Logo

Najwyższy czas rozpocząć budowę domu.

Kategorie: Prawo Finanse

Jeszcze tylko do końca 2013 r. inwestorzy będą mogli skorzystać ze zwrotu VAT na zakup materiałów budowlanych.

W Polsce połowa mieszkań powstaje dzięki indywidualnym inwestorom, a większość z nich, szczególnie w małych miastach i na wsi, realizowana jest systemem gospodarczym. Wsparciem dla budujących był zwrot części podatku VAT za materiały budowlane. Niestety będzie on obowiązywał tylko do końca 2013 r.
Od 2014 r. indywidualni inwestorzy, w przeciwieństwie do deweloperów, którzy będą mogą korzystać z obniżonej 8% stawki VAT, będą musieli kupować materiały budowlane obłożone 23 procentowym VAT-em bez możliwości zwrotu różnicy.
Jak oceniają specjaliści, brak możliwości odliczania VAT-u spowoduje nie tylko wzrost kosztów budowy czy remontu domu nawet o kilkanaście procent. W efekcie bowiem brak ulgi może zahamować wzrost w branżach związanych z budownictwem.

Co warto wiedzieć o zwrocie VAT-u?

Limit zwrotu VAT za materiały budowlane obowiązuje inwestorów przez 5 lat, począwszy od dnia złożenia pierwszego wniosku. Dla udokumentowania wydatków niezbędne są oczywiście faktury VAT na zakup materiałów budowlanych. Przy składaniu wniosków obowiązują określone terminy. W przypadku wydatków poniesionych w okresie:
od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2005 r. wniosek należy złożyć nie później niż do 31 grudnia 2014
od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2007 r. obowiązuje termin do 31 grudnia 2015 r.
od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2009 r. – do 31 grudnia 2016 r.
od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 r. – nie później niż do 31 grudnia 2017 r.
od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 r. – obowiązuje termin do do 31 grudnia 2018

Jeśli wnioski składane są co roku, kwotę przysługującego limitu musimy pomniejszyć o kwotę zwróconego podatku VAT w oparciu o poprzednie decyzje Urzędu Skarbowego. Składając kolejny wniosek, limit wyliczamy w oparciu o cenę 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego obowiązującą w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym składamy wniosek. Cena ogłaszana jest przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za IV kwartał 2012 r. cena 1m2 wyniosła 3837 zł.

Limity dla osób składających swój pierwszy wniosek o zwrot VAT po 31 grudnia 2010 r.

Wnioski składane w II kwartale 2013 r. (cena 1m2= 3837 zł)

Kwoty zwrotu dla osób, które nie korzystały w latach 2004-2005 z ulg mieszkaniowych

Kwota zwrotu

• 68,18% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych dla stawki 22%
• 65,22% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych dla stawki 23%

Limit zwrotu dla wniosków składanych w II kwartale 2013 r.
12,195% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę - 32.754,55 zł
12,195% z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę - 14.037,66 zł

Kwoty zwrotu dla osób, które korzystały w latach 2004-2005 z ulg mieszkaniowych

Kwota zwrotu

55,23% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych

Limit zwrotu dla wniosków składanych w II kwartale 2013 r.
9,959% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę 26.748,88 zł
9,959% z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę 11.463,80 zł

Limity zwrotów dla osób, które złożyły pierwszy wniosek o zwrot VAT do 31 grudnia 2010 r., a w 2013 roku składają kolejny wniosek

Wnioski składane w II kwartale 2013 r. (cena 1m2 = 3837 zł)

Kwoty zwrotu dla osób, które nie korzystały w latach 2004-2005 z ulg mieszkaniowych

Kwota zwrotu
• 68,18% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych dla stawki 22%
• 65,22% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych dla stawki 23%

Limit zwrotu dla wniosków składanych w II kwartale 2013 r.

12,295% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę - 33.023,14 zł
12,295% z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę - 14.152,77 zł

Kwoty zwrotu dla osób, które korzystały w latach 2004-2005 z ulg mieszkaniowych

Kwota zwrotu
55,23% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych

Limit zwrotu dla wniosków składanych w II kwartale 2013 r.
9,959% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2- jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę 26.748,88 zł
9,959% z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2- jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę 11.463,80 zł

Fot. Art Studio Cl

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść