Logo

Minimalna wysokość pomieszczeń w domu jednorodzinnym

Kategorie: Blog Konstrukcja Prawo

 

Mówiąc o projektach domów jednorodzinnych i aranżacji poszczególnych pomieszczeń, najczęściej skupiamy się przede wszystkim na tym, co znajduje się na ziemi i na wysokości naszego wzroku. Warto zatem pamiętać o tym, by uwagę poświęcić również temu, co znajduje się nad naszymi głowami – sufitowi. Minimalną wysokość pomieszczeń w domu jednorodzinnym regulują bowiem przepisy prawa budowlanego, ale wysokość, na której zawieszony jest sufit wpływa także na komfort domowników i estetykę wnętrza. Jaka zatem jest minimalna wysokość pomieszczenia w domu?

Minimalna wysokość pomieszczenia w świetle prawa budowlanego

Zacznijmy od absolutnych podstaw. Minimalna wysokość pomieszczenia w domu jednorodzinnym, tak samo jak inne wymagania konstrukcyjne, jest określana przez polskie prawo. Dokładne informacje na ten temat znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 i póź. zm.). Już tutaj warto zaznaczyć, że wspomniane rozporządzenie wyróżnia konkretne części, jakie znajdują się w domu jednorodzinnym:

  • pomieszczenia mieszkalne – czyli pokoje, przez które należy rozumieć zarówno salon i pokoje dziecięce, jak i sypialnie;
  • pomieszczenia higieniczno-sanitarne – jak można się domyślić, chodzi tu przede wszystkim o łazienki;
  • pomieszczenia komunikacyjne – są to korytarze, hole i klatki schodowe;
  • pomieszczenia magazynowe – zaliczamy do nich między innymi garderoby i schowki;
  • pomieszczenia techniczne – w tej kategorii uwzględnia się pomieszczenia takie jak pralnia czy kotłownia.

Zgodnie z rozporządzeniem minimalna wysokość pomieszczeń mieszkalnych w domu jednorodzinnym musi wynosić 2,5 metra. Tyle samo wynosi minimalna wysokość pomieszczenia higieniczno-sanitarnego. Z kolei minimalna wysokość pomieszczenia komunikacyjnego, magazynowego i technicznego, które umownie określa się jako pomieszczenia pomocnicze, wynosi 2,2 metra.

Biuro w domu – uważaj na przepisy

W tym miejscu warto poruszyć kwestię, o której często się zapomina, a która obecnie – w obliczu wyjątkowo powszechnej pracy zdalnej – jest bardzo ważna: chodzi o domowe biuro. Budynki biurowe podlegają innym wymaganiom niż budynki mieszkalne, dlatego o ile prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej we własnym domu nie jest problemem, o tyle zatrudnianie pracowników w budynku mieszkalnym jak najbardziej może nim być.

Pamiętajmy zatem, że pomieszczenie, w którym pracownicy mają pracować w pełnym wymiarze godzin, powinno mieć minimalną wysokość:

  • 2,5 metra – jeżeli w pomieszczeniu biurowym pracują nie więcej niż cztery osoby;
  • 3 metry – jeżeli w pomieszczeniu biurowym pracują więcej niż cztery osoby.

Wysokość pomieszczeń w domu – antresola i poddasze

Opisana wyżej minimalna wysokość pomieszczeń w domu dotyczy pomieszczeń standardowych. Dlatego należy tu zaznaczyć, że istnieją również konkretne wymagania dotyczące pomieszczeń takich jak antresola czy poddasze. Osoby, które myślą o antresoli w pomieszczeniu mieszkalnym, powinny przede wszystkim wiedzieć, że aby w ogóle o niej myśleć, konieczne jest pomieszczenie o wysokości przynajmniej 270 cm. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że w takich okolicznościach antresola nie będzie mogła być wykorzystywana inaczej niż jako miejsce do spania. Również przestrzeń pod antresolą, która najpewniej będzie wynosiła około 1,5 metra, będzie można zagospodarować tylko jako miejsce pod regał, szafę czy biurko. Jeżeli chcemy wykorzystać antresolę jako przestrzeń do normalnego użytkowania, wysokość pomieszczenia powinna wynosić przynajmniej 430 cm.

A jaka wysokość pomieszczeń w domu jednorodzinnym na poddaszu użytkowym będzie odpowiednia? W tym przypadku możliwe jest lokalne obniżenie pomieszczeń, lecz wysokość nie może być mniejsza niż 2,2 m, określana jest jako średnia największej i najmniejszej (lecz nie mniejszej niż 1.90 m) wysokości pomieszczenia.

Wysokość pomieszczeń w piwnicy

Wybierając projekt domu, musimy pamiętać, że konkretne regulacje dotyczą też podpiwniczenia. Standardowo minimalna wysokość pomieszczeń w piwnicy wynosi 2 metry, jednak od tej liczby istnieją pewne odstępstwa:

  • minimalna wysokość pomieszczenia pełniącego funkcję kotłowni w piwnicy wynosi 2,2 metra;
  • piwnica zaadaptowana na cele mieszkalne musi mieć minimalną wysokość zgodną z pomieszczeniami mieszkalnymi, czyli 2,5 metra.

Lokal użytkowy w domu – minimalna wysokość pomieszczenia

Już wcześniej opisaliśmy, jaka jest minimalna wysokość dla pomieszczenia w domu, które ma pełnić rolę biura. Na koniec warto zatem wspomnieć o wymaganiach BHP dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych czy tatuażu, które również można „włączyć” w projekt domu jednorodzinnego. Przepisy mówią, że wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż 3 metry w świetle, jeśli pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, oraz 3,3 metra w świetle w przypadku pomieszczeń, w których prowadzone są prace mogące powodować występowanie substancji szkodliwych dla zdrowia.


 

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść