Logo

Metody ocieplania ścian zewnętrznych – metoda lekka mokra.

Kategorie: izolacja cieplna

Ściany zewnętrzne nie tylko chronią przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, ale zapobiegają również ucieczce ciepła. Prawidłowo ocieplona ściana zapobiega utracie energii, wpływając tym samym na komfort mieszkania i zmniejszenie rachunków za ogrzewanie.

Przegrody zewnętrzne są drugim po dachu elementem budynku, przez który ucieka najwięcej ciepła. Warto więc zainwestować w dobrą termoizolację, aby w przyszłości uniknąć wyższych rachunków za eksploatację budynku i zapewnić odpowiedni komfort mieszkania.

BSO, czyli ETICS

Jedną z najpopularniejszych metod ocieplenia ścian zewnętrznych, ze względu na stosunkowo prosty i nieskomplikowany montaż, jest bezspoinowy system ociepleń, zwany także metodą lekką mokrą. Jeszcze do niedawna sposób ten określany był swojsko brzmiącym skrótem BSO, teraz jednak coraz częściej stosuje się nazwę ETICS, czyli External Thermal Insulation Composite System.
Ocieplenie ściany metodą lekką mokrą polega na zamocowaniu do zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych lub z wełny mineralnej. Na tak ułożoną warstwę kładzie się następnie materiał zbrojący i nakłada tynk cienkowarstwowy.

Co jest lepsze, wełna styropian? Oba materiały charakteryzują się podobnymi właściwościami, jednak tańszy i lżejszy styropian jest dużo łatwiejszy w montażu. Szybciej również schnie jest więc doskonałym rozwiązaniem dla osób, którym zależy na szybkim zrealizowaniu inwestycji.
Trwałość systemu ETICS zależy od starannego i prawidłowego wykonania poszczególnych etapów. Istotne jest nie tylko ustalenie optymalnej grubości termoizolacji, ale również odpowiednie przygotowanie ściany. Dyskwalifikują: zmiany w strukturze ściany, łuszczenia, wilgoć. Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne oraz płaskie. Istotna jest również temperatura w jakiej są wykonywane prace - nie powinna być ona niższa niż 5 stopni. W czasie opadów czy silnego nasłonecznienia należy zapewnić odpowiednią i skuteczną ochronę.

Metoda ocieplenia styropianem

Płyty mocowane ściśle jedna obok drugiej, w systemie mijankowym, dłuższymi krawędziami. Spoiny nie mogą przebiegać w narożach otworów okiennych i drzwiowych, a ewentualne szczeliny pokrywane są materiałem termoizolacyjnym lub pianką uszczelniająca. Na tak położoną warstwę termoizolacji kładziona jest następnie, wraz z zaprawą, siatka z włókna szklanego. Wyprawa elewacyjna powinna być nałożona nie wcześniej niż po 24 godzinach od zatopienia siatki. Kolejnym etapem jest malowanie odpowiednimi farbami.

Wełna w ociepleniu

Podobnie jak przy styropianie, tak i w przypadku ocieplenia domu wełną mineralną ściana powinna być czysta i sucha. Powierzchnie pylące lub nadmiernie nasiąkliwe wymagają gruntowania. Płyty mogą być układane dwiema metodami. W przypadku ściany z nierównościami klej powinien być nanoszony na obwodzie płyty i punktowo w jej środkowej części. Metodę tę nazywamy obwodowo-punktową. W przypadku ściany równej zaprawa nakładana jest na całą powierzchnię płyty. Tę metodę klejenia nazywamy grzebieniową. Płyty układane są mijankowo, od dołu do góry, a szczeliny uzupełniane są materiałem termoizolacyjnym. Na tak przygotowaną ścianę układana jest następnie warstwa zbrojąca z włókna szklanego. Po związaniu należy wyrównać powierzchnię papierem ściernym i zabezpieczyć płynem gruntującym. Do wykonania wypraw tynkarskich stosuje się tynki mineralne, silikatowe lub silikonowe.

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść