Logo

Wszystko o systemie solarnym.

Czy warto stosować? Do czego służy? Jak wybrać najlepszy system paneli słonecznych?

Panele słoneczne są specjalnie skonstruowanymi płytami, które ciepło promieniowania słonecznego przetwarzają w energię.
Z reguły ciepło pozyskiwane z paneli służy głównie do przygotowania ciepłej wody użytkowej, czy podgrzewania wody w basenie. Niekiedy też pełni funkcję dodatkowego układu wspierającego główny system grzewczy.
W odróżnieniu od tradycyjnych sposobów uzyskiwania ciepła (spalanie paliw kopalnych) solary nie emitują do atmosfery szkodliwych substancji, dlatego uważa się, że system solarny jest ekologiczny i przyjazny środowisku.

System solarny można zam

ontować zarówno w domu już wybudowanym, jak i dopiero powstającym. Z reguły kolektory słoneczne montowane są na dachu. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z płaską powierzchnią, płyty montowane są na specjalnych stojakach. W celu efektywnego działania systemu panele powinny być skierowane w stronę południową, ewentualnie w kierunku południowo-wschodnim lub południowo-zachodnim. Możliwy jest również montaż płyt na ścianie elewacyjnej, balkonie lub bezpośrednio na ziemi na specjalnej konstrukcji.


Kolektory płaskie

Największe zastosowanie mają kolektory płaskie, cieczowe. Przez rurki przymocowane do metalowej płyty i zamknięte w obudowie chroniącej przed stratami ciepła, przepływa ciecz. Zazwyczaj jest to trudno zamarzający roztwór glikolu, który ogrzewany jest przez powierzchnię płyty. Istotną częścią panelu jest absorber – czyli płyta pokryta substancją o dużym współczynniku pochłaniania promieniowania słonecznego. Najlepiej, aby absorberem była powłoka z czarnego niklu, chromu czy miedzi. Na rynku spotkać można tanie płyty pomalowane czarną farbą, ale produkty te, mimo atrakcyjnej ceny, nie są polecane, ponieważ generują stosunkowo duże straty ciepła. Obudowa panelu wykonana jest zazwyczaj z aluminium i izolowana najczęściej wełną mineralną. Izolacja służy ograniczeniu strat ciepła.

Wydajniejsze kolektory próżniowe

Innym rodzajem kolektora są panele rurowe próżniowe. W tym przypadku ciepło magazynowane jest przez absorber umieszczony wewnątrz każdej ze szklanych rur, o średnicy 5-10 cm, ustawionych równolegle i połączonych w moduły. Jedną z zalet kolektorów próżniowych jest to, że dzięki możliwości wychwycenia rozproszonego promieniowania działają nawet w pochmurne dni, przez co są, w porównaniu do kolektorów cieczowych, wydajniejsze.

Jak dobrać kolektory słoneczne

Decyzja o montażu systemy solarnego winna być dokładnie przeanalizowana. Inwestycja pomyślana jako alternatywa dla głównego systemu grzewczego w naszym klimacie nie sprawdzi się. System solarny może natomiast z powodzeniem służyć do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i jako dodatkowy układ wspomagający centralne ogrzewanie.
Ilość paneli dobiera się uwzględniając pojemność zbiornika służącego do gromadzenia ciepłej wody. Z kolei jego wielkość uzależniona jest od zapotrzebowania na wodę. Przyjmuje się, że na jedną osobę powinno przypadać od 1 do 1,3 m2 powierzchni kolektora. Z kolei na metr kwadratowy panelu solarnego powinno przypadać 50-60 l. Należy jednak pamiętać, że wartości te są uśrednione, a w przypadku domów, w którym występuje ponad przeciętne zużycie ciepłej wody znacznie wzrastają.
Wybierając kolektory powinniśmy kierować się nie tylko ich wytrzymałością i odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, ale również sprawnością kolektora.
Wartość ta określa, jaką część energii słonecznej kolektor jest w stanie przetworzyć na ciepło użytkowe. Najlepsze osiągają nawet 85 % sprawności, ale trzeba pamiętać, że podane wartości mogą być niższe, ponieważ ilość uzyskanej energii cieplnej zależy od bardzo wielu czynników.

Czy warto instalować kolektory słoneczne?

Energia z „solarów”, reklamowana jako darmowa, w istocie darmową nie jest.
Rozważając zatem inwestycję w system solarny należy wziąć pod uwagę nie tylko korzyści w postaci mniejszych kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej i zwrotu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej części wydatków poniesionych na inwestycję. Należy również uwzględnić koszty eksploatacji systemu.

Jednym z elementów jest koszt energii elektrycznej zasilającej pompę solarna i automatykę. Do kosztów należą również wliczyć konieczne i wymagane przez producentów okresowe przeglądy instalacji, czy też wydatki związane z ewentualnymi awariami spowodowanymi zużyciem elementów instalacji.

Pod znakiem zapytania stoi również instalacja systemu solarnego w małym domu o małym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę - czas zwrotu w inwestycję byłby wówczas nieproporcjonalnie długi do zainwestowanych środków. Zanim więc zdecydujemy się na instalację systemu warto dokonać dokładnej analizy zasadności inwestycji.

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść