Logo

Uprawnienia i obowiązki kierownika robót – jaka jest odpowiedzialność kierownika budowy?

Kategorie: Prawo

Często mylony z projektantem lub inspektorem nadzoru inwestycyjnego – kierownik budowy ma ściśle określony zakres obowiązków i uprawnień. Dobrze jest wiedzieć, co może, a czego nie powinien robić, choćby po to, aby uniknąć nieporozumień. Poznajmy obowiązki kierownika budowy.

Kierownik budowy na budowie

Wszystkie obowiązki kierownika budowy, czyli art. 22 Prawa Budowlanego

Artykuł 22. Prawa Budowlanego (całość dostępna tutaj) jasno określa odpowiedzialność kierownika budowy:

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

 1. protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
 2. prowadzenie dokumentacji budowy;
 3. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
 5. zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
 6. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 7. zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
 8. przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 9. zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy ust. 1 pkt 2.

Kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego – dwie różne osoby działające w słusznej sprawie

Wbrew pozorom role kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego są zupełnie różne. Podczas gdy ten pierwszy dba o to, aby budowa przebiegała bezpiecznie i zgodnie z prawem, ten drugi zabezpiecza nasze interesy jako inwestora. Można śmiało powiedzieć, że inspektor nadzoru inwestorskiego zna doskonale obowiązki kierownika budowy i nadzoruje ich wykonawstwo. Nie jest on jednak prawnie wymagany ani potrzebny w trakcie budowania niewielkich domów.

Kierownik z planem budowy a rola inspektora nadzoru

Czy kierownik budowy jest konieczny przy każdej inwestycji?

Inaczej niż w przypadku inspektora nadzoru inwestorskiego kierownik budowy musi znaleźć się na każdej budowie bez wyjątku. Osoba pełniące tę funkcję musi być również odpowiednio wyszkolona i mieć uprawnienia wykonawcze. Obowiązkiem kierownika budowy jest między innymi zapewnienie badania geotechnicznego gruntu, na którym ma powstać dom. Bez geodezyjnego wytyczenia obiektu nie można nawet rozpocząć budowy.

Odpowiedzialność kierownika budowy

Jedną z pierwszych istotnych czynności, które powinien wykonać kierownik budowy, jest odpowiednie zabezpieczenie przejętego od inwestora terenu budowy. Równie ważne jest, aby zadbał on o bezpieczeństwo robotników przez cały okres trwania pracy. Gdy budowa jest ukończona, odpowiedzialnością kierownika budowy jest również sprawdzenie instalacji, urządzeń technicznych czy przewodów kominowych przed oddaniem budynku. Jeśli przy odbiorze obiektu budowlanego stwierdzono jakieś wady, kierownik budowy musi je usunąć.

Odpowiedzialność kierownika budowy

Należy podkreślić, że jednym z najważniejszych obowiązków kierownika budowy jest regularne i szczegółowe prowadzenie dziennika budowy. To istotny dokument, na podstawie którego możemy kontrolować każdy etap powstawania domu i rozwiązywać ewentualne problemy. Musi on również realizować zapisane w nim zalecenia inwestora czy projektanta.

Czego nie można oczekiwać od kierownika budowy?

Zakres obowiązków kierownika budowy jest dość szeroki, należy jednak podkreślić, że nie jest on odpowiedzialny za żadne kwestie związane z projektem wznoszonego budynku. Nie ma on uprawnień, aby nanosić w nim nawet drobne poprawki. Kierownik budowy może jednak wnioskować o zmiany w projekcie, szczególnie jeśli to od nich zależy powodzenie budowy – za nią jest bowiem odpowiedzialny.

Do obowiązków kierownika budowy nie należy również:

 • nadzór nad jakością wykonywanych prac – to leży w obowiązku inwestora,
 • nanoszenie poprawek w projekcie.
Sprawdzanie postepów prac budowlanych

Ile zapłacimy kierownikowi budowy domku jednorodzinnego?

Kierownik budowy musi przyjechać na miejsce pracy przynajmniej kilka razy w ciągu jej trwania – przede wszystkim przed jej rozpoczęciem i po jej zakończeniu. Każde przygotowanie wymaganych dokumentów to koszt około 200 zł. Oto przykładowy cennik za usługi kierownika budowlanego:

UsługaOpcja standardowaOpcja rozszerzona 
Cena za wizytę200-300 zł200-400 zł
Cena za dom jednorodzinny (około ośmiu wizyt w kluczowych momentach)1000-2000 złOpcja standardowa + ok. 1000 zł
Cena za jednorazową kontrolę budowy lub poradę technicznąok. 250 zł za 1 h-

Jeśli chcemy postawić wymarzony budynek, nie unikniemy zatrudnienia kierownika budowy. Dzięki jego usługom mamy jednak pewność, że praca przebiega zgodnie z prawem i zasadami bezpieczeństwa na każdym etapie budowania domu jednorodzinnego. Inne tematy związane z prawem budowlanym dostępne są w naszej czytelni.

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść