Logo

TOP 10 popełnianych błędów w trakcie budowy domu, które biją po kieszeni

Kategorie: Finanse

Inwestycja, jaką jest budowa domu, w razie błędów może przerodzić się z marzenia w koszmar i to nie tylko ze względu na konieczność wykonania poprawek, ale i dlatego, że prace będą musiały być podjęte w wykończonym już budynku. Niedopatrzenia i fuszerka w zakresie hydrauliki bądź elektryki może się wiązać z kuciem ścian, podłóg i niszczeniem elementów wykonanych dobrze tylko po to, by dostać się do źle wykonanych detali.

Błędy przed rozpoczęciem i podczas budowy przy planowaniu

Nie należy do łatwych przedsięwzięcie, jakim jest budowa domu. Problemy mogą być liczne. Już na etapie wyboru projektu domu trzeba się dobrze zastanowić, czy aby pasuje on do naszej działki. Często, wybierając projekt, patrzymy czy nam się podoba i czy jest wystarczająco dla nas funkcjonalny, a zapominamy już na wstępie osadzić projekt w przestrzeni naszej działki. W kolejnych etapach także czeka nas wiele koniecznych spraw, których pominięcie grozi poważnymi konsekwencjami. Niezbędne jest załatwienie wszystkich formalności oraz pozwoleń związanych z budową. Prace muszą zostać zgłoszone w odpowiednich urzędach, w określonych terminach. Oprócz zatwierdzonego projektu i zgłoszenia prac do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, niezbędne jest posiadanie projektów przyłączy energii, wody czy kanalizacji, a jeśli jej nie ma, projekt szczelnego szamba również będzie niezbędny. Jedną z trudniejszych kwestii jest wybór odpowiedniej ekipy i podpisanie z nią dobrze skonstruowanej umowy. Źle określone zapotrzebowanie na materiały do budowy oraz niedoszacowanie potrzeb ich zakupu w czasie mogą spowodować przedłużające się przestoje, a w konsekwencji znaczny wzrost kosztów wzniesienia budynku.

Błędy przed rozpoczęciem i podczas budowy przy planowaniu

Często popełniane błędy przy budowie domu w pierwszym etapie

Pierwszym błędem, z jakim możemy się zetknąć jeszcze na placu budowy, jest złe wytyczenie budynku. Następstwa są ogromne i rzutują na wszystkie, kolejne działania od fundamentów, aż po wykończenie domu. Dokonanie pomiarów najlepiej zlecić geodecie, który sam określi, czy wykonać je będzie lepiej przed, czy też po zrobieniu wykopów pod fundamenty. Bardzo uważnie i precyzyjnie należy wykonać wszelkie prace związane właśnie z fundamentami. Wadliwie wykonanie zbrojenia albo płytszy wykop niż przewidziano w projekcie spowodują, że fundamenty będą słabe i nie spełnią swojego zadania. Błędy przy budowie fundamentów będą najpoważniejsze w skutkach dla trwałości całej konstrukcji. Równie istotne jest odpowiednie zabezpieczenie przed wilgocią. Dobra warstwa hydroizolacyjna pozwoli zachować suche, ciepłe podłogi i ściany pierwszej kondygnacji budynku. bardzo dużo błędów powstaje podczas murowania ścian. Niewłaściwe rozłożenie zaprawy, brak pionu i poziomu oraz niedokładne połączenie ścian spowoduje mnóstwo kolejnych problemów, których usunięcie może być niemożliwe, a będzie rzutować na dalszym użytkowaniu domu i związanymi z tym kosztami. Wiele uchybień powstaje podczas realizacji stropów. Brak odpowiedniego deskowania czy ostemplowania może prowadzić do powstawania niechcianych krzywizn, a katastrofą budowlaną mogą się skończyć błędy przy budowie wieńców czy nadproży. W przypadku, kiedy budowany dom jest wielokondygnacyjny, potrzebne będą schody. W tym wypadku nie tylko konstrukcja i materiały muszą zapewnić bezpieczne korzystanie ze schodów – należy również pamiętać o zachowaniu odpowiednich standardów. Schody za płytkie, strome lub o złych proporcjach spowodują, że korzystanie z nich będzie nie tylko niekomfortowe, ale nawet niemożliwe dla dzieci i osób starszych. Następnym elementem, którego zaniedbania spowodują na pewno bardzo poważne koszty naprawy domu, jest poprawne wykonanie całej konstrukcji więźby dachowej. Już złe osadzenie krokwi w murłatach może skutkować zerwaniem dachu podczas silnych wiatrów albo nawet rozjechanie się krokwi obciążonych pokryciem dachowym lub po obfitych opadach śniegu. Najczęstsze błędy w budownictwie, a jednocześnie najbardziej kosztowne to te, które zostały popełnione właśnie na etapie stanu surowego otwartego.

Słaba jakość izolacji dachu

Staranne wykonanie izolacji dachu ma ogromny wpływ na spójność przedsięwzięcia, jakim jest budowa domu. Problemy, które potem będą się wiązać ze złą izolacją dachu, rzutują nie tylko na zwiększone o kilkadziesiąt procent zużycie opału, ale i możliwość dostawania się wody pod dach i dalej do części mieszkalnej budynku. Naprawy związane z wykonaniem ponownej izolacji dachu są bardzo kosztowne i dokuczliwe dla mieszkańców. O rodzajach , wadach i zaletach materiałów izolacyjnych dachu można dowiedzieć się ze strony: https://www.domoweklimaty.pl/.

Samodzielne zmiany projektowe

Zdarza się, że już na etapie budowy, po uzyskaniu zezwolenia inwestor sam dokonuje uaktualnień w projekcie. Jeżeli są one istotne, jak np. zmiana lokalizacji budynku na działce, kubatury, wymiarów zewnętrznych domu lub sposobu jego użytkowania, trzeba się liczyć ze wstrzymaniem budowy przez inspektora nadzoru budowlanego. W przypadku niewykonania zaleceń może nawet zostać wydana decyzja o rozbiórce całego domu lub jego części. Drobniejsze zmiany, uważane jako nieistotne, mogą być wprowadzone tylko ze wpisem do dziennika budowy.

Oszczędność na materiałach budowlanych – czy warto?

Najlepiej trzymać się zaleceń projektanta, który dostosowuje jakość materiałów do wymagań konstrukcyjnych budynku. Błędy przy budowie domu, powstałe w wyniku zastosowania złych materiałów, są czasem już nie do naprawienia bez konieczności całkowitej rozbiórki i wymiany wadliwego elementu. Koszty naprawy domu, a nawet jedynie usterek, na pewno okażą się niewspółmiernie wysokie w stosunku do pozornych oszczędności, jakich dokonaliśmy, zakupując gorszej jakości materiały.

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść