Logo

Przeglądy okresowe budynków - kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych – co warto wiedzieć?

Regularnym kontrolom instalacji i stanu technicznego podlegają zarówno budynki wielorodzinne, jak i domy jednorodzinne. Wymóg przeglądów okresowych na właścicieli oraz zarządców nakłada prawo budowlane. Co, kiedy i kto powinien sprawdzać?

Kominiarz na dachu robiący przgląd kominowy

Okresowe przeglądy budynków. Co ile lat należy sprawdzić stan techniczny domu i instalacji?

Zgodnie z prawem budowlanym każdy właściciel lub zarządca obiektu ma obowiązek zlecić odpowiednim specjalistom kontrole okresowe budynku. Dotyczą one różnych miejsc lub elementów i powinny odbywać się w określonych terminach. Zgodnie z tym, co zawiera prawo budowlane, przeglądy w budynkach jednorodzinnych powinny być wykonywane następująco:

  • Co najmniej raz w roku należy przeprowadzić tzw. przegląd budowlany roczny. Jego zakres to sprawdzenie stanu instalacji gazowych, przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), a także ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
  • Co najmniej raz na 5 lat powinien odbyć się tzw. przegląd pięcioletni budynku, który ma na celu sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki i otoczenia. Obowiązkowe przeglądy budynków co 5 lat powinny także obejmować instalację elektryczną i piorunochronną.
  • Każdorazowo przeglądowi podlega budynek, w którym wystąpiły czynniki zewnętrzne oddziałujące na obiekt i stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców bądź kondycji mienia lub środowiska. Mogą się one pojawić w wyniku działalności człowieka oraz sił natury, np. wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie.
  • Po zgłoszeniu przez mieszkańców o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń. Przegląd powinien zostać przeprowadzony w terminie 3 dni od otrzymania takiego zgłoszenia.

Przepisy kominiarskie – kiedy czyścić przewody kominiarskie?

Regularne i prawidłowe przeglądanie oraz czyszczenie przewodów kominowych to główna zasada bezpieczeństwa. Dzięki niej zapobiegamy zaczadzeniom i pożarom. Przepisy kominiarskie mówią o tym, że obowiązkowy przegląd powinien odbyć się raz w roku, ale równie ważne jest systematyczne działanie, które polega na czyszczeniu:

  • przewodów od palenisk opalanych paliwem stałym – co 3 miesiące,
  • przewodów od palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym – co 6 miesięcy,
  • przewodów wentylacyjnych – raz w roku.
Podejście kominiarza pod komin

Aby odróżnić poszczególne rodzaje, wprowadzono oznaczenia przewodów kominowych. Na projekcie przewody opalane paliwem stałym, czyli dymowe, zaznacza się jako czarny kwadrat. Przewody kominowe ciekłe to w formie graficznej kwadraty podzielone na dwie części wzdłuż przekątnej: białą i czarną. Przewody wentylacyjne oznacza się białym kwadratem z zaznaczoną przekątną.

Dlaczego należy dbać o drożność przewodu kominowego?

Komin ma za zadanie odprowadzenie na zewnątrz spalin powstających w wyniku palenia. W zależności od stosowanego opału oprócz spalin mogą powstawać także sadza, smoła i kreozot, które stwarzają niebezpieczeństwo pożaru. Jeśli do zgromadzonych na ścianach komina substancji dostanie się iskra, to groźba wybuchem staje się bardzo realna. Ogień z komina bardzo szybko przedostanie się do kolejnych miejsc w domu.

Dlatego tak istotne są obowiązkowe przeglądy budynków. Aby jednak zapobiec najgorszemu scenariuszowi, należy działać u podstaw. W pierwszej kolejności znaczenie ma prawidłowa budowa, zabezpieczenie i wykończenie komina. Dla zapewnienia prawidłowego ciągu w kominie często stosuje się specjalne nasady kominowe. To metalowe elementy z daszkiem, mogą być w wersji stałej lub obrotowej.

Podstawki do przeglądu kominiowego

Prace na dachu nie dla amatorów – dlaczego usługa kominiarska jest niezbędna?

Kontrole okresowe budynków mogą przeprowadzać jedynie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W przypadku prac kominiarskich będą to osoby:

  • z kwalifikacjami mistrza w kominiarstwie;
  • z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalizacji.

Przegląd przewodów kominiarskich należy zlecić fachowcom, szczególnie należącym do Korporacji Kominiarzy Polskich i posiadającym odpowiednie kwalifikacje poparte stosownymi dokumentami. Jest to ważne, ponieważ przegląd budowlany roczny to złożony proces, polegający na badaniu technicznym przewodów, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, sprawdzeniu drożności i szczelności. Osoba uprawniona sprawdzi nie tylko komin główny, ale także kominek.

Samodzielna próba nigdy nie będzie tak dokładna ani prawidłowa.

Czyszczenie komina – niezbędne narzędzia i bezpieczeństwo

Podczas prac przeglądowych przede wszystkim najważniejsze jest bezpieczeństwo w trakcie udrażniania kanałów wentylacyjnych. W tym celu często na dachu montuje się specjalną metalową kratkę. Łata kominiarska to niewielki podest, który pomogą stać kominiarzowi na dachu. Wspomaga ona stabilność i równowagę, szczególnie podczas prac, które często wymagają użycia siły. Fachowiec musi być wyposażony w zestaw do czyszczenia komina, w którego skład wchodzą szczotka, wyciory do komina i kula.

Narzędzia do przegladu wentylacyjnego na kominie

Przegląd i czyszczenie komina to obowiązek uregulowany prawem. Jednak wciąż zdarzają się nieodpowiedzialni właściciele lub zarządcy, którzy z uwagi na oszczędności pomijają ten proces. Jeśli chodzi o czyszczenie komina, cena to ok. 150 zł, a przegląd kominiarski to wydatek ok. 200 zł. Kara za brak obowiązkowej kontroli to natomiast nawet 500 zł.

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść