Logo

Podatek od nieruchomości 2019 krok po kroku

Kategorie: Prawo Finanse

Jeżeli jesteś właścicielem mieszkania, domu lub działki, obowiązuje Cię podatek od nieruchomości. Poznaj aktualne stawki podatku od nieruchomości i dowiedz się, gdzie i do kiedy będziesz musiał go zapłacić.

Maksymalne stawki  podatku 2019 od gruntów

Od jakich nieruchomości nalicza się podatek od nieruchomości?

W art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zostały wymienione nieruchomości objęte opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości. Są to:

  • grunty,
  • budynki lub ich części,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Również w wymienionej ustawie wymienione zostały nieruchomości, od których podatek od nieruchomości nie jest naliczany. To m.in. użytki rolne i lasy, ale tylko wówczas, gdy nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości ciąży zarówno na właścicielach, jak i użytkownikach wieczystych nieruchomości. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób, to każda z nich jest zobowiązana zapłacić podatek – obowiązek ten ciąży na nich solidarnie.

Od powyższej zasady istnieje wyjątek. Jeżeli w budynku zostały wyodrębnione lokale (mieszkania), to każdy z właścicieli płaci podatek od nieruchomości za posiadany lokal, a także podatek od nieruchomości za przypisany do niego udział w nieruchomości wspólnej.

Przeczytaj także:  Podatek od wynajmu w 2019 roku – co musisz wiedzieć?

Do kiedy trzeba zapłacić podatek za mieszkanie czy działkę?

Podatek od nieruchomości płaci się co kwartał – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł. Wówczas kwotę należy uregulować jednorazowo w pierwszym terminie, czyli do 15 marca.

Każdy właściciel i użytkownik wieczysty otrzymuje decyzję o wysokości podatku od nieruchomości za dany rok z urzędu. Co w sytuacji, gdy decyzja zostanie doręczona po terminie płatności pierwszej raty? Właścicieli nie czekają żadne konsekwencje, o ile zapłacą należny podatek w ciągu kolejnych 14 dni.

Podatek od nieruchomości 2019 – stawki

Ustaleniem stawek podatku od nieruchomości w drodze uchwały zajmują się rady gminy. Rady nie mają pełnej dowolności w ustalaniu stawek – ograniczeniem są stawki określone w ustawie przez ministra finansów na dany rok. W praktyce oznacza to, że na terenie Polski nie ma jednolitej stawki podatku od nieruchomości.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości prezentują poniższe grafiki.

Maksymalne stawki podatku 2019 r od budynków

W porównaniu do roku ubiegłego, maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosły. O ile? Podwyżki nie są znaczne – wynikają głównie z inflacji. Przykładowo podatek od nieruchomości w 2018 roku od:

  • gruntów związanych z prowadzenie działalności gospodarczej wynosił 0,91 zł/m2powierzchni (aktualnie 0,93 zł/m2powierzchni) – w 2019 r. wzrósł o 2 gr,
  • budynków mieszkalnych wynosił 0,77 zł/m2 pow. użytkowej (aktualnie 0,79 zł/m2 pow. użytkowej) – w 2019 r. wzrósł o 2 gr,
  • budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosił 23,10 zł/m2 pow. użytkowej (aktualnie 23,47 zł/m2 pow. użytkowej) – w 2019 r. wzrósł o 37 gr.
Maksymalne stawki  podatku 2019 od gruntów

Czym jest druk IN-1 i kiedy trzeba go wypełnić?

Kupiłeś mieszkanie, wybudowałeś dom lub zaadaptowałeś na cele mieszkalne nieużytkowane dotychczas poddasze? W każdym z tych przypadków musisz zawiadomić urząd gminy, korzystając ze specjalnego formularza – IN-1 (Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych). Masz na to 14 dni.

Druk IN-1 jest dostępny zarówno na stronach internetowych urzędów, jak i w ich siedzibach. Deklarację można złożyć osobiście, a jeżeli organ podatkowy przewiduje taką możliwość, to również elektronicznie.

Obowiązek podatkowy powstaje zawsze od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym doszło np. do zakupu mieszkania. W przypadku nowych budynków jest nieco inaczej – obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia kolejnego roku, po roku w którym budynek został ukończony lub w którym rozpoczęto jego użytkowanie.

Druk IN-1 wypełniają również osoby, które zbyły nieruchomość. W przypadku sprzedaży np. mieszkania czy gruntu obowiązek regulowania podatku od nieruchomości wygasa. Jeżeli sprzedasz posiadany lokal mieszkalny czy dom w czasie trwania roku kalendarzowego, to podatek za ten rok zostanie ustalony proporcjonalnie do liczby miesięcy, przez które byłeś właścicielem nieruchomości.

Jak obliczyć powierzchnię użytkową budynku?

W przypadku budynków wysokość podatku ustala się w oparciu o wielkość ich powierzchni użytkowej. Jak prawidłowo obliczyć powierzchnię użytkową budynku?

Definicja powierzchni użytkowej budynku na cele obliczania podatku od nieruchomości została zawarta w art. 1a pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z nią powierzchnię użytkową budynku lub jego części mierzy się po wewnętrznej długości ściany na wszystkich kondygnacjach. Oznacza to, że należy uwzględnić również piwnicę, strych użytkowy czy sutereny. Podatkiem od nieruchomości są objęte części wspólne budynków; nie są za to klatki schodowe i dźwigi.

Z punktu widzenia właścicieli bardzo dużych obiektów budowlanych istotne jest, że do powierzchni użytkowej budynku nie jest wliczana również szerokość ścian działowych. Co więcej, powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości od 1,4 do 2,2 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 proc. Jeżeli wysokość pomieszczenia lub jego części jest mniejsza niż 1,4 m, to takiej powierzchni nie uwzględnia się przy wyliczaniu powierzchni użytkowej budynku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019

Wyjątkowe projekty domów szeregowych
Blog
17 Maj 2024
Szukają Państwo idealnego projektu domu, który wpisze się w państwa życie? A może zastanawiają się, dlaczego coraz więcej osób decyduje się na dom szeregowy? Jeżeli na którekolwiek z pytań o
Duży dom, czyli kiedy warto wybrać projekt domu dwupokoleniowego?
Blog
22 Kwiecień 2024
W dzisiejszych czasach coraz więcej rodzin zastanawia się nad wyborem domu, który będzie odpowiadał ich zmieniającym się potrzebom i stylowi życia. Mimo że projekt domów dwupokoleniowych nie
Projekty domów z piwnicą, czyli jak wybrać najlepszy?
Blog
11 Kwiecień 2024
Marzenia o własnym domu często zawierają w sobie wiele elementów: piękną architekturę, wygodne przestrzenie życiowe i oczywiście, funkcjonalność.  Obojętnie od naszej wizji, piwnica moż
Domek letniskowy, czy warto? Projekty domków letniskowych
Blog
01 Kwiecień 2024
Domy letniskowe, od zawsze były symbolem letnich wakacji, relaksu i spokoju a obecnie coraz częściej stają się obiektem zainteresowania inwestorów poszukujących zarówno spersonalizowanego mi
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść