Logo

Najczęściej zadawane pytanie

 • Adaptacja projektu

  plus minus

  Umożliwiamy naszym klientom wprowadzanie we Zakupione w naszej Pracowni projekty domów zawierają wszelkie dane potrzebne do ich budowy na terenie całego kraju. Istnieje jednak obowiązek adaptacji dokumentacji projektowej domu do warunków istniejących w terenie gdzie będzie on realizowany, mogą bowiem zaistnieć szczególne warunki których w projekcie nie mogliśmy przewidzieć. Dotyczy to zwłaszcza nośności gruntów czy ewentualnych szkód górniczych, a także lokalnych wymogów wynikających z Planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub Warunków zabudowy czy też indywidualnych upodobań inwestora jak kolorystyka zewnętrzna lub preferencje materiałowe. Dlatego konieczne jest zlecenie adaptacji projektu osobie posiadającej stosowne uprawnienia. Osoba taka decyduje o możliwości włączenia dokumentacji projektu powtarzalnego do projektu budowlanego, jest odpowiedzialna za sporządzenie Projektu zagospodarowania terenu, może też nanosić konieczne zmiany i uwagi w dokumentacji. W sensie prawnym i odpowiedzialności zawodowej staje się zatem Projektantem całego przedsięwzięcia budowlanego (w zakresie oczywiście posiadanych uprawnień projektowych).

 • Zmiany w projekcie na życzenie inwestora

  plus minus

  Umożliwiamy naszym klientom wprowadzanie we Wprowadzanie zmian odbywa się na oddzielne zlecenie i może być przeprowadzone przez pracownię Domowe Klimaty lub przez innego, uprawnionego projektanta. Oczywiście udzielamy całkowicie bezpłatnie zgód na wprowadzenie tych zmian na naszej oryginalnej dokumentacji. Zgoda na wprowadzenie niektórych ogólnych zmian dołączana jest domyślnie do projektów. Warto wiedzieć, że na etapie adaptacji niezbędne jest wprowadzenie tylko tzw. zmian istotnych, definiowanych przez Prawo Budowlane. Zmiany nieistotne, nie wpływające na konstrukcję i charakterystyczne parametry budynku, mogą zostać wprowadzone bez wpływu na procedurę pozwolenia na budowę.

 • Projekt zagospodarowania terenu

  plus minus

  Umożliwiamy naszym klientom wprowadzanie we Zakupiony w naszej Pracowni projekt wymaga uzupełnienia o dokumentację zwaną Projektem zagospodarowania terenu. Projekt zagospodarowania terenu sporządza projektant z uprawnieniami architektonicznymi. Zazwyczaj nadzoruje on jednocześnie całość prac składających się na adaptację projektu. Podstawą są wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został sporządzony dla danego terenu, lub decyzja o warunkach zabudowy oraz rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W sprawie zaopatrzenia w media – warunki techniczne przyłączenia wydawane przez właściciela lub gestora sieci.

 • Zakres kosztorysu i jak jest on liczony

  plus minus

  Umożliwiamy naszym klientom wprowadzanie we Nasze kosztorysy zawierają wycenę kosztów robót budowlanych domu w stanie „deweloperskim” w kwotach netto. Podstawy sporządzania kosztorysu: zobacz tutaj

 • „Projekt w Przygotowaniu”– co to oznacza?

  plus minus

  Umożliwiamy naszym klientom wprowadzanie we Projekty domów opatrzone napisem „W PRZYGOTOWANIU” to nasze nowe propozycje. Są one zazwyczaj w trakcie sporządzania pełnej dokumentacji projektowej. W sprawie zamówienia takiego projektu prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Bywa czasem tak, że koncepcje które nie spotkały się z zainteresowaniem gości odwiedzających naszą stronę, są z niej usuwane i nie kontynuujemy prac projektowych.

 • Zawartość dokumentacji projektowej

  plus minus

  Umożliwiamy naszym klientom wprowadzanie we Nasi klienci otrzymują 4 egzemplarze projektu budowlanego pełnobranżowego, to znaczy, że składa się on z projektów: architektonicznego, konstrukcyjnego, instalacji sanitarnych (woda, kanalizacja, gaz i ogrzewanie) oraz elektrycznych. W projekcie znajdują się również zestawienia materiałów. Na życzenie klienta dołączamy, za dopłatą 250 – 300 zł, kosztorysy i przedmiary w formie wydruków i elektronicznej.

 • Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego – Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

  plus minus

  Umożliwiamy naszym klientom wprowadzanie we To podstawowe dokumenty opisujące warunki lokalizacji inwestycji i charakteru zabudowy na określonym terenie (Plan miejscowy) lub konkretnej działce (Warunki zabudowy). Jeżeli dla danego terenu jest uchwalony aktualny Plan, to nie mają zastosowania Warunki zabudowy. W przypadk braku Planu, inwestor przed przystąpieniem do projektowania musi wystąpić do właściwego Urzędu Miasta lub Gminy o wydanie Warunków zabudowy. Może to zrobić każdy. Nie trzeba być właścicielem terenu. Plan lub Warunki określają między innymi: linie zabudowy, czasami maksymalne powierzchnie zabudowy i wymiary budynku, typ i kąt nachylenia dachu. Powinny również informować o planowanych inwestycjach które będą miały wpływ na zagospodarowanie lub przyszłe użytkowanie nieruchomości. Warto zatem zapoznać się z ustaleniami Planu lub uzyskać Warunki zabudowy przed zakupem działki, czy projektu domu żeby sprawdzić czy na upatrzonym terenie będzie można zrealizować zaplanowaną inwestycję.

 • Forum

  plus minus

  Umożliwiamy naszym klientom wprowadzanie we Służy do wymiany informacji i opinii pomiędzy osobami budującymi domy lub zainteresowanymi budową. Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu. Można tam znaleźć wiele cennych spostrzeżeń i rad, oglądać i zamieszczać zdjęcia. Prosimy o nie zwracanie się do nas za pośrednictwem Forum, gdyż nie jesteśmy w stanie śledzić na bieżąco zamieszczanych tam treści, a co za tym idzie reagować na nie w krótkim czasie.

 • Lokalizacja budowanych domów

  plus minus

  Umożliwiamy naszym klientom wprowadzanie we Z oczywistych względów nie udzielamy informacji na temat danych osobowych naszych klientów, ani miejsc realizacji projektów domów. W celu umożliwienia kontaktu i wymiany doświadczeń udostępniliśmy na naszej stronie internetowej wielotematyczne Forum i zapraszamy do korzystania z niego.

 • „Rysunki szczegółowe”

  plus minus

  Umożliwiamy naszym klientom wprowadzanie we Przycisk poniżej wizualizacji oglądanego aktualnie projektu domu, po prawej stronie. Po kliknięciu można pobrać bardziej szczegółowe rysunki dotyczące tego projektu. Rysunki to rzuty kondygnacji, przekroje i widoki zewnętrzne z podstawowymi wymiarami. Do oglądania plików potrzebne jest aktualne oprogramowanie „Adobe Reader”. Można ją pobrać ze strony firmy Adobe. Oprogramowanie to jest darmowe.

Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść