Logo

Podatek od wynajmu w 2019 roku – co musisz wiedzieć?

Kategorie: Prawo Finanse

Jedną z popularnych metod inwestowania oszczędności jest zakup nieruchomości pod ich wynajem. Jeżeli czerpiesz zysk z wynajmu mieszkania lub domu, musisz rozliczyć się z uzyskanych dochodów z fiskusem. Jak to zrobić? Sprawdzamy, ile wynosi podatek od wynajmu.

Rozliczenie najmu - dzialaność gospodarcza

Inwestowanie w nieruchomości wciąż się opłaca

Szacuje się, że w Polsce ok. 2 mln osób wynajmuje mieszkania[1]. Według specjalistów w najbliższych latach liczba ta będzie rosnąć, a to z uwagi zarówno na ograniczenia w dostępie do kredytów hipotecznych (konieczność posiadania wkładu własnego), jak i wzrost liczby ekspatów, którzy przyjeżdżają pracować do Polski. Mimo że zakup nieruchomości jest bardzo kosztowny, to zysk na poziomie ok. 4-6 proc. rocznie wciąż skutecznie przekonuje inwestorów – zarobek jest wyższy niż w przypadku inwestowania w tradycyjne instrumenty.

Zdecydowałeś się na zakup mieszkania lub domu pod wynajem? Formalności związane z jego nabyciem nieruchomości nie wszystko. Gdy zaczniesz zarabiać na posiadanej nieruchomości, musisz odprowadzać podatek.

Podatek od najmu mieszkania i domu a zgłoszenie umowy fiskusowi

Na gruncie prawa cywilnego rozróżnia się najem zwykły od najmu okazjonalnego. Zawarcie umowy o najem okazjonalny daje właścicielowi nieruchomości możliwość szybkiej eksmisji lokatora, gdyby ten nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, czyli nie płacił czynszu. Na gruncie prawa podatkowego zarówno najem okazjonalny, jak i zwykły wymaga regulowania podatku.

Jeżeli zdecydowałeś się zawrzeć umowę o najem okazjonalny, musisz złożyć do urzędu skarbowego dwa pisma:

 • informujące o zgłoszeniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego,
 • dotyczące wyboru sposobu opodatkowania.

Zgłoszenia wynajmu nieruchomości do urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania należy dokonać pisemnie. W piśmie musisz zawrzeć zarówno swoje dane, jak i informacje o zawartej umowie. Ważne jest też dochowanie terminu. Po zawarciu umowy masz na to 14 dni.

Jeżeli zdecydowałeś się zawrzeć umowę najmu zwykłego, zgłaszanie umowy nie jest konieczne – pozostanie Ci tylko wybór formy opodatkowania.

Podatek do wynajmu – formy opodatkowania

Wyborowi sposobu opodatkowania warto poświęcić kilka minut, a to dlatego, że nie można go zmienić w dowolnym momencie.

Wybierając formę opodatkowania, powinieneś w pierwszej kolejności określić, czy będzie to najem prywatny, czy też w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej, sprawa jest prosta.

Prywatni właściciele mieszkań i domów, którzy czerpią zyski z ich najmu, mogą rozliczać się na jeden z dwóch sposobów:

l na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej – w 2019 r. stawki wynoszą 18 proc. (do kwoty 85 528 zł) i 32 proc. (nadwyżka ponad kwotę 85 528 zł),

l ryczałtem – w 2019 r. stawki wynoszą 8,5 proc. (do kwoty 100 000 zł) i 12,5 proc. (nadwyżka ponad kwotę 100 000 zł).

Rozliczenie podateku od najmu
Rozliczenie podateku od najmu - 2

Prowadzisz działalność gospodarczą i w jej ramach wynajmujesz posiadane nieruchomości? W takiej sytuacji do wyboru również masz jeden z dwóch sposobów:

 • skalę podatkową – w 2019 r. stawki wynoszą 18 i 32 proc.,
 • podatek liniowy – w 2019 r. stawka wynosi 19 proc.
Rozliczenie najmu z dzialaności gospodarczej

Jaką formę opodatkowania najmu nieruchomości wybrać?

Sama znajomość form opodatkowania najmu nieruchomości nie wystarcza do określenia, która z nich będzie najkorzystniejsza dla właściciela mieszkania. Jeżeli zastanawiasz się, jaka forma opodatkowania najmu nieruchomości będzie najlepsza dla Ciebie, to musisz wiedzieć, że nie ma jednej odpowiedzi na tak zadane pytanie.

Opłacalność poszczególnych form opodatkowania najmu nieruchomości zależy od kilku czynników, np.:

 • liczby wynajmowanych nieruchomości – mieszkań lub domów,
 • czy korzystasz z fachowej pomocy w zakresie rozliczania podatku – wielu właścicieli nieruchomości wybiera ryczałt, a to z uwagi na ograniczone formalności (nie trzeba prowadzić ewidencji przychodów i kosztów),
 • czy dążysz do budowy jak najlepszej zdolności kredytowej, bo w planach masz zakup kolejnych nieruchomości pod wynajem,
 • czy należące do Ciebie mieszkania zostały sfinansowane z kredytu – wówczas Twoje koszty będą wyższe (odsetki od kredytu możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu).

Aby wybrać korzystną formę opodatkowania, nie obejdzie się bez dokładnego wypunktowania swoich potrzeb i oczekiwań, a następnie przeanalizowania korzyści i trudności płynących z dostępnych opcji.

Podatek od wynajmu w 2019 roku – o czym pamiętać?

Jeżeli wynajmujesz mieszkania lub dom od kilka lat, to nie jesteś laikiem i znasz zasady. Warto je jednak sobie odświeżyć, zwłaszcza że w 2019 roku weszło w życie kilka zmian. Najważniejsze dotyczą:

l likwidacji obowiązku składania oświadczenia o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania wynajmu nieruchomości (chociaż nie ma przeszkód, aby złożyć taki dokument). Zgodnie z nowelizacją ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne teraz osoby wynajmujące mieszkania i domy decydują o formie opodatkowania, wpłacając po raz pierwszy podatek dochodowy;

l zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji przychodów – w 2018 r. konieczne było prowadzenie ewidencji przychodów, gdy zawarto ustną umowę najmu,

l możliwości kwartalnego opłacania ryczałtu, przy czym warunkiem jest wysokość przychodów z najmu w 2018 roku – nie mogą one przekraczać 25 000 euro.

Jeżeli zdecydowałeś się na ryczałt, wystarczy, że dokonasz wpłaty w terminie. Jeżeli w danym miesiącu osiągnąłeś przychód, na dokonanie wpłaty masz czas do 20. dnia następnego miesiąca.

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia wynajmu?

Wynajmujesz mieszkanie lub dom „na czarno”? Musisz spodziewać się poważnych konsekwencji finansowych. Gdy fiskus odkryje, że zataiłeś przed nim źródło dochodu, będziesz musiał zapłacić zarówno zaległy podatek, jak i odsetki. To nie wszystko – grożą Ci także kary określone w Kodeksie karnym skarbowym. Od wartości niezapłaconego podatku zależy, czy będziesz odpowiadał tylko za wykroczenie, czy też przestępstwo skarbowe.

Jak uniknąć wysokich kar? Rozwiązaniem jest złożenie czynnego żalu. Zgłaszając się do urzędu skarbowego i przyznając do błędu, możesz liczyć, że zapłacisz tylko wymagany podatek wraz z odsetkami.

Jedną z popularnych metod inwestowania oszczędności jest zakup nieruchomości pod ich wynajem. Jeżeli czerpiesz zysk z wynajmu mieszkania lub domu, musisz rozliczyć się z uzyskanych dochodów z fiskusem. Jak to zrobić? Sprawdzamy, ile wynosi podatek od wynajmu.

Rozliczenie najmu - dzialaność gospodarcza

Inwestowanie w nieruchomości wciąż się opłaca

Szacuje się, że w Polsce ok. 2 mln osób wynajmuje mieszkania[1]. Według specjalistów w najbliższych latach liczba ta będzie rosnąć, a to z uwagi zarówno na ograniczenia w dostępie do kredytów hipotecznych (konieczność posiadania wkładu własnego), jak i wzrost liczby ekspatów, którzy przyjeżdżają pracować do Polski. Mimo że zakup nieruchomości jest bardzo kosztowny, to zysk na poziomie ok. 4-6 proc. rocznie wciąż skutecznie przekonuje inwestorów – zarobek jest wyższy niż w przypadku inwestowania w tradycyjne instrumenty.

Zdecydowałeś się na zakup mieszkania lub domu pod wynajem? Formalności związane z jego nabyciem nieruchomości nie wszystko. Gdy zaczniesz zarabiać na posiadanej nieruchomości, musisz odprowadzać podatek.

Podatek od najmu mieszkania i domu a zgłoszenie umowy fiskusowi

Na gruncie prawa cywilnego rozróżnia się najem zwykły od najmu okazjonalnego. Zawarcie umowy o najem okazjonalny daje właścicielowi nieruchomości możliwość szybkiej eksmisji lokatora, gdyby ten nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, czyli nie płacił czynszu. Na gruncie prawa podatkowego zarówno najem okazjonalny, jak i zwykły wymaga regulowania podatku.

Jeżeli zdecydowałeś się zawrzeć umowę o najem okazjonalny, musisz złożyć do urzędu skarbowego dwa pisma:

 • informujące o zgłoszeniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego,
 • dotyczące wyboru sposobu opodatkowania.

Zgłoszenia wynajmu nieruchomości do urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania należy dokonać pisemnie. W piśmie musisz zawrzeć zarówno swoje dane, jak i informacje o zawartej umowie. Ważne jest też dochowanie terminu. Po zawarciu umowy masz na to 14 dni.

Jeżeli zdecydowałeś się zawrzeć umowę najmu zwykłego, zgłaszanie umowy nie jest konieczne – pozostanie Ci tylko wybór formy opodatkowania.

Podatek do wynajmu – formy opodatkowania

Wyborowi sposobu opodatkowania warto poświęcić kilka minut, a to dlatego, że nie można go zmienić w dowolnym momencie.

Wybierając formę opodatkowania, powinieneś w pierwszej kolejności określić, czy będzie to najem prywatny, czy też w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej, sprawa jest prosta.

Prywatni właściciele mieszkań i domów, którzy czerpią zyski z ich najmu, mogą rozliczać się na jeden z dwóch sposobów:

l na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej – w 2019 r. stawki wynoszą 18 proc. (do kwoty 85 528 zł) i 32 proc. (nadwyżka ponad kwotę 85 528 zł),

l ryczałtem – w 2019 r. stawki wynoszą 8,5 proc. (do kwoty 100 000 zł) i 12,5 proc. (nadwyżka ponad kwotę 100 000 zł).

Rozliczenie podateku od najmu
Rozliczenie podateku od najmu - 2

Prowadzisz działalność gospodarczą i w jej ramach wynajmujesz posiadane nieruchomości? W takiej sytuacji do wyboru również masz jeden z dwóch sposobów:

 • skalę podatkową – w 2019 r. stawki wynoszą 18 i 32 proc.,
 • podatek liniowy – w 2019 r. stawka wynosi 19 proc.
Rozliczenie najmu z dzialaności gospodarczej

Jaką formę opodatkowania najmu nieruchomości wybrać?

Sama znajomość form opodatkowania najmu nieruchomości nie wystarcza do określenia, która z nich będzie najkorzystniejsza dla właściciela mieszkania. Jeżeli zastanawiasz się, jaka forma opodatkowania najmu nieruchomości będzie najlepsza dla Ciebie, to musisz wiedzieć, że nie ma jednej odpowiedzi na tak zadane pytanie.

Opłacalność poszczególnych form opodatkowania najmu nieruchomości zależy od kilku czynników, np.:

 • liczby wynajmowanych nieruchomości – mieszkań lub domów,
 • czy korzystasz z fachowej pomocy w zakresie rozliczania podatku – wielu właścicieli nieruchomości wybiera ryczałt, a to z uwagi na ograniczone formalności (nie trzeba prowadzić ewidencji przychodów i kosztów),
 • czy dążysz do budowy jak najlepszej zdolności kredytowej, bo w planach masz zakup kolejnych nieruchomości pod wynajem,
 • czy należące do Ciebie mieszkania zostały sfinansowane z kredytu – wówczas Twoje koszty będą wyższe (odsetki od kredytu możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu).

Aby wybrać korzystną formę opodatkowania, nie obejdzie się bez dokładnego wypunktowania swoich potrzeb i oczekiwań, a następnie przeanalizowania korzyści i trudności płynących z dostępnych opcji.

Podatek od wynajmu w 2019 roku – o czym pamiętać?

Jeżeli wynajmujesz mieszkania lub dom od kilka lat, to nie jesteś laikiem i znasz zasady. Warto je jednak sobie odświeżyć, zwłaszcza że w 2019 roku weszło w życie kilka zmian. Najważniejsze dotyczą:

l likwidacji obowiązku składania oświadczenia o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania wynajmu nieruchomości (chociaż nie ma przeszkód, aby złożyć taki dokument). Zgodnie z nowelizacją ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne teraz osoby wynajmujące mieszkania i domy decydują o formie opodatkowania, wpłacając po raz pierwszy podatek dochodowy;

l zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji przychodów – w 2018 r. konieczne było prowadzenie ewidencji przychodów, gdy zawarto ustną umowę najmu,

l możliwości kwartalnego opłacania ryczałtu, przy czym warunkiem jest wysokość przychodów z najmu w 2018 roku – nie mogą one przekraczać 25 000 euro.

Jeżeli zdecydowałeś się na ryczałt, wystarczy, że dokonasz wpłaty w terminie. Jeżeli w danym miesiącu osiągnąłeś przychód, na dokonanie wpłaty masz czas do 20. dnia następnego miesiąca.

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia wynajmu?

Wynajmujesz mieszkanie lub dom „na czarno”? Musisz spodziewać się poważnych konsekwencji finansowych. Gdy fiskus odkryje, że zataiłeś przed nim źródło dochodu, będziesz musiał zapłacić zarówno zaległy podatek, jak i odsetki. To nie wszystko – grożą Ci także kary określone w Kodeksie karnym skarbowym. Od wartości niezapłaconego podatku zależy, czy będziesz odpowiadał tylko za wykroczenie, czy też przestępstwo skarbowe.

Jak uniknąć wysokich kar? Rozwiązaniem jest złożenie czynnego żalu. Zgłaszając się do urzędu skarbowego i przyznając do błędu, możesz liczyć, że zapłacisz tylko wymagany podatek wraz z odsetkami.

[1]Z wynajmu mieszkań korzysta 2 mln Polaków. Zysk 3–4 razy wyższy niż z lokat, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/z-wynajmu-mieszkan-korzysta-2-mln-polakow,229,0,2261221.html (dostęp 2.05.2019).

[1]Z wynajmu mieszkań korzysta 2 mln Polaków. Zysk 3–4 razy wyższy niż z lokat, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/z-wynajmu-mieszkan-korzysta-2-mln-polakow,229,0,2261221.html (dostęp 2.05.2019).

Wyjątkowe projekty domów szeregowych
Blog
17 Maj 2024
Szukają Państwo idealnego projektu domu, który wpisze się w państwa życie? A może zastanawiają się, dlaczego coraz więcej osób decyduje się na dom szeregowy? Jeżeli na którekolwiek z pytań o
Duży dom, czyli kiedy warto wybrać projekt domu dwupokoleniowego?
Blog
22 Kwiecień 2024
W dzisiejszych czasach coraz więcej rodzin zastanawia się nad wyborem domu, który będzie odpowiadał ich zmieniającym się potrzebom i stylowi życia. Mimo że projekt domów dwupokoleniowych nie
Projekty domów z piwnicą, czyli jak wybrać najlepszy?
Blog
11 Kwiecień 2024
Marzenia o własnym domu często zawierają w sobie wiele elementów: piękną architekturę, wygodne przestrzenie życiowe i oczywiście, funkcjonalność.  Obojętnie od naszej wizji, piwnica moż
Domek letniskowy, czy warto? Projekty domków letniskowych
Blog
01 Kwiecień 2024
Domy letniskowe, od zawsze były symbolem letnich wakacji, relaksu i spokoju a obecnie coraz częściej stają się obiektem zainteresowania inwestorów poszukujących zarówno spersonalizowanego mi
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść