Logo

Świadectwo charakterystyki energetycznej – dla kogo jest obowiązkowe?

Kategorie: Blog

Sprzedaż lub wynajem nieruchomości wiąże się z koniecznością spełnienia wielu formalności oraz wymogów narzuconych przez prawo. Jednym z nich jest przedstawienie świadectwa charakterystyki energetycznej. Czym jest certyfikat energetyczny i kto może go wystawić?

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, w którym określona jest jakość energetyczna danej nieruchomości – budynku lub lokalu. Do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej niezbędne jest określenie wskaźników świadczących o zapotrzebowaniu nieruchomości na energię.

Efektywność energetyczna budynku to według Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jego sprawność energetyczna, która pozwala na komfortowe użytkowanie przy najniższym możliwym zużyciu energii. Przy sporządzeniu certyfikatów duże znaczenie ma wskaźnik EP określający roczne zapotrzebowanie budynku na energię pozyskaną ze źródeł nieodnawialnych, niezbędną między innymi do ogrzania nieruchomości, zapewnienia optymalnego poziomu wentylacji, chłodzenia, a także podgrzania wody. Energia pierwotna (EP) danego budynku lub lokalu wyrażana jest w kWh/(m2rok) i nie stanowi informacji o kosztach eksploatacji budynku. Kolejny współczynnik, wskaźnik energii użytkowej (EU), informuje o jakości konstrukcji budynku – niższe wartości świadczą o niewielkich stratach ciepła. Z kolei wskaźnik energii końcowej określa zapotrzebowanie budynku na energię już po uwzględnieniu jakości ogrzewania oraz podgrzania wody. Wskaźnik EK powinien być niewiele wyższy od wskaźnika EU – świadczy to o sprawnym systemie ogrzewania budynku.

Sprawdzenie charakterystyki energetycznej nie jest tożsame z audytem – chociaż pojęcia te bywają używane zamiennie. Jest to błąd, ponieważaudyt energetycznyprzeprowadzany jest przy termomodernizacji (ocieplaniu) budynków.

Kiedy świadectwo energetyczne jest wymagane?

Według ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków sprawdzenie charakterystyki energetycznej powinno być przeprowadzone, a certyfikat wydany w przypadku budynku lub części budynku zbywanego na podstawie umowy sprzedaży, umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz w przypadku budynku lub części budynku wynajmowanego. Certyfikacja energetyczna jest też obligatoryjna w przypadku budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów. Z konieczności posiadania świadectwa zwolnionych jest kilka kategorii obiektów, między innymi budynki kultu religijnego, budynki wolnostojące o powierzchni mniejszej niż 50 m2, czy budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania krócej niż przez 4 miesiące w roku.

Jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Do uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zobowiązani są: właściciel lub zarządca budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a w określonych przypadkach również najemca. To oni składają wniosek o sporządzenie dokumentu. Ze zleceniem wykonania charakterystyki należy się zgłosić do wybranego audytora energetycznego. Koszt certyfikatu waha się w zależności od metrażu domu, lokalizacji budynku lub lokalu oraz innych czynników i wynosi od 500 do 1000 zł. W większych miastach ceny mogą być wyższe.

Jak długo ważne jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Wyjątkiem są budynki i lokale, w których dokonano prac budowlano-instalacyjnych, w wyniku których zmieniła się jakość systemu energetycznego oraz jego wydajność – w takim przypadku świadectwo energetyczne traci ważność.

Kto może wystawić świadectwo energetyczne?

Według przywoływanej ustawy, charakterystyka energetyczna może być sporządzona przez osobę, którą spełnia łącznie następujące wymagania:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
  • ukończyła kierunkowe studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera lub inne studia niż wymienione oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.
  • Do wydawania certyfikatów energetycznych upoważniona jest również osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.

Pozwolenie na budowę – wszystko, co powinieneś wiedzieć
Blog
20 Wrzesień 2022
Budowa domu jednorodzinnego jest procesem nie tylko czasochłonnym, ale również wymagającym konkretnych formalności. Najważniejszą z nich jest uzyskanie pozwolenia na budowę, dzięki któremu m
Prefabrykowane domy stalowe - ciekawostka czy przyszłość?
Blog
22 Lipiec 2022
Budynki posiadające konstrukcję w postaci stalowego szkieletu to stosunkowo nowa propozycja na naszym rynku domów jednorodzinnych. W budownictwie szkielet stalowy jest jednak stosowany już od wie
Wsparcie inwestycji deweloperskiej
Blog
13 Lipiec 2022
Projekt i działka to pierwszy etap inwestycji deweloperskiej. Następne to organizacja budowy oraz marketing! Wykorzystujemy już istniejące zaplecze techniczne i doświadczenie, by inwestycje de
Decyzja o warunkach zabudowy - wzór wniosku i jak je uzyskać?
Prawo
08 Styczeń 2022
Pisalismy już o tym, kiedy potrzebne są warunki zabudowy i do czego one służą. Procedura ich uzyskania nie jest skomplikowana, choć potrafi być nieoczekiwanie czasochłonna i opóźnić tym samym
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności      
AKCEPTUJĘ