Przeglądy okresowe budynków - kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych – co warto wiedzieć?

Dodano: 2020-06-26

Regularnym kontrolom instalacji i stanu technicznego podlegają zarówno budynki wielorodzinne, jak i domy jednorodzinne. Wymóg przeglądów okresowych na właścicieli oraz zarządców nakłada prawo budowlane. Co, kiedy i kto powinien sprawdzać?

 

Kominiarz na dachu robiący przgląd kominowy

Okresowe przeglądy budynków. Co ile lat należy sprawdzić stan techniczny domu i instalacji?

Zgodnie z prawem budowlanym każdy właściciel lub zarządca obiektu ma obowiązek zlecić odpowiednim specjalistom kontrole okresowe budynku. Dotyczą one różnych miejsc lub elementów i powinny odbywać się w określonych terminach. Zgodnie z tym, co zawiera prawo budowlane, przeglądy w budynkach jednorodzinnych powinny być wykonywane następująco:

  • Co najmniej raz w roku należy przeprowadzić tzw. przegląd budowlany roczny. Jego zakres to sprawdzenie stanu instalacji gazowych, przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), a także ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
  • Co najmniej raz na 5 lat powinien odbyć się tzw. przegląd pięcioletni budynku, który ma na celu sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki i otoczenia. Obowiązkowe przeglądy budynków co 5 lat powinny także obejmować instalację elektryczną i piorunochronną.
  • Każdorazowo przeglądowi podlega budynek, w którym wystąpiły czynniki zewnętrzne oddziałujące na obiekt i stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców bądź kondycji mienia lub środowiska. Mogą się one pojawić w wyniku działalności człowieka oraz sił natury, np. wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie.
  • Po zgłoszeniu przez mieszkańców o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń. Przegląd powinien zostać przeprowadzony w terminie 3 dni od otrzymania takiego zgłoszenia.

Przepisy kominiarskie – kiedy czyścić przewody kominiarskie?

Regularne i prawidłowe przeglądanie oraz czyszczenie przewodów kominowych to główna zasada bezpieczeństwa. Dzięki niej zapobiegamy zaczadzeniom i pożarom. Przepisy kominiarskie mówią o tym, że obowiązkowy przegląd powinien odbyć się raz w roku, ale równie ważne jest systematyczne działanie, które polega na czyszczeniu:

  • przewodów od palenisk opalanych paliwem stałym – co 3 miesiące,
  • przewodów od palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym – co 6 miesięcy,
  • przewodów wentylacyjnych – raz w roku.

 

Podejście kominiarza pod komin

 

Aby odróżnić poszczególne rodzaje, wprowadzono oznaczenia przewodów kominowych. Na projekcie przewody opalane paliwem stałym, czyli dymowe, zaznacza się jako czarny kwadrat. Przewody kominowe ciekłe to w formie graficznej kwadraty podzielone na dwie części wzdłuż przekątnej: białą i czarną. Przewody wentylacyjne oznacza się białym kwadratem z zaznaczoną przekątną.

 

Dlaczego należy dbać o drożność przewodu kominowego?

Komin ma za zadanie odprowadzenie na zewnątrz spalin powstających w wyniku palenia. W zależności od stosowanego opału oprócz spalin mogą powstawać także sadza, smoła i kreozot, które stwarzają niebezpieczeństwo pożaru. Jeśli do zgromadzonych na ścianach komina substancji dostanie się iskra, to groźba wybuchem staje się bardzo realna. Ogień z komina bardzo szybko przedostanie się do kolejnych miejsc w domu.

 

Dlatego tak istotne są obowiązkowe przeglądy budynków. Aby jednak zapobiec najgorszemu scenariuszowi, należy działać u podstaw. W pierwszej kolejności znaczenie ma prawidłowa budowa, zabezpieczenie i wykończenie komina. Dla zapewnienia prawidłowego ciągu w kominie często stosuje się specjalne nasady kominowe. To metalowe elementy z daszkiem, mogą być w wersji stałej lub obrotowej.

 

Podstawki do przeglądu kominiowego

Prace na dachu nie dla amatorów – dlaczego usługa kominiarska jest niezbędna?

Kontrole okresowe budynków mogą przeprowadzać jedynie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W przypadku prac kominiarskich będą to osoby:

  • z kwalifikacjami mistrza w kominiarstwie;
  • z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalizacji.

Przegląd przewodów kominiarskich należy zlecić fachowcom, szczególnie należącym do Korporacji Kominiarzy Polskich i posiadającym odpowiednie kwalifikacje poparte stosownymi dokumentami. Jest to ważne, ponieważ przegląd budowlany roczny to złożony proces, polegający na badaniu technicznym przewodów, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, sprawdzeniu drożności i szczelności. Osoba uprawniona sprawdzi nie tylko komin główny, ale także kominek.

Samodzielna próba nigdy nie będzie tak dokładna ani prawidłowa.

 

Czyszczenie komina – niezbędne narzędzia i bezpieczeństwo

Podczas prac przeglądowych przede wszystkim najważniejsze jest bezpieczeństwo w trakcie udrażniania kanałów wentylacyjnych. W tym celu często na dachu montuje się specjalną metalową kratkę. Łata kominiarska to niewielki podest, który pomogą stać kominiarzowi na dachu. Wspomaga ona stabilność i równowagę, szczególnie podczas prac, które często wymagają użycia siły. Fachowiec musi być wyposażony w zestaw do czyszczenia komina, w którego skład wchodzą szczotka, wyciory do komina i kula.

 

Narzędzia do przegladu wentylacyjnego na kominie

 

Przegląd i czyszczenie komina to obowiązek uregulowany prawem. Jednak wciąż zdarzają się nieodpowiedzialni właściciele lub zarządcy, którzy z uwagi na oszczędności pomijają ten proces. Jeśli chodzi o czyszczenie komina, cena to ok. 150 zł, a przegląd kominiarski to wydatek ok. 200 zł. Kara za brak obowiązkowej kontroli to natomiast nawet 500 zł.