Logo

Uruchamianie i regulacja instalacji grzewczych: jak odpowietrzyć ogrzewanie podłogowe?

Regulacja hydrauliczno-cieplna ogrzewania podłogowego jest ostatnim etapem wykonania instalacji grzewczej. Jej odpowiednie uruchomienie i wyregulowanie zapewni bezpieczną i efektywną pracę ogrzewania w sezonie, a także pozwoli ograniczyć ryzyko awarii i strat cieplnych. Sprawdźmy, jak ustawić, odpowietrzyć i eksploatować podłogówkę.

Instalacja grzewcza ogrzewania podłogowego

Regulacja hydrauliczno-cieplna i jej uruchomienie

Rozruch ogrzewania podłogowego polega na jego pierwszym uruchomieniu oraz regulacji hydrauliczno-cieplnej. Regulacja ma na celu wysterowanie przepływu czynnika grzewczego przez wszystkie obwodowe części instalacji, co służy zrównoważeniu temperatury ogrzewania we wszystkich pomieszczeniach oraz zachowaniu odpowiednio wysokiej wydajności grzejników podłogowych.

Regulacja hydrauliczna ogrzewania podłogowego jest nieco bardziej skomplikowana od regulacji instalacji ogrzewania grzejnikowego. Związane jest to z dużą pojemnością oraz bezwładnością cieplną płyt grzewczych, a także powodowane jest przez niską temperaturę ich zasilania. Choć wymienione cechy instalacji utrudniają jej regulację, to jednocześnie gwarantują znaczną oszczędność podczas eksploatacji ogrzewania podłogowego.

Jak sprawdzić szczelność instalacji i poprawność działania ogrzewania podłogowego?

Próba szczelności instalacji to najważniejszy etap weryfikacji poprawności działania ogrzewania podłogowego. Ogrzewanie podłogowe sprawdza się pod kątem szczelności tuż po przymocowaniu rur i przed zalaniem instalacji jastrychem lub betonem z plastyfikatorem. W ramach posadzki można zastosować wylewkę samopoziomującą – więcej napisaliśmy o tym w artykule: Co to jest wylewka samopoziomująca i kiedy się ją stosuje.

Sprawdzenie szczelności polega na wypełnieniu wszystkich obiegów wodą. Po 24 godzinach sprawdza się, czy układ utrzymuje wymagane ciśnienie wody – akceptowalny spadek ciśnienia to 0,02 MPa.

Jak przygotować grzejniki i centralne ogrzewanie do sezonu?

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy zapoznać się z faktycznym stanem instalacji grzewczej oraz centralnego ogrzewania. Inspekcji należy poddać m.in. stan kotła i pompy ciepła oraz w razie konieczności przeczyścić te elementy.

Poza tym konieczne jest odpowietrzenie pętli grzewczych instalacji podłogowej i sprawdzenie, czy instalacja utrzymuje wymagane ciśnienie oraz czy poza sezonem grzewczym w instalacji nie pojawiły się nieszczelności.

Warto wiedzieć, że z ogrzewania podłogowego można korzystać również poza sezonem grzewczym. Ogrzewanie podłogowe latem może być świetnym elementem chłodzącym dom lub mieszkanie. Wystarczy wykorzystać w tym celu wodę z dolnego źródła ciepła pompy. W instalacjach bez pompy ciepła można wykorzystać wody podziemne ze studni chłonnej lub czerpalnej zasilające instalację poprzez wymiennik ciepła.

Zaciski na regulatorze

Pierwszego uruchomienia instalacji: dokładne odpowietrzenie i wyregulowanie instalacji

Jak ustawić ogrzewanie podłogowe podczas pierwszego uruchomienia instalacji? Najważniejsze jest, aby nie uruchamiać jej zbyt szybko przed zakończeniem wiązania betonu. Zbyt wczesne uruchomienie instalacji może spowodować pęknięcia w płycie grzewczej. W przypadku jastrychu anhydrytowego okres pełnego wiązania wynosi 7 dni, natomiast dla betonu z plastyfikatorem 20-28 dni.

W czasie dojrzewania betonu rury ogrzewania podłogowego powinny być pod ciśnieniem 0,2-0,3 MPa, a płytę przed rozpoczęciem eksploatacji należy odpowiednio wygrzać. Istotne jest również wstępne odpowietrzenie grzejników podłogowych.

Instalację grzewczą w okresie rozruchu należy wygrzewać przez co najmniej 3 doby. W tym okresie maksymalna temperatura wody w podłogówce nie może przekraczać 25oC. Po 3 dobach należy stopniowo podwyższać temperaturę zasilania co 5oC na dobę, aż do osiągnięcia maksymalnej temperatury projektowej.

Przy okazji warto sprawdzić, jaki podkład pod panele na ogrzewanie podłogowe będzie najlepszy: maty kwarcowe, poliester czy korek.

Zawory do odpowietrzenia

Jak poprawnie odpowietrzyć podłogówkę?

Zapowietrzenie instalacji ogrzewania podłogowego zmniejsza jej wydajność grzewczą, a także może prowadzić do nierównomiernego ogrzewania powierzchni.

Wśród podstawowych przyczyn zapowietrzania się układu należy wymienić m.in.:

  • zbyt szybkie napełnienie układu,
  • niedokładne pierwsze odpowietrzenie,
  • zasysanie do układu powietrza przez nieszczelności,
  • brak wkładki antydyfuzyjnej w instalacji,
  • gnicie konopnych pakuł w instalacji, które produkują metan,
  • wydzielanie powietrza z wody za sprawą zbyt wysokiej temperatury.

Jak odpowietrzyć grzejnik podłogowy?

Większość nowoczesnych instalacji ogrzewania podłogowego wyposażonych jest w zawór odpowietrzający znajdujący się na belce powrotnej przy rozdzielaczu. Niemniej, decydując się na samodzielne odpowietrzanie podłogówki,należy zastosować się do kilku kluczowych zasad. Po pierwsze: każda z pętli grzewczych musi być odpowietrzana oddzielnie, a przed rozpoczęciem odpowietrzania konieczne jest włączenie pompy instalacji na możliwie najwyższy bieg.

 Odpowietrzanie podłogówki należy poprzedzić zakręceniem wszystkich zaworów na belce powrotnej instalacji oraz otwarciem dopływu wody. Po ok. 15 minutach pompowania wody przez pętlę grzewczą zostanie przepompowany cały czynnik grzewczy. Proces ten należy przeprowadzić dla każdej pętli grzewczej, pamiętając o otwieraniu kolejnych obiegów i zamykaniu zaworów już odpowietrzonych pętli. Po odpowietrzeniu podłogówki możemy odkręcić wszystkie pętle i uruchomić ogrzewanie.

Instalacja podłogowa

Prawidłowe ustawianie i eksploatacja instalacji podłogowej wymagają od użytkownika nieco więcej pracy niż w przypadku standardowych grzejnikowych instalacji grzewczych. Niemniej, właściwie wykonana, uruchomiona i wyregulowana podłogówka zapewni o wiele bardziej komfortowe, bezpieczne oraz energooszczędne ogrzewanie domu.

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść