Czym jest i co zawiera projekt zagospodarowania działki?

Dodano: 2019-10-01

Każda inwestycja budowlana wymaga dopełnienia pewnych formalności. Należy przygotować m.in. projekt budowlany, którego częścią jest projekt zagospodarowania działki – bez tego dokumentu uzyskanie pozwolenia na budowę jest niemożliwe. Czym jest i co zawiera projekt zagospodarowania terenu?

 

Plan zagospodarowania terenu - mapa

Projekt zagospodarowania działki – czym jest?

Projekt zagospodarowania działki, zwany również projektem zagospodarowania terenu, to dokument, który wraz z projektem właściwym tworzy projekt budowlany – warto poznać różnicę pomiędzy projektem budowlanym a wykonawczym. Ten z kolei jest niezbędny, aby uzyskać zgodę na rozpoczęcie inwestycji i prac budowlanych.

 

Projekt działki powinna przygotować osoba mająca do tego uprawnienia. Nie jest konieczne wykonanie tego dokumentu przez autora projektu budowlanego – można to zlecić innemu architektowi, co jest ważne, jeśli będziemy korzystać z gotowego już projektu budynku i konieczne będzie stworzenie do niego projektu działki.

 

Plan zagospodarowania terenu musi być wykonany do każdego rodzaju budynku, zabudowy czy innych obiektów budowlanych. Powinien zostać przygotowany na mapie geodezyjnej z podpisem geodety uprawnionego do wydawania takich map, które same w sobie są dokumentami. Skala mapy to najczęściej 1:500 lub 1:1000.

Występowanie o pozwolenie na budowę

Pamiętajmy, że podczas tworzenia projektu zagospodarowania działki konieczne jest zgłoszenie się do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Tam trzeba zgłosić wszelkie zmiany nanoszone na mapę geodezyjną – mowa tu nie o samym budynku, lecz o uzbrojeniach i przyłączach zewnętrznych.

 

Gotowy wniosek o pozwolenie na budowę z projektem budowlanym i planem sytuacyjnym działkimożemy złożyć w starostwie powiatowym lub w urzędzie wojewódzkim. Warto wiedzieć, że projekt zagospodarowania terenu nie jest wymagany do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli nie jest konieczne ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Plan zagospodarowania terenu

Co zawiera projekt zagospodarowania terenu?

Przejdźmy do najważniejszego punktu, czyli zawartości projektu zagospodarowania działki budowlanej domu jednorodzinnego. Oto co musi się w nim znaleźć:

 

  • określenie granic działki lub terenu budowy oraz jej usytuowanie, obrys domu oraz układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych. Budowle powinny mieć oznaczone wejścia i wjazdy, a także liczbę kondygnacji, ogólne wymiary oraz urządzenia budowlane i ich przeznaczenie,
  • na szkicu sytuacyjnym działki nie może też zabraknąć sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie instalacje wraz z przyłączami powinny być dokładnie rozrysowane, a ich parametry podane w precyzyjny sposób. Dotyczy to instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych elektrycznych, a także instalacji odprowadzających wody deszczowe,
  • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków – szambo, kanalizacja lub przydomowa oczyszczalnia ścieków powinny zostać uwzględnione na rysunku planu zagospodarowania działki,
  • układ komunikacyjny na planie działki budowlanej to przede wszystkim drogi wewnętrzne, podjazdy, chodniki i miejsca postojowe,
  • na projekcie działki powinien znaleźć się także układ zieleni– zarówno istniejącego już na terenie zadrzewienia, jak i planowanej zieleni wysokiej i niskiej,
  • ukształtowanie terenu to kolejny punkt, który powinien uwzględniać plan zagospodarowania działki – zaznaczmy w nim także planowane zmiany,
  • pamiętajmy, by wyznaczyć na projekcie zagospodarowania terenu miejsce składowania odpadów,
  • zaznaczmy na mapie planowane ogrodzenie wraz z oznaczeniami furtki i bram wjazdowych.

 

Dokładną zawartość projektu zagospodarowania działki określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935).

 

Więcej o projektach działki można dowiedzieć się z artykułu: Plan miejscowy i ewidencja gruntów a oznaczenie symboli, które się w nich znajdują.

 

Wytyczanie planu domu na działce

Usytuowanie domu względem stron świata – na co zwrócić uwagę?

Bardzo istotnym elementem projektu zagospodarowania terenu jest usytuowanie domu względem stron świata. Powinniśmy uwzględnić to w projekcie działki przede wszystkim dla własnego dobra i komfortu życia. Chodzi tu o takie doświetlenie poszczególnych pomieszczeń budynku światłem dziennym, by zapewnić sobie dogodne warunki niezależnie od pory dnia. Ciekawą strategią jest sytuowanie i projektowanie domu w taki sposób, by wnętrza przez cały dzień „goniły słońce”. Zgodnie z nią sypialnia powinna znaleźć się na wschodzie, a pokoje, w których będziemy odpoczywali wieczorem po ciężkim dniu pracy, na zachodzie.

 

Jednocześnie musimy pamiętać, że optymalnym położeniem frontu domu jest północ, czyli najmniej doświetlona strona, po której też powinny się znaleźć kuchnia i spiżarnia – będą się mniej nagrzewały, a przez to żywność na dłużej zachowa świeżość. Południowa strona jest natomiast zarezerwowana dla tarasu oraz pokojów przeznaczonych do pracy – domowych gabinetów i biur. Tam światło dzienne jest bowiem najbardziej potrzebne. Ustalając idealne usytuowanie domu, pamiętajmy też o zachowaniu odpowiedniej odległości budynku od granicy działki. Więcej o znaczeniu terenu na budowę domu znajdziemy w artykule: Wymiary oraz kształt działki – jaki wypływ mają na projekt domu?