinien mieć datę i być potwierdzony podpisem osoby uprawnionej), gdyż urzędnicy mają prawo zakwestionować prowadzenie dziennika i nie wyrazić zgody na użytkowanie budynku. Dokument powinien znajdować się placu budowy


W urzędzie musimy też podać dane, które zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej budowy. Tablica, koloru żółtego w kształcie prostokąta o wymiarach 90x70 cm musi być ustawiona w widocznym miejscu. Napisy w czarnym kolorze powinny mieć wysokość co najmniej 4 cm i być wykonane czytelnie. Ta tablicy powinny się znaleźć takie informacje jak: dane osobowe inwestora, wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru i architekta, rodzaj robót, adres miejsca, numer pozwolenia na budowę i przez kogo było ono wydane, termin rozpoczęcia robót i planowany czas ich zakończenia. Na tablicy powinniśmy również umieścić numery alarmowe telefonów do policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz inspekcji pracy.


Krok 5.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy składamy w miejskim lub powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. Jeżeli urząd w ciągu 21 dni nie sprzeciwi się, to możemy wprowadzić się do naszego nowo wybudowanego domu.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków: jak działa?
Blog
17 Listopad 2022
Większość domów jednorodzinnych jest podłączona do sieci kanalizacyjnej, która odprowadza wytwarzane przez domowników ścieki do najbliższej oczyszczalni. Inne gospodarstwa domowe korzystają z
15 Listopad 2022
[artykuł partnera] Budynki, w których mieszkamy powinny być nie tylko funkcjonalne, ale też trwałe i estetyczne. Potrzebujemy do  tego niezawodnych produktów, które będą na
04 Listopad 2022
Choć oczywiście życzymy braku problemów na drodze do budowy własnego domu, to niestety - proces bywa skomplikowany.  Zobacz, jakie usługi oferujemy naszym bezpośrednim klientom. 
Dachówka czy blachodachówka – co wybrać?
Blog
25 Październik 2022
Budowa domu jednorodzinnego nierozerwalnie jest związana z podejmowaniem decyzji i dokonywaniem mniej i bardziej istotnych wyborów, które mogą zaważyć zarówno na estetyce, jak i na funkcjonaln
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść